Storitve spleta 2.0 (Mariša Ribić)

Sem Mariša Ribić in predstavila vam bom kako bi jaz kot učiteljica likovne umetnosti v zadnjo triado v osnovnošolski kurikulum vpeljala storitve spleta 2.0. Natančneje bi programa vpeljala vsakega v svojem razredu, in sicer v 8. in 9. razred. V 8. razredu bi se lotili programa Sculptris nato pa v 9. še programa FireAlpaca.  

Obe naloge bi realizirali v sklopu pouka skozi celo šolsko leto. Vseeno pa bi 1x na 2 tedna organizirala popoldansko delo v računalnici za učence, ki bi potrebovali dodatno pomoč, so v zaostanku ali bi se preprosto želeli naučiti več. 

Mislim, da so otroci danes po večini pri 13 – 15 letih že kar digitalno kompetentni saj so odraščali v digitalni dobi. Veliko časa preživijo na družbenih omrežjih in kar nekaj ga preživijo tudi ob igranju raznih igric. Tudi tisti, ki niso redni igralci igric se s tehnologijo 2D in 3D računalniške grafike srečujejo kot gledalci oz. uporabniki v vsakodnevnem življenju. Posledično sem osebno mnenja, da bi oba programa učence pritegnila, hkrati pa bi nadgradili že pridobljeno znanje, in ga prenesli še v digitalni svet, kjer bi pridobili nova znanja na drugačen način. In sicer na način, ki je otrokom rojenim v digitalno dobo še bližji- digitalen! Prav tako se mi zdi, da naj bi bili učenci pri teh letih že toliko vešči v angleškem jeziku, da osnovno delo v programih zaradi tega nebi smelo predstavljati večjega problema. Vseeno bi ob začetku prejeli ˝slovarček˝ s prevodi in razlago besed funkcij in orodij, ki bi jih uporabljali. Mislim, da bi bilo delo v angleščini lahko le koristno, saj je danes na voljo ogromno vodilne programske opreme, ki pa ni vsa prevedena v slovenščino. 

Sculptris je program za 3D računalniško grafiko, ki ga je razvil Pixologic in je izšel za njihovim Zbrush-om, ki je danes standardna aplikacija digitalnega oblikovanja v 3D industriji. Sculptris temelji na enakem principu – oblikovanja gline, vendar je manj zahteven in bolj primeren za začetnike in manj profesionalno uporabo. Vseeno pa lahko projekte iz Sculptris-a kasneje uvozimo v Zbrush in obdelujemo naprej. Zelo pomembno tukaj je, da gre za visoko-kvaliteten program, ki pa je brezplačen. 

 

Primer oblikovanja v Sculptris-u

FireAlpaca je brezplačni program za grafično oblikovanje, ki ima kar nekaj funkcij podobnih Photoshop-u. Ni tako obsežen, posebej s strani urejanja fotografij, saj je bolj prirejen za risarske in slikarske potrebe. Vseeno je zelo dober program predvsem za začetniške uporabnike, ki se z digitalnim ustvarjanjem srečujejo prvič. Funkcije, orodja in učinki so označeni zelo podobno kot v Photoshop-u in drugih podobnih programih tako, da kasnejši preklop nebi predstavljal večjih problemov. Ima pa tudi posebno 3D orodje, ki mislim, da bi koristilo tudi učencem pri utrjevanju znanja o perspektivi in samemu dojemanju oblikovanja v treh dimenzijah. 

V 8. razredu bi z učenci odkrivali osnove 3D oblikovanja v Sculptris-u. Načeloma bi prišlo 3D oblikovanje za 2D oblikovanjem, vendar se mi zaradi načrta kurikuluma za 8. in 9. razred tako zdi bolj primerno saj bi učenci lažje povezovali pridobljena znanja iz določenih vsebin. Zaradi same narave oblikovanja v danem programu, bi tako lahko vzporedno z učenjem kompozicije in pozitivnega ter negativnega prostora v kiparstvu to izkušali tudi v digitalnem svetu. Hkrati bi že pridobili boljšo predstavo o perspektivi s katero se po kurikulumu srečajo v 9. razredu. Prav tako je program za osnovno in začetniško uporabo dokaj preprosto postavljen in razumljiv. 

Torej, učenci bi dobili nalogo naj najprej tradicionalno skicirajo nekoga iz svojega življenja. Lahko je to družinski član, prijatelj, hišni ljubljenček ali celo namišljeni prijatelj iz otroštva. Kasneje pa bi ta karakter skozi šolsko leto oblikovali in teksturirali v Sculptris-u. Spoznali bi se s samimi osnovami oblikovanja, malo raziskovali program in različna orodja, se spoznali s pomenom upodabljanja (angl. rendering) in na koncu izvozili karakter v psd formatu. 

V 9. razredu učenci spoznajo perspektivo, horizont, bežišče in bežiščnice. Prav tako se srečajo z zračno in barvno perspektivo. Tako bi takrat odprli FireAlpac-o, spoznali osnovna orodja in v 2D programu poskušali nakazati 3D prostor. Pogoj bi bil, da se za pomoč uporabi tudi 3D orodje in pa se izbere vsaj eno sredstvo za nakazovanje prostora. Učenci se tu lahko poslužujejo tudi prostorskih ključev s katerimi so se srečali v 8. razredu. Na koncu bi uvozili še karakter, ki so ga prejšnje leto izdelali v Sculptrisu in ga umestili v navidezni prostor. 

Skozi obe leti bi s pomočjo programov učenci dodatno utrdili pridobljena znanja in likovne pojme s področja perspektive, barve in ploskovnega izražanja, kot tudi oblikovanja v prostoru. S tem dosegli velik del učnih ciljev iz kurikuluma. Hkrati bi se zaradi povezave med nalogama naučili neko likovno idejo razvijati in ne opustiti ob prvem zapletu. Ker prihodnje šolsko leto uporabimo karakter iz prejšnjega leta pričakujem, da bi tudi učenci sami videli svoj napredek in se skozi predstavitve svojih del sošolcem likovna dela naučili tudi bolj kritično vrednotiti. 

Ocenjevanja bi se lotila s pomočjo učencev samih in pogovora med predstavitvami končnih izdelkov. Največji poudarek pa bi dala napredku posameznika in pa njegovemu razumevanju likovnih pojmov in uporabi le teh. 

Mislim, da je v današnjem svetu uporaba storitev spleta 2.0 v razredu nekaj kar bi bilo škoda ne izkoristiti in bo kar kmalu postala nek standard še bolj kot je že. Ker se svet razvija v to smer in se učenci v zasebnem življenju že tako ali tako srečujejo s storitvami spleta 2.0. mislim, da je še toliko pomembneje, da se jim predstavi možnosti in širino, ki jim jo ta ponuja. Tako se učenci učijo uporabljati splet produktivno in izkoriščati njegove zmožnosti ter ga ne le izkoriščati za kratkočasenje in uporabo socialnih omrežij. Če se o tem učence poduči in se jim predstavijo tudi druge možnosti v pravem obdobju razvoja mislim, da s tem vzpodbujamo bodoče produktivne, kreativne in hkrati v prihodnosti lažje zaposljive ljudi. 

 

Viri:

Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt (b.d.) Dostopno 19. 11. 2017. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Pixologic. Sculptris.  Dostopno 19. 11. 2017. http://pixologic.com/sculptris/

FireAlpaca. Dostopno 19. 11. 2017. http://firealpaca.com/

 

Slikovni viri:

Primer oblikovanja v Sculptris-u. Dostopno 19. 11. 2017. https://www.flickr.com/photos/royblumenthal/8176025080

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost