REFLEKSIJA

AKTIVNOST

Aktivnost, ki bi jo učenci opravljali je maketa. V skupinah bi ustvarili maketo sobe oz. prostora v velikosti 30x30x30cm. Nakoncu bi jo tudi na kratko predstavili – opisali začetno fazo in komuniciranje s svojo skupino, navedli materiale s katerimi so izdelali svojo sobo in pripomočke, aplikacije ter storitve s katerimi so si pomagali pri izdelavi.

Preden bi začeli z izdelavo makete, bi jim predstavila nalogo in ključne točke, ki jih morajo upoštevati. Navedla bi tudi kriterije ocenjevanja, da pridobijo čimboljšo oceno. Skupaj bi se pomenili glede materialov, barv in aplikacij, ki jih smejo uporabljati, tako kot glede varnosti uporabe teh.

Nalogo bi opravljali učenci tretje trijade, torej od sedmega do devetega razreda.

POTEK PROJEKTNEGA UČNEGA DELA

Pred izvajanjem naloge bi jim s pomočjo PowerPointa na kratko predstavila cilj in kriterije naloge. Navedla bi tudi storitve in aplikacije s katerimi si lahko pomagajo pri delu, tako kot materiale in pripomočke. Potem bi se razdelili v skupine po tri ali štiri osebe, vsaka skupina bi se odločila za temo in funkcijo njihovega prostora. Z vsako skupino bi imela individualni posvet glede njihovih idej, dilem in izvedbe. Po posvetu se lahko lotijo skiciranja, planiranja prostora ter z razdelitvijo vlog v skupini.

Določene stvari bi lahko opravljali tudi izven pouka, npr. barvanje, iskanje materialov, planiranje, iskanje inspiracije in podobno. Vsako uro bi preverjala napredek skupine ter kako se razumejo med sabo.

Od materialov bi lahko uporabljali les, stiropor, razne vrste papirja, plastiko, različno blago in podobne odpadne materiale. Sami bi določili pohištvo, barve in kakšen prostor bi ustvarili (npr. kopalnica, dnevna soba, pisarna, studio, kavarna, itd.)

Za barvanje delčkov makete bi lahko uporabili katerokoli tehniko barvanja, ali so to akrili, tempere, črnilo, krede, vodenke, flomastri, barvice, odvisno od materiala in učinka, ki ga želijo doseči.

Inspiracijo smejo iskati povsod, tako v vsakdanjem življenju kot na internetu. Priporočljivo je, da vidijo prostor, ki ga upodabljajo tudi v živo in se seznanijo z prisotnimi elemeti, barvno shemo in razmerji.

Pri načrtovanju prostora si lahko pomagajo s skiciranjem na papir in s programi za 3D ustvarjanje. Lahko si pomagajo tudi iz igrami kot so Sims, Minecraft, Animal Crossing in podobne, kjer lahko ustvariš prostor po svoji izbiri.

Svoje skice, ideje in referenčne slike bi oddali v spletno učilnico v mapo za oddajo teh.

Predstavitev izdelka bi učenci pripravili v Microsoft PowerPointu, katero bi oddali v spletno učilnico in jo pri pouku tudi predstavili. Pred oddajo bi jim pri pouku s pomočjo projektorja in platna pokazala kam in kako oddajo predstavitev.

PRIČAKOVANI REZULTATI DELA

Glede na učni načrt likovne vzgoje za osnovno šolo, morajo učenci na področju oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo in arhitektura) dosegati naslednje cilje:

 • spoznajo značilnosti različnih materialov in pripomočkov za izdelavo maket
 • spoznajo postopke oblikovanja maket iz različnih materialov
 • razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izdelavo maket
 • za izražanje na področju arhitekture uporabljajo tudi reciklirane materiale, embalažo in naravne materiale, lahko pa tudi različna lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge materiale
 • razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru
 • oblikujejo maketo in so pozorni na povezave v prostoru in na odprtine
 • razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki za izražanje v tridimenzionalnem prostoru
 • spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem prostoru

(Kocjančič, N.. 2011, str. 15-18)

Delo bi ocenjevala po naslednjih kriterijih:

 • sestava makete – dve steni, tla, razmerja med elementi, različni materiali in barve
 • predstavitev naloge in pravilno navajanje virov ter upoštevanje avtorskih pravic
 • sodelovanje skupine
 • pravočasna oddaja in dokončan izdelek
 • varna uporaba tehnologije, storitev in aplikacij
 • upoštevanje navodil in nasvetov

RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENC

Pri projektnem delu bi učenci več ali manj razvijali vseh pet digitalnih kompetenc.

Z razdelitvijo v skupine spodbujamo razvijanje kompetence komuniciranja in sodelovanja, tako kot pri pouku in izven pouka ter na spletu.

Reševanje problemov je povezano s sodelovanjem in komuniciranjem, npr. pri določanju izgleda in teme njihove makete. Če ne bodo sklanjali kompromisov in se prilagajali en drugemu, bodo nalogo težje opravili.

Kompetenco izdelovanja digitalnih vsebin razvijajo z ustavrjanjem v programih in aplikacijah primernih za to nalogo (PowerPoint, 3D programi, razne igre in aplikacije).

Na varnost morajo paziti na spletu in pri izdelavi makete, na kar bi jih sproti opozarjala.

Kompetenco informacijske pismenosti razvijajo z iskanjem referenčnih slik, zbirnajem podatkov za končno predstavitev ter primerno upravljanje ter vrednotenje teh.

MNENJE O UPORABI SPLETA TER APLIKACIJ V RAZREDU

Iz dneva v dan se tehnologija vedno bolj razvija s katero so otroci tesno povezani. Menim, da ima uporaba spleta pri pouku kar nekaj prednosti. Ker je učencem to področje znano, lažje ohranijo zanimanje za pouk kot pa, če bi vsako uro reševali naloge v delovnem zvezku.

Zelo priročno je imeti vse potrebne vire za nalogo na spletu kot pa v šestih knjigah. Ker pogosto pride do težav s tehnologijo, so knjižni viri vseeno bolj zanesljivi.

VIRI

Program osnovna šola, likovna vzgoja, učni načrt https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

Carretero, S., Vuorikari, R. in Punie, Y. (2017) .  DigComp 2.1: Okvir digitalnih kompetenc za državljane. Osem ravni doseganja kompetenc in primeri rabe. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. URN: https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost