REFLEKSIJA

AKTIVNOST

Aktivnost, ki bi jo predstavila učencem je namenjena drugi triadi (4., 5. in 6. razred osnovne šole). Osredotočila sem se na kiparski del likovne vzgoje. V tej starostni skupini je v učnem načrtu spoznati tridimenzionalni prostor, razlikovanje prostostoječega kipa od reliefa, prostornina in površina posameznega kipa, barva, polna ter votla plastika, itd.

Učenci bi pri pouku iz gline zmodelirali svoj unikaten prostostoječi kipec ali relief, nato pa bi ga s pomočjo Krite oz. Inkscapea poskušali prenesti v digitalno obliko.

POTEK DELA

Delo je zastavljeno za štiri šolske ure, v katerih bi učencem najprej predstavila nalogo, katero bi s pomočjo strani WordPress, kjer bi našla ustrezne reprodukcije del znanih kiparjev (npr. Giacometti, Michelangelo, Anthony Caro, Kurt Schwitters itd.), uredila v aplikaciji PowerPoint. Izbirala bi čimbolj raznolike kiparje in njihova dela, da bi otroci lahko imeli čim več izbire. Ko bi zaključila s predavanjem, bi jim dala na voljo različne delavne materiale (karton, glina, (kolaž) papir, blago, žica, itd.). Vsak posameznik bi si izbral svoj material in predstavil svojo idejo ter povezavo z enim od predstavljenih kiparjev oz. njihovim delom. Lahko bi izbiral med prostostoječim kipom, reliefom, kolažem, asemblažem, itd. (po navdihu že predstavljenih kipov oz. kiparjev).

Naslednjo šolsko uro bi začeli s praktičnim delom. Otroci bi samostojno ustvarjali, kot učiteljica, bi jim nudila pomoč in jih nadzirala. Zadnjih petnajst minut bi namenila predstavitvi naslednje šolske ure. Na projektorju bi jim na hitro predstavila osnovne značilnosti Krite in Inkscapea, in predstavila kateri program je bolj ustrezen za posamezno tehniko (npr. za kolaž bi predlagala Inkscape, za prerisovanje kompliciranega kipca pa Krito).

Tretjo šolsko uro bi namenila samostojnemu oz. delno vodenemu raziskovanju omenjenih programov. Otroci bi tu sami spoznavali lastnosti izbranega programa za preselitev svojega izdelka v digitalno okolje. Konec tretje ure oz. celotna četrta ura na voljo za ta projekt, bi bila namenjena prerisovanju svojega izdelka v izbrani program. Pri tem bi si lahko pomagali s fotografiranjem izdelka, vstavljanjem slike v program in nato obrisovanjem po fotografiji ali pa preprostega prerisovanja po opazovanju. Ključno pri prerisovanju bi bilo le to da svoj izdelek umestijo v nek poljuben prostor. Za to bi jim dala na voljo ustavitev slike v ozadje svoje grafike iz strani WordPress, da bi se naučili iskati oz. prenašati slike z ustreznimi licencami.

Uro bi zaključila tako, da bi svoje delo shranili v formatu jpg. ali png. in ga nato natisnili.

Nalogo bi ocenjevala v treh delih. Polovico ocene bi dobili iz fizičnega izdelka, ki ga je učenec naredil kot osnovo. Tu bi preverjala, kako dobro so osmislili pojem oz. tehniko, ki sem jim jo predstavila. Vsak bi prejel tudi eno ustno vprašanje iz poznavanja predstavljene teme oz. kiparstva ter poznavanja lastnosti svojega izdelka (30% ocene). Npr. kateri kipar se je ukvarjal s prostostoječo človeško formo? (če bi učenec naredil človeka), kaj je značilno za relief oz. kakšne poznamo? (če se je odločil za relief), kateri kipar je delal z žico? (če se je učenec odločil za delo z žico), itd. Ker se del nanaša predvsem na spoznavanje kiparstva bi namenila 20% ocene grafičnemu oblikovanju oz. približku končne risbe, ki jo je učenec ustvaril v izbranem programu z svojim izdelkom.

CILJI AKTIVNOSTI

Učenci bi se v zastavljenih štirih šolskih urah s pomočjo Krite in Inkscapea, naučili razvijati in krepiti digitalne kompetence izdelovanja digitalnih vsebin. Svoj izdelek bi tridimenzionalno obravnavali oz. zasnovali nato pa se naučili, kako nekaj prerisati v omenjena programa. Za ozadje bi morali sliko prenesti iz strani, ki ima ustrezne licence, zato bi s tem spoznavali tudi avtorske pravice in licence. Obenem bi spoznali nekatere kiparje ter različne tehnike in materiale. V skladu z učnim načrtom, ki predvidi, da bodo učenci spoznali pojme: tridimenzionalni prostor, relief, prostostoječ kip, votla/ polna plastika, itd.

MNENJE

Mislim, da je smiselno, da se učence čim prej nauči pravilne uporabe spletnih strani oz. programov, da bodo imeli možnost sami uporabljati in ustvarjati v digitalnem svetu. IKT lahko uporabimo pri veliki večini predmetov, zato mislim, da bi kot likovni pedagogi morali učencem predstaviti več oz. vse vrste ustvarjanja.

VIRI

Deli
Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone
(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.