Označeno: učninačrt

Objava

Projektno učno delo podprto z IKT Predhodno predavanje: Učence bi poučila o človeških proporcih in kako so jih upoštevali skozi čas. Na powerpointu bi jim pokazala zanimive zgodovinske primere,  fotografije...