Digitalne kompetence učencev

V starosti od enajst do petnajst let se učenci likovno izražajo in svoje znanje iz leta v leto nadgrajujejo.

Sebe sem postavila v vlogo profesorja likovne vzgoje, ki bo z pomočjo pedagoškega kolesa in aplikacij pomagal učencem k lažjemu razumevanju snovi.

Učenci tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja se v osnovni šoli spoznajo z likovnimi problemi, kot so:

  • kompozicija
  • perspektiva
  • sorazmerje
  • ploskev
  • barva
  • oblika
  • obhodna plastika
  • zunanji in notranji arhitekturni prostori
  • konstrukcijsko risanje

 

Aktivnost

V starosti od enajst do petnajst let se učenci likovno izražajo, svoje predhodno znanje pa širijo in nadgrajujejo.

Zato bi se pri Likovni vzgoji naučili perspektive z pomočjo aplikacij in storitev. V skupinah po trije učenci bi se učili risanja perspektive.

V pomoč pri risanju bi uporabljali aplikaciji Google maps in Perspectiva, za predstavitev izdelkov pa Google Slides, da bi svojim sošolcem predstavili skupinski projekt in jih med seboj lažje primerjali.

Če bi bilo možno bi si izbrano stavbo ogledali v živo, v primeru slabega vremena, pa bi si lahko le z pomočjo aplikacije Google maps, najprej ogledali stavbo ali lokacijo, ki jo želimo narisati v pogledih (ptičja perspektiva, enobežiščna perspektiva, dvobežiščna perspektiva)

Najprej bi narisali ptičjo perspektivo oziroma tloris te stavbe.

Učenje risanja ptičje perspektive

 

Učenje risanja enobežiščne perspektive. Učenci bi najprej prizor kot je na fotografiji poskušali narisati sami.

Prvi poskus bi primerjali in analizirali z pomočjo aplikacije Perspective, ki nam preko kamere telefona nariše črte, ki nam pomagajo pri risanju perspektivične risbe (horizont, bežiščnice, očišče)

Z pomočjo aplikacije bi odpravili napake in pomankljivosti.

 

 

Učenje risanja dvobežiščne perspektive, bi lahko začeli z preisovanjem in pomočjo aplikacije Perspective.

Učenci bi svoje izdelke, ki so nastali v procesu predstavili v obliki predstavitve Google slides, saj bi spoznali zanimiv način ustvarjanja predstavitve, ki jo lahko hkrati ureja več uporabnikov hkrati.

Svoje risbe bi fotografirali in zaščitili z creative commons.

Pričakovani razultati dela:

Pričakujem, da bi učenci svoje prvotne risbe, ki nastanejo brez pomoči aplikacij v drugem koraku nadgradili, na njih opazili napake in jih popravili, se pri tem veliko naučili. Timsko delo, bi jim olajšalo in pospešilo proces učenja, saj bi trojice z izmenjevanjem idej in znanj hitreje napredovale.

Projekt, pa bi bil za posameznika prezahteven in preobsežen.

V Google slides bi na koncu izdelali predstavitev, da bi sošolcem predstavili timsko delo, prve napake in kako so jih kasneje odpravili.

Kriteriji ocenjevanja

Izdelke, bi ovrednotili kot skupinsko delo.

Učitelj in razred bi ocenjevali skupino in skupinsko delo.

Učenci znotraj skupina pa bi ocenili člane svoje skupine. Končno oceno posameznika pa bi podal učitelj z upoštevanjem mnenja članov skupine. Pregled vseh dea in primerjava željenih in doseženih ciljev  z dobljenimi rezultati.

Osredotočili bi se na to, kako so napredovali ali so uporabili vse znanje. Ocenjevali bi tudi njihov opis postopka in ugotovitve. Vsako skupino, bi vprašala z mnenje nad projektom, zanimivost, težavnost, predlogi.

Usvajanje Likovnih pojmov

– spoznajo pravila risanja prostora in predmetov (tridimenzionalnih razsežnosti) na ploskvi (risalni površini)
– ločijo posebnosti linearne perspektive – perspektiva z enim očiščem
– ptičja in žabja perspektiva
– se seznanijo z načini prikazovanja prostora in predmetov v preteklosti
– si utrdijo pojme: razmerje (proporc), sorazmerje, nesorazmerje (disproporc), viziranje
– si poglobijo principe risanja razmerij na predmetu in med več predmeti
– spoznajo pravila določanja razmerij človeškega telesa
in druge

Digitalne kompetence

Pred samo uporabo omenjenih aplikacij in storitev, bi bilo potrebno učencem razložiti in predstavit uporabo le teh. Učenci bi skozi projektno nalogo razvili digitalne kompetence kot so:

Ustvarjanje vsebin. Učenci bodo pri tej nalogi imeli priložnost pridobiti to kompetenco, saj bojo svoje risbe fotografirali in umestili v Google slides, program v katerem nam bodo predstavili projekt.

Razvili pa bi tudi digitalno kompetenco varnost, saj bi se seznanili z varno uporabo interneta, družabnih omrežij in licenčnimi fotografijami.

Uporaba storitve spleta in pedagoškega kolesa

Mislim da je upeljevanje tehnologije v učne načrte zelo potrebno, saj imamo v današnjem svetu veliko koristi zaradi digitalizacije, aplikacij in same tehnologije nasploh. Mlade generacije so dosledne, saj osnove uporabe digitalnih pripomočkov že obvladajo, potrebujojeo pa usmerjanje pedagogov, da bojo tehnologijo znali izkoristiti sebi in drugim v prid.

Kot pedagog se ne bom oklepala načinov učenja, kot sem ga prejemala jaz, poskušala bom, da bom v koraku z časom delala na tem, da bom učencem snov znala popestrit in jim predstavit skozi nove metode in načine.

Pomembno se mi zdi tudi to, da je uporaba pedagoškega kolesa in spleta 2.0 v šolah izjemno pomembna oziroma se brez tega ne da kvalitetno poučevati.  Šolski sistem je potrebno nadgrajevati in spreminjati, da bi šolski sistem deloval v koraku z časom.

Viri:

Učni načrt za program osnovne šole, likovna vzgoja, pridobljenohttp://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf [17.12.2018]

Pedagošk kolo, pridobljeno

file:///C:/Users/Luka/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(3).pdf

[17.12.2018]

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost