UPORABA STORITEV SPLETA 2.0 PROJEKTNO UČNO DELO

V vlogi učiteljice likovnega pouka na predmetni stopnji sem se odločila za izvedbo oblikovanja na ploskvi pri devetošolcih in sicer za nalogo animacije. Ker bi delo potekalo od doma in vsi učenci nimajo enakih pogojev v smislu opreme pa tudi predznanja so od posamenika do posameznika različna, bi učencem dala možnost izbirati med večimi vrstami tehnik, posebne razmere pa bi seveda bile upoštevane pri ocenjevanju končnega izdelka.

Naša naloga bi bila tprej izvedba animacije/animiranega filma. Učencem bi na voljo dala več možnosti, lahko bi se lotili izdelave slikofrca ali bolj znanega pod angleškim imenom flipbook, zahtevnost izdelave animacije v tej izvedbi je bolj dostopna učenem, ki doma nimajo pogojev za izvedbo animacije v računalniških programih, tudi blokec si lahko izdelajo doma iz odvečnega papirja. Pri tej izvedbi učenci rišejo ali slikajo na roke, uporabijo lahko katerokoli tehniko, paziti morajo da listi ostanejo upogljivi in ne popackani, da animacija gladko teče, pozorni pa morajo biti tudi na to, da je dolžina animacije odvisna od števila listov v blokcu. To pomeni, da manj listov pomeni krajšo animacijo, več listov daljšo. Učenci, ki se želijo preizkusiti v digitalnem animiranju lahko izbirajo med

  • 2D animiranjem, za katerega bi vsi skupaj izbrali isti program, tako, da imajo vsi učenci pri ustvarjanju iste pogoje, kar se tiče uporabe programov. Sama bi učencem predlagala Krito, saj je program v prvi vrsti brezplačen, se enostavno naloži, ima velik izbor funkcij znotraj programa in z nekaj vaje lahko z lahkoto obvladamo osnove, prav tako pa je dobra priprava za v bodoče, če se bodo učenci srečali z bolj kompleksnimi programi za animiranje. Tehnika ustvarjanja v programu je poljubna.
  • stop motion animacijo, učenci lahko uporabijo razne stop motion aplikacije,npr. PicPac, ki si jih naložijo na svoje naprave ( tablične računalnike, telefone, računalnike…), film ustvarijo tako da posnamejo vsak gib predmeta posamezno, tako da bodo za izdelavo animacije potrebovali določeno okolje v katerem bodo ustvarjali vedno pod enakimi pogoji (npr. z minimalnimi spremembami svetlobe ipd.). Izdelavo stop motion animacije bi v primeru, da učenec v to vključi tudi znanje s področja oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru, povezala v dve oceni, saj bi izdelek štel kot dva, v katerem se uporabi znanje obedh področij.
  • 3D animiranjem, ki je bolj kompleksno in zahtevno, a ne neizvedljivo za učence 9. razreda. Pri tem načinu bi učenci lahko uporabili brezplačen program Muvizu Play, kjer bi učenci lahko zgradili zanimive like, osebe ter se tako bolj osredotočili na vizualno podobo svojih karakterjev ter njihovo zgodbo.

Izdelava animiranega filma ni lahka naloga, zahteva veliko časa in potrpežljivosti, veliko časa bi se preživelo za ekrani, za katerimi učenci preživijo mnogo preveč časa zaradi pouka na daljavo, nekateri učenci bi zaradi tega hitro lahko izgubili motivacijo za dokončno izdelavo izdelka, zato bi želela narediti nalogo čim bolj zanimivo in ustvarjalno, brez velikih omejitev kot so dolžina filma, kratek rok za oddajo ali specifična tema. Dolžina filma ni pomembna, če je filmček dovolj kompleksn, torej če učenec uporabi veliko znanja, pozornosti in likovnega ustvarjanja je filmček lahko dolg najmanj 10 sekund. Učenci se bodo z nalogo animacije naučili tudi razporejati svoj čas in oceniti, koliko dolg film lahko ustvarijo s svojimi sposobnostmi in časom, ki ga imajo na voljo. Tema bo poljubna. Tu si lahko učenci privoščijo prosto kreativno pot, lahko izdelajo eksperimentalno, abstraktno animacijo, animacijo brez zgodbe ali z zgodbo, cilj naloge je raziskovati svojo kreativnost in spoznavati elemente animacije. Naloga bo zadana na začetku leta in učenci bodo imeli za ustvarjanje časa do začetka drugega polletja, z možnostmi podaljšaveza izboljšanje animacije, z vmesnimi oddajami in konzultacijami, tako bo zagotovljeno sprotno delo in preprečitev zaostajanja z delom. Vsakemu učencu posebaj bi se posvetila na individualnih govorilnih urah, saj menim, da bi jim bilo tako lažje spregovoriti o svojem procesu, idejah in tudi jaz bi se jim lahko bolj osredotočila na njihov izdelek ter jim ponudila boljše povratne informacije. Učenci bodo razvili svoje indvidualno likovno izražanje, svoj likovni jezik, poglobili svoje znanje likovnega sveta, animacije in filma, spoznali bodo osnovne pojme animiranja, razvili kritični odnos do svojih del in del sošolk in sošolcev, torej razvili vrednotenje likovni del, se naučili narediti skice in plane pred začetkom animiranja, spoznali bodo likovna dela nacionalne in mednarodne likovne dediščine z ogledom animiranih filmov, razvijali bodo motoročne sposobnosti in občutek za estetiko/pripovedovanje.

Komunikacija med učenci in pedagogom, menoj, bo potekala preko programa Teams, zdi se mi dovolj pregleden kanal, tudi prek e-pošte. Svoje končne izdelke bi učenci naložili na Arnes Video, po želji posameznika bi jim pomagala tudi pri objavi na druga spletna mesta, kot so YouTube, Vimeo, učenci bi s tem pridobili tudi znanje o pravilnem navajanju licenc in kako zavarovati svoje izdelke pred krajo.

Preden bi učenci pričeli s samim delom naloge, ki se ukvarja z animiranjem, bi imela tudi uvodno uro. Najprej bi se pozanimala, koliko o animiranju in animacijah že vedo, kaj jih na tem področju še posebaj zanima, kaj bi se radi naučili, kaj pričakujejo od sebe.V eni uri bi jim razložila kaj je animacija, kaj so animirani filmi, njihovo zgodovino, vlogo v filmskem, likovnem in kulturnem svetu,razložila bi jim navodila, kaj so njihove opcije, dala napotke za potek dela, jim pokazala programe in kako se jih uporablja, predavanje bi bilo podprto s PowerPointom, posnetke, za posnetke kjer bi bili vidni napotki in triki za animiranje, ter najpogostejše napake, pa bi uporabila ali Arnes Video ali YouTube. Del ure bi namenila vprašanjem učencev, naznanila da si bomo pri naslednji uri pouka ogledali različne kratke animirane filme, za katere bi uporabila Vimeo, saj ima platforma ogromno kvalitetnih in raznolikih posnetkov. Za daljši animiran film, pri pouku ne bi imeli časa, bi pa seveda predlagala in jim svetovala katere filme bi si lahko ogledali, za boljše razumevanje sveta animiranega filma in različnih tehnik. Ob gledanju kratkih animiranih filmov bodo učenci obogatali svoje znanje o likovni kulturni filmski dediščini, ter spoznali vse možne tehnike in po sreči dobili tudi navdih za izdelavo svojega izdelka. Pri naslednji uri bi skupaj naredili načrt o tem koliko konzultacij bi okvirno potrebovali, Kdaj bodo oddali prve dokončane skice, prve zametke animacije, kdaj končni produkt, ter se pogovarjali tudi o njihovih prvih idejah. Uro bi porabili za brainstorming, ter prve skice. Vsak učenec bi se na tretji uri že moral odločiti kakšen stil animacije bo izdeloval. Zadnja ura namenjena animaciji, bi bila ogled vseh narejenih izdelkov, njihovo komentiranja z moje strani in strani sošolcev, izdelke bi si ogledali skupaj na tak način da jaz delim posnetek zaslona, tako bolj zagotovo vem, da vsi sodelujejo pri uri. Učenci bi potem komentirali animacije sošolk in sošolcev, avtorji dela bodo morali po ogledu svojega filma, komentirati svoj delovni proces, s čim so imeli največ težav,kaj jim je bilo najbolj všeč, če je za izdelkom kakšen pomen, obrazložiti tudi tega. Kdor se ure ne bo udeležil, bo moral kratke animirane filme komentirati na platformi, kjer so ti objavljeni (Arnes Video,…), ker so učenci, še posebaj te starosti, ne predvidljivi in na žalost že seznanjeni z internetnim nadlegovanjem, bom nadzirala sekcijo komentarjev, da ne pride do kakšnih nezaželjenih in neprimernih interakcij oziroma komentarjev, vsako takšno neprimerno obnašanje bo sankcionirano z moje strani ali strani ravnateljice, s posvetovanjem z razrednikom/razredničarko o vrsti kazni.

Prvi pogoj za pridobitev odlične ocene je 100% prisotnost učenca, izjeme so opravičila zaradi zdravstvenih razlogov ali slabo delujoča internetna povezava, za slednjo bi učencem morala vrjeti na besedo, čeprav bi nekateri to lahko izkoristili sebi v prid. Izostanke pri uri bi nadomestili s poročilom o svojem delu, ki bi ga sicer opravili pri uri, tega pa bi mi poslali na e-mail ali pa bi ga oddali v spletno učilnico. Drugi pogoj je opis svojega izdelka in procesa izdelovanja, ter sodelovanje pri podajanju komentarjev na izdelke sošolk in sošolcev ter seveda izdelana animacija. Prav dobro oceno si učenec prisluži z dokončanim izdelkom in delno prisotnostjo ali nedokončanim izdelkom, a dosega vse ostale pogojoje. Negativno oceno si učenec prisluži, če ni sodeloval pri pouku, ni opravljal dela, nima izdelka. V tem primeru mu podaljšam rok za oddajo oziroma mu dam drugi rok, pri katerem še vseeno lahko dobi odlično oceno, če je vidno da je bil pri pouku, sodeloval in se trudil. Če prisotnosti ni imel in med poukom ni sodeloval ne more v drugem roku pridobiti odlične ocene. Cilj naloge je da učenci izdelajo kreativno animacijo, uporabijo čim več znanja s področja animiranja.

Učenci so do devetega razreda že seznanjeni z uporabo emaila, videokonferenčnih programov, youtuba, arnesa, ipd. S to nalogo bi se še bolj urili pri sporazumevanju prek različni kanalov, se seznanili z varno rabo interneta, navajanjem licenc,uporabo programov za animiranje.

Splet 2.0 je v času poučevanja na daljavo izjemno koristno orodje, omogoča interaktivnost, komuniciranje, komentiranje, deljenje, ustvarjanje vsebin. Vse to lahko močno obogati naše poučevanje in učenje, seveda moramo biti pozorni tudi na negativne aspekte ustvarjanja neprimernih vsebin in neprimernega komentiranja, ki so med mladimi, najstniki, nažalost prepogosta in najdejo svojo pot skozi marsikateri kanal. Pedagoško kolo je v veliko pomoč, saj nudi ogromno pestre izbire, med katero lahko pedagogi izbirajo, da omogočijo svojim učencem kvalitetno podporo izobraževanju in zanimivo izvajanje pouka. Menim tdui, da je reforma učnega načrta nujno potrebna že dlje časa in da je veliko sprememb, ki so se zgodile v osnovnošolskem izobraževanju, pravzaprav spodkopalo uspeh učencev namesto da bi izobraževalni sistem nadrgradile. Sistem se čedalje bolj usmerja v hitre rezultate, pridobivanje ocen, ki imajo prevelik pomen in igrajo preveliko vlogo. Sedaj v času izobraževanja na daljavo oziroma izobraževanja, ki poteka za ekrani naših računalnikov, bi se morale zgoditi konkretnejše spremembe, ki bi zmanjšale pritisk šole na učence in jim omogočile več prostega časa, ki je nujno potreben za mentalno in fizično zdravje učencev. Predvsem učencem zmanjka časa za gibanje in čas ki bi ga namenili oziroma porabili proč od ekranov svojih računalnikov, televizij, telefonov in podobno. Digitalni svet se konstantno izboljšuje, tudi dosežki na področju izobraževanja na daljavo prek spleta se večajo, a medtem ko se ta svet v ekranih izboljšuje, ne smemo pozabiti na življenje odlepljeno stran od ekranov in na njegovo izboljšavo. Nekako bomo morali najti ravnovesje med tem da kvalieta znanja še vedno ostaja na nivoju a da se učencem omogoči več prostega časa, saj je za enkrat resnica izobraževanja od doma precej žalostna z vidika fizičnega in mentalnega zdravja.

VIRI:

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost