AKTIVNOST ZA RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC UČENCEV S PROJEKTNIM UČNIM DELOM

Refleksija : digitalno pripovedovanje zgodb pri predmetu informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju

Ustvarjanje digitalne stop-motion zgodbe s poljubno likovno tehniko na temo ŽIVLJENJE, s pomočjo uporabe aplikacije PicPac in objavljanje vsebine v forumu Youtube. Slikovni material za izdelavo animacij, bi shranili v skupen GOOGLE DRIVE

POTEK UČNEGA DELA

Naloga je ustvariti digitalno zgodbo na temo življenje. Učenci se bodo razdelili v skupine po 2-4 in  preizkusili v stop-motion načinu ustvarjanja animacije, kjer bodo lahko za upodobitev dogajanja lahko izbrali poljubno likovno tehniko ( figure iz gline, slikanje, risanje, sestavljanke iz papirja,..).

 Vsak prizor posebej bodo z fotoaparatom ali pametnim telefonom slikali in sestavili v smiselno zgodbo s pomočjo PicPac aplikacije. Ko bo zgodba končana, bomo skupaj ustvarili uporabniški račun projektnega dela in kasneje objavili nastale zgodbe.

Za projektno nalogo bomo potrebovali 6 šolskih ur. Prvi dve šolski uri bomo namenili sestavi zgodbe. Postavili bomo glavne elemente zgodbe ( umestitev v prostor in čas, liki,razpoloženje/vzdušje, uvod, jedro in zaključek, sporočilnost zgodbe,..) Drugi dve šolski uri bi namenili ustvarjanju figur in kadra za slikanje prizorov zgodbe s pomočjo poljubne likovne tehnike. Učenci bi za slikanje prizorov uporabili pametne telefone in vse posnetke poslali v skupen drive in uredili v pregledne mape. Zadnji dve šolski uri bi namenili izdelavi animacij s pomočjo PicPac aplikacijo, kjer bi zlepili vse posnetke in dokončno oblikovali zgodbo, dodali bi glasbo in besedilo. Na koncu bi po želji, zgodbe objavili na youtube forumu.

APLIKACIJE, S KATERIMI BO UČNO DELO PODPRTO

Projektno delo bi podprla s pomočjo aplikacij PicPac, Youtube in google drive.

PICPAC je Android aplikacija za ustvarjanje video posnetkov s časovnim zamikom in zaustavitvijo. Uporabniki lahko za izdelavo videa uporabijo slike iz galerije, iz socialnih omrežij ali pa posnamejo nove slike in jih sestavijo v video vsebino.

YOUTUBE je izjemno priljubljena spletna stran za izmenjavo videoposnetkov, kjer jih uporabniki lahko pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo.

GOOGLE DRIVE je storitev za shranjevanje datotek in sinhronizacijo, ki jo je razvil Google. Uporabnikom omogoča shranjevanje datotek v oblaku, sinhronizacijo datotek v različnih napravah in skupno rabo datotek

PRIČAKOVANI REZULTATI, OCENJEVANJE IZDELKOV

Pričakovani rezultati so predvsem to, da učenci poleg doseženih učnih ciljev predmeta, uživajo v izdelavi zgodbe ter da sprostijo svoj občutek za ustvarjanje in sodelujejo s sošolci. Od učencev pričakujemo to, kar je tudi del celotnega učnega cilja predmeta. To je praktično likovno izražanje in ustvarjanje, uporaba različnih miselnih strategij pri izdelavi zgodbe, uporaba materialov, orodij in tehnologij, navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo ter povezava z drugimi predmetnimi področji z vsakdanjim življenje ( besedni zaklad in znanje o elementih zgodbe je tesno povezana z znanjem književnosti).

(Kocjančič idr., 2011)

Ocenjevanje projekta predstavlja določanje vrednosti opravljenega dela v učni uri glede na njegovo doseganje ciljev pri likovnem izražanju. Izdelke nameravam oceniti, ko bodo vsi končali z izdelavo zgodbe. Ocena bo zajemala celosten proces izdelave digitalne zgodbe (medosebno sodelovanje, izvirnost, napredovanje tekom projektnega dela, procesiranje in delo z informacijami, komunikacija, ustvarjanje vsebin, upoštevanje varnosti ob uporabi spleta in aplikacij ter reševanjem morebitnih problemov)

 (Kocjančič idr., 2011)

Učenci bodo skozi nalogo razvijali nekatere digitalne kompetence, kjer bo poudarek na ustvarjanje digitalnih vsebin. Srečali se bodo z osnovami informacijske pismenosti, komuniciranje, varnostjo na internetu ter reševanjem morebitnih problemov, ki se bodo pri ustvarjanju digitalne zgodbe pojavile pri programu, s katerim bodo ustvarjali. Kompetence, katere pričakujemo, da se bodo ob tem razvijale :

( Cerar, Š. 2010)

INFORMACIJSKA PISMENOST

– brskanje, iskanje in filtriranje informacij

-Shranjevanje in obdelava informacij

KOMUNICIRANJE IN SODELOVANJE

-Sodelovanje s pomočjo tehnologije

-Izmenjava informacij in vsebin

-Sodelovanje s pomočjo digitalnih kanalov

USTVARJANJE

-Razvijanje vsebin

-Inoviranje in kreativna raba tehnologije

VARNOST

Varovanje naprav

Varovanje osebnih podatkov

REŠEVANJE PROBLEMOV

Reševanje tehničnih problemov

Identificiranje potreb in tehničnih možnosti

Inoviranje in kreativna raba tehnologije

( Cerar, Š. 2010)

MNENJE O UPORABI ALIKACIJ IN SPLETA V RAZREDU

Ker je v današnjem svetu uporaba spleta in tehnologije pričakuje v vseh poklicnih dejavnostih, omogoča informacijska tehnologija različne pristope k poučevanju in učenju. Pri uporabi aplikacij in spleta je pazljivost glede primernosti in navsezadnje kognitivne preobremenitve vse prej kot odveč. Ker živimo v obdobju obsežne količine informacij, je še posebej pomembno učence naučiti, kako predelovati, filtrirati in ocenjevati informacije, ki jih imamo povsod na voljo. Zdi se mi, da je izjemno pomembno tudi poleg razvoja digitalnih kompetenc, informirati učence o kognitivnih in vedenjskih posledicah rabe digitalnih medijev in širiti zavest o odgovorni uporabi interneta in ostalih digitalnih naprav. Ključno se mi zdi odpreti tudi razpravo o tem, kako raba interneta vpliva na pomnenje, koncentracijo in kdaj je raba interneta in digitalnih virov prekomerna. Nujno je, da negujemo zavest o tem, kaj počnemo, zakaj to počnemo, kakšne so naše primarne potrebe za fizično in duševno dobrobit in premisliti kako naše navade delujejo na našo in medsebojno funkcionalnost- to povezujemo tudi z rabo infromacijske tehnologije.

  BIBLIOGRAFIJA

Cerar, Š. (2010): Uporaba spleta 2.0 pri pouku

računalništva v osnovni šoli : diplomsko delo, PEF UL.

Kocjančič, N. F., Karim, S., Kosec, M., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Rojc, J., Velikonja, A., Zupančič, T., Kepec, M., Prevodnik, M., Tomšič Amon, B., & Selan, J. (2011). Učni načrt, Program osnovna šola, Likovna vzgoja. Ministrstvo za šolstvo in šport; Zavod RS za šolstvo. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost