Projektno učno delo

Postavila sem se v vlogo učiteljice likovnega pouka v osmem razredu osnovne šole. Odločila sem se, da bom obravnavala temo prostorski ključi. Pri tej temi se bodo učenci učili izbrati, opazovati in fotografirati določen motiv ter ga narisati v računalniškem programu s pomočjo vseh prostorskih ključev, ki so: nizanje figur, prekrivanje oblik, svetloba in senca, intenzivnost linij, teksture.

PROCES DELA

Proces izdelave naloge se bo začel z izbiro motiva. O tem, kakšni motivi so primerni, se bomo pogovorili pri pouku. Določili bomo, da mora biti motiv zelo jasno postavljen v prostor, vsebovati večjo količino med seboj se prekrivajočih objektov, vsebovati tako temne kot svetle objekte različnih oblik in velikosti.

Potem bodo učenci za domačo nalogo svojimi mobilnimi telefoni ali fotoaparati fotografirali poljuben motiv, ki se jim bo zdel zanimiv. Pazili bodo, da v svoj motiv ne zajamejo kakšne osebe, ki ne želi biti fotografirana in da ne fotografirajo na lokacijah, kjer je to prepovedano.

Delo bomo nadaljevali s programom Krito. Krita je prostodostopen program za ustvarjanje rastorske grafike. Je dokaj preprost za uporabo in uporabniku omogoča ustvarjanje z veliko različnimi pisali, čopiči, vzoci in barvami ter delo v večih plasteh. S programom je možno ustvariti tudi animacijo. Program se mi zdi odlična opcija za učenje o uporabi različnih barv in tekstur, saj imajo učenci opcijo preizkušanja veliko različnih možnosti in primerjanja le-teh med sabo.

Učenci bodo v Krito uvozili svojo fotografijo, nato pa v drugem sloju sliko prerisali. Pri tem bo zaželeno, da so čimbolj kreativni in sliko preoblikujejo po svoji domišljiji, tako da uporabljajo različne barve, različno intenzivne linije in teksture. Ob tem pa se bodo morali še vedno držati določenih likovnih načel, kot so: linije in barve v ospredju so bolj intenzivne kot tiste v ozadju, ostajati mora jasen kontrast md temnim in svetlim – očiten mora biti vir svetlobe.

PREDSTAVITEV IZDELKOV

Ko bo ustvarjanje v Kriti končano, bodo učenci svoj izdelek izvozili in shranili. Nato bodo uporabili Powerpoint. To je program, ki se ga uporablja za izdelavo predstavitev. Z njim se lahko prikazuje besedilo, fotografije, grafe…, ki si sledijo po prosojnicah. Vsebuje veliko različnih oblikovnih možnosti, tako da je predstavitev lahko vizualno čim bolj prilagojena temi in občinstvu.

Pripravili bodo predstavitev, na kateri bodo predstavili svojo fotografijo in utemeljili izbiro motiva ter prerisan motiv in razložili, zakaj so se prerisovanja lotili na tak način in kakšne prostorske učinke so s tem dosegli.

UČNI CILJI

Pri nalogi so zastavljeni trije cilji:

  1. Sposobnost samostojne izbire likovno zanimivega motiva in ustvarjanje primerne fotografije.
  2. Uporaba različnih barv, linij in tekstur z namenom doseganja prostorskega učinka.
  3. Kreativno razmišljanje, sposobnost manipuliranja podanega motiva oz. predstavljanja istega motiva na drugačen način.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE

Odlično (5) : Učenec izbere likovno zanimiv motiv in ustvari primerno fotografijo. V programu Krita uporabi veliko različnih čopičev in barv, pri tem upošteva vsa likovna prostorska načela. Pri procesu preizkuša različne možnosti, najde veliko kreativnih rešitev. Na predstavitvi je sposoben suvereno in s pravilno terminologijo utemeljiti svoje odločitve pri izbiri motiva in pri delu v Kriti.

Prav dobro (4): Učenec izbere likovno zanimiv motiv in ustvari primerno fotografijo. V programu Krita uporabi različne čopiče in barve, pri tem upošteva večino likovnih prostorskih načel. Pri procesu preizkuša različne možnosti, najde vsaj nekaj kreativnih rešitev. Na predstavitvi s svojimi besedami razloži svoje odločitvepri izbiri motiva in pri delu v Kriti.

Dobro (3): Učenes izbere likovno delno zanimiv motiv in ustvari sprejemljivo fotografijo.  V programu Krita uporabi različne čopiče in barve, le delno upošteva likovna prostorska načela. Pri procesu ne preizkuša veliko različnih možnosti in je neizviren. Na predstavitvi ne zna utemeljiti vseh svojih odločitev pri izbiri motiva in pri delu v Kriti.

Zadostno (2): Učenec se pri izbiri motiva ne drži vnaprej postavljenih navodil. V programu Krita uporabi majhen izbor čopičev in barv, pri tem ne upošteva likovnih prostorskih načel. Pri procesu ne preizkuša različnih možnosti in je neizviren. Pri predstavitvi ne zna utemeljiti nobene odločitve v njegovem ustvarjalnem procesu.

Nezadostno (1): Učenec ne dokonča izdelka.

PRIDOBLJENE DIGITALNE KOMPETENCE

Pri izdelavi naloge si učenci krepijo znanje na področju izdelovanja digitalnih vsebin. Preizkušajo se v fotografiranju, pri čemer so pozorni na različne nastavitve, povezane s svetlostjo in ostrostjo slike. Naučijo se shraniti fotografijo v primernem formatu in jo uvoziti v druge programe. Spoznajo se s programom Krita in se naučijo ustvariti rastorsko grafiko, jo shraniti v primernem formatu in jo predstaviti s programom Powerpoint. Predstavljanje je dobra vaja tako za uporabo Powerpointa, kot tudi za javno nastopanje.

MOJE MNENJE O UPORABI STORITEV SPLETA 2.0

Čeprav je pri pouku likovne umetnosti po mojem mnenju najbolj ključno, da se učenci naučijo uporabljati tradicionalne medije za ustvarjanje, kot so svinčniki, oglje, barvice, vodene barve, tempere, glina… ter izurijo svojo ročno spretnost, so storitve spleta 2.0 pogosto lahko uporabne. Poleg aktivnega ustvarjanja na računalnikih, kakršno je predvideno v zgoraj opisani aktivnosti in je lahko za učence zabaven oddih od običajnega šolskega dela, si lahko s spletom pomagamo tudi na druge načine. Najpreprostejši dodatek k pouku je uporaba iskalnika (npr.: Google), preko katerega lahko učencem pokažemo na primer dela znanih umetnikov, primere različnih izvedb motivov, s kakršnimi se ukvarjamo pri pouku, itd. Storitve spleta 2.0 so še posebaj uporabne v trenutnih časih, ko se pouk izvaja na daljavo, saj na ta način z učenci lahko ostajamo v stiku. Za ta namen se lahko opremo na e-mail, spletne učilnice, spletne konference.

VIRI

Ministerstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo (2011). Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Učni načrt. Ljubljana. Microsoft Word – 1UN_likovna_vzgoja_OS.doc (gov.si) (dostopano 10. 1. 2021)

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost