Projektno učno delo podprto z IKT

Projektno nalogo bi izvedla v tretje vzgojno-izobraževalnem obdobju, bolj natančno v 9. razredu. Učenci imajo pri teh letih že nekaj smisla o likovnih pojmih v povezavi z oblikovanjem na ploskvi, imajo pa tudi nekaj znanja o tehnologiji. Cilj naloge bi bil posneti kratek video na temo barve, ter ga na koncu predstaviti pred ostalimi sošolci. Učenci lahko zbirajo med snemanim filmom, lahko pa uporabijo tudi stop-motion animacijo. Video mora biti dolg vsaj eno minuto, zgornja omejitev pa je okoli pet minut.

Potek dela

Delo bi potekalo v obdobju štirih različnih ur. Prva ura bi bila namenjena razlagi snovi (potek dela, koncept kratkega videa…) ciljem naloge, ter razdelitev po skupinah. Delo bi potekalo v skupinah po tri, največ štiri. Tako je tudi zagotovljeno, da ima vsaka skupina opremo (mobilni telefon), pomembno za snemanje, če pa imajo sami kakšno boljšo opremo kot npr. kamero lahko uporabijo tudi to. Ker učenci delajo v skupinah si morajo delo tudi dobro razdeliti, oz. sodelovati.

Pri drugem srečanju bi se predstavilo programov, v katerem bi se kratki film uredilo, učenci pa bi predstavili svoje idejne zgodbe na temo barve. Zgodbe morajo biti izmišljene, učenci pa naj pripravijo tudi kratek storyboard. Z storyboardom jim je tako lažje, kaj točno morajo posneti, da bo imela končna verzija nek smisel. Za urejanje lahko uporabijo iMovie ali Hit Film Express. Oba programa sta brezplačna.

Pri delu v skupinah gre za dobro organiziranje in komuniciranje. Tako bi morali učenci med seboj uporabljati brezplačne storitve kot so: Dropbox, WeTransfer ali Google Drive, da bi si posnete datoteke med seboj lahko pošiljali.  Na tretjem srečanju bi učenci morali imeti vse posneto, ter se lotiti urejanja in montaže kratkega filma. Montirali bi skupaj pri pouku, da učenci lahko vprašajo, če česa ne vedo.

Na zadnjem srečanju pa mora skupina učencev v kratki Power Point prezentaciji pokazati postopek dela, ter končni izdelek. V prezentaciji mora biti natančno opisan potek dela, razdelitev dela, ter prikazano kako točno so montirali video.

Aplikacije, ki podpirajo to delo:

  • Dropbox, WeTransfer, Google Drive
  • iMovie, Hit Film Express
  • Power Point

Ocenjevanje dela

Ocena dela bi bila zasnovana na podlagi končnega izdelka, ter predstavitve Power Pointa pred razredom. To dvoje bi predstavljalo 70% dela. Ostalih 30% pa bi bil odnos do dela. Torej kako so si učenci razdelili delo, kako so se uspeli povezati med seboj oz. kako so komunicirali med seboj. Za zadostno oceno se torej pričakuje neko osnovno znanje programov, o katerih so se učili pri pouku. Bolj kot je kompleksna uporaba samega programa in boljše timsko delo, boljša je tudi ocena.

Pričakovani rezultati dela

Pri koncu zadane naloge, se od učencev pričakuje osvojeno timsko delo ter komuniciranje, prav tako pa tudi osvojene osnove montaže filma ter snemanja. Poleg spoznavanja samih programov za montiranje filma pa tudi spoznavanje programov za deljenje datotek, ter hitro dostopanje do teh datotek.

Pridobljene kompetence

Pri celotni nalogi se učenec seznani z veliko digitalnimi kompetencami. Učenci se seznanijo z osnovami snemanja ter osnovami uporabe programov za montažo filma. Z delanjem v skupini se morajo učenci naučiti tudi hitrega komuniciranja, ter deljenja datotek med seboj, kot npr. Dropbox. Pri predstavitvi končnega izdelka pa se morajo učenci tudi seznaniti z Powe Pointom. Poleg samih digitalnih kompetenc pa posamezni učenec pridobi na skupinskem dele, ter komuniciranjem znotraj skupine.

Uporabljanje storitve spleta 2.0

Danes živimo v svetu, kjer se tehnologiji ne moremo izogniti. Zato menim, da je del in naloga učiteljev, da učence v šolah čim bolje poučijo o digitalnih kompetencah. A kljub temu z uvajanjem tehnologije v učni načrt ne smemo začeti prekmalu. Splet in aplikacije so namenjene za pomoč pri delu in učenju, kljub temu pa se morajo učenci naučiti delati tudi brez njih. Za mlajše razrede se mi tudi ne uzdi smiselno, da bi poznali stvari kot so Power Point, Dropbox ali podobne aplikacije. Sploh ko gre za ustvarjanje, se mi zdi v prvi obliki pomembno ustvarjanje z tradicionalnimi mediji, digitalno pa je samo nadgradnja tega.

 

Viri

Okvir digitalnih kompetenc za državljane:

https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

Pedagoško kolo:

file:///C:/Users/Ana%20Pov%C5%A1e/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(1).pdf

Učni načrt za osnovno šolo, pridobljeno:

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

 

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost