* Računalniška animacija ali “stop motion” video

Opcijska naloga, ki ni obvezna. Gre za nalogo višje zahtevnosti, ki jo študent izdela samostojno z lastnim raziskovanjem, za odlično oceno.

Cilji projektne naloge:

 • študenti z usvojenim znanjem iz rastrske in/ali vektorske grafike ter licenc nadgradijo svoje znanje in ustvarijo računalniško animacijo ali video v “stop motion” tehniki;
 • študenti samostojno iščejo, vrednotijo, izbirajo in uporabljajo programsko opremo za ustvarjanje animacije ali videa;
 • študenti izvedejo samorefleksijo svojega dela.

Navodila za delo:

 • objava naj vsebuje kratek opis animacije ali videa,
 • objavite računalniško animacijo ali “stop motion” video,
 • objavite postopek izdelave in
 • refleksijo in (samo)vrednotenje.

Refleksija naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Vrednoti se:

 • objava postopka izdelave in objava v spletu,
 • kompleksnost in tehnična kakovost končnega izdelka,
 • refleksija.

Priporočena programska oprema za realizacijo projektne naloge:

Nekaj idej za ustvarjanje različnih animacij:

 • zajem fotografij fizičnega prostora in predmetov (lahko v 2D tehniki z liki iz papirja na 2D ploskvi ali v 3D tehniki z liki iz plastelina, kock, lesa in drugih materialov v prostoru);
 • izdelava digitalnih slik (rastrskih ali vektorskih) ter računalniško animiranje.
(Skupno 182 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost