Projektna naloga podprta z IKT

Aktivnost, ki sem jo pripravila za osnovnošolske otroke, je namenjena otrokom iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, bolj natančno, za otroke iz devetega razreda. V učnem načrtu za učence iz tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se srečamo z vsebino programa oblikovanje na ploskvi. Cilj, ki sem si ga zastavila je, da otroci izdelajo kratek animiran film in se s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij spoznajo z digitalnim ustvarjanjem. Otroci bi izdelali dve animaciji na dva različna načina. Ena animacija bi bila v tehniki stop motion, druga pa bi bila digitalna animacija.

 

Potek projektnega učnega dela

Projekt bi trjal približno štiri tedne, dva tedna sta namenjena za eno animacijo in dva za drugo. V prvih dveh tednih bi otroci spoznali stop motion animacijsko tehniko. Preden bi začeli z izdelovanjem izdelkov, bi otrokom predstavila animacijske tehnike in kaj animacija sploh je. Pri tem bi si pomagala s storitvami spleta 2.0, kot je na primer youtube, da bi si lahko otroci bolje predstavljali. Po kratkem uvodnem predavanju bi otroke razdelila v skupine po tri, če se ne bi izšlo pa bi lahko bili v skupini tudi štirje člani. Skupina bi si morala izbrati temo in izdelati od minute pa do minute in pol dolgo animacijo. Izdelovali bi jo v programu Picpac ali v Stop motion studiu. Začetek izdelovanja bi bil v učilnici, da bi lahko otrokom pomagala z napotki, če jih bi potrebovali. Izdelek bi lahko izdelovali tudi izven šolskih ur. Po dveh tednih bi animacijo objavili v skupnem blogu, ali v skupinski elektronski pošti. V naslednjem srečanju bi si končne izdelke skupaj ogledali.

V nadaljnjih dveh tednih bi bilo delo individualno. Otrokom bi predstavila aplikacijo krita in animiranje v njej. Tokratni cilj bi bil, da otrok izdela približno minuto dolgo digitalno animacijo. Otroci bi izdelek začeli izdelovati v šoli, če pa jim ne bi uspelo dokončati v roku šolskih ur, bi lahko z delom nadaljevali doma. Izdelek bi nazadnje tudi objavili v skupinskem blogu ali na skupniski elektronski pošti. Pri kakršnem koli zapletu bi se lahko obrnili name.

 

Uporabljene aplikacije

Za projektno učno delo sem si izbrala tri aplikacije, za katere menim, da so enostavne za uporabo. Pri stop motion animacijah lahko otroci animirajo v programu Picpac ali v Stop motion studiu. Otrokom bi bolj priporočila aplikacijo Picpac, saj je zastonj. Ta aplikacija je zelo enostavna za uporabo. Vse kar je potrebno narediti, je slikati predmet ali stvar, ki si jo želimo animirati, nato je potrebno izbrati slike, ki so primerne in izbrati glasbo ali zvočne efekte, ki jih želimo dodati. Za drugo animacijo sem izbrala aplikacijo Krita. Tudi Krita je zelo enostavna za uporabo. Ponuja nam ogromen nabor pripomočkov za ustvarjanje, kot so na primer razni čopiči, obširne barvne palete ter mnoge preostale funkcije. Seveda pa je tudi ta aplikacija popolnoma zastonj. Ti dve aplikaciji sem si izbrala s pomočjo pedagoškega kolesa.

 

Ocenjevanje projektne naloge

Pri ocenjevanju projektnega dela bi otrokom dodelila dve manjši oceni, ki bi se na koncu združili v eno večjo. Od otrok bi pričakovala, da končne izdelke objavijo do roka oddaje, tako skupinski izdelek, kot individualnega. Če izdelek ne bi bil oddan pravočasno, bi končni izdelek izgubil 10% svoje vrednosti. Pri ocenjevanju in skupni oceni obeh izdelkov, ki sta si enakovredna, bi ocenjevala tudi odnos do dela. To velja še posebej pri skupinskem delu. Ocenjevala bi tudi natačnost pri izdelovanju, kar se kar hitro opazi pri animacijah. En del ocene pa bi prinesla sama izvirnost izdelka. Naloga je tako ovrednotena s 50% za skupinsko stop motion animacijo in 50% za individualno animacijo.

Rezultati bi ustrezali učnim načrtom, ki so zapisani v kurikulumu. Otroci bi spoznali izdelavo kratkih animiranih filmov in to kar na dva različna načina. S tem pa bi spoznavali še splet 2.0 in njegove funkcije.

 

Uporabljene storitve spleta 2.0 v razredu

Med projektno nalogo bi učenci razvijali kar nekaj digitalnih kompetenc. Razvili bi komunikacije, ustvarjanje vsebin, reševanje problemov in informacije. S pomočjo storitev spleta 2.0 bi se otroci lahko informirali kako ustvarjati in uporabljati aplikaciji, v katerih izdelujejo izdelke. S pomočjo aplikacij Krita in Picpac bi ustvarili nove vsebine. Pri izdelovanju bi se po vsej verjetnosti srečevali tudi s problemi, ki bi jih lahko reševali s pomočjo komuniciranja s sošolci ali dodatnim izobraževanjem s pomočjo storitev spleta 2.0, kot je na primer youtube. Če bi naleteli pri tem na večje težave, bi se učenci lahko vedno obrnili name in me prosili za pomoč. Komuniciranje bi tako lahko potekalo preko elektronske pošte ali pri pouku. Otroci bi razvijali komuniciranje tudi preko sodelovanja v skupinah. Nazadje bi morali biti vsi izdelki pravočasno oddani po skupni elektronski pošti, s tem pa bi bila informacija namenjena v širšemu občinstvu.

 

Refleksija

Menim, da so storitve spleta 2.0 lahko precej uporabne, če jih uporabljamo za prave namene. Te storitve lahko uporabimo za komuniciranje direktno preko elektronske pošte ali ostalih podobnih aplikacij. Pri pouku jih pogosto uporabimo tudi za vizualno informiranje, da si lahko otroci bolje predstavljajo. Pri tem uporabljamo razne posnetke na youtubu in še veliko drugega. Velikokrat pa se zgodi da so te spletne storitve uporabljene v napačne namene ali vsaj v manj poučno kakovostne. Na spletu, ki ga ustvarjajo vsi ljudje, je vedno več informacij, ki so lahko lažne ali imajo čisto nepoučno vsebino. Ljudi take vsebine privlačijo, kar pa se meni osebno zdi žalostno. Imamo čudovito možnost, da dostopamo do informacij iz celotnega sveta in se s pomočjo teh izobražujemo, a tudi če imamo tako veliko možnosti, jih nekako ne zagrabimo. Prav zato menim, da je potrebno otroke že zgodaj začeti informirati o lažnih informacijah in da niso storitve spleta 2.0 le zabava, ampak tudi vir informacij, s katerimi se lahko izobražujemo.

 

Viri in literatura

Okvir dogitalnih kompetenc za državljane:

https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf (16.12.2019)

Digitalne kompetence:

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf (16.12.2019)

Pedagoško kolo:

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3704/mod_folder/content/0/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf  (16.12.2019)

Program osnovna šola učni načrt za likovno vzgojo:

http://www2.arnes.si/~soppnova/Glavni_okvir/UN_likovna_vzgoja_OS_23-marec-2011.pdf (16.12.2019)

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost