Rastrska grafika

Cilji projektne naloge:

 • študenti razumejo, kaj je digitalna grafika in razlikujejo med vektorsko in rastrsko grafiko. Poznajo lastnosti obeh in znajo ovrednotiti njun pomen in kdaj se uporabi katero vrsto. Znajo našteti prednosti in slabosti obeh.
 • študenti ovrednotijo pomen digitalne grafike pri izobraževanju s področja likovne pedagogike
 • študenti znajo uporabljati in ustrezno izbrati programsko opremo za delo z rastrsko grafiko
 • študenti samostojno uporabljajo in raziskujejo programsko opremo Krita
 • študenti digitalizirajo izbrano ročno naslikano/narisano lastno delo ali ustvarijo svoje digitalno delo
 • študenti reflektirajo in kritično vrednotijo svoje delo

Navodila za 2. projektno nalogo Rastrska grafika: 

V okviru 2. PN oblikujte spletno objavo s prikazom in opisom postopka digitalizacije vašega izbranega dela. Pojasnite in argumentirajte, zakaj je izbrana slika primerna za izdelavo z rastrskim urejevalnikom. Pri opisovanju postopka kreiranja uporabljajte strokovne izraze, ki smo jih spoznali v okviru vaj in navajajte uporabljene funkcije programa z opisanim namenom rabe. Slike postopka med ustvarjanjem zajemite s funkcijo Prtsc in jih ustrezno obrežite ter oblikujte tako, da bo iz njih čim bolje razvidno, katero funkcijo ste uporabili in za kakšen namen (npr. dodajte označbe, puščice, besedilna polja).

Namesto zajema slik lahko uporabite tudi snemanje zaslona in postopek prikažete kot video posnetek. V tem primeru morate video posnetek naložiti na izbrani strežnik (predlagam Arnes video). Za snemanje zaslona lahko uporabite razširitve za Chorme. Zelo enostaven je tudi Apowersoft online screen recorder.

Na koncu obvezno priložite sliko (scan ali foto) originala ter končno digitalizirano sliko, shranjeno v ustreznem formatu v velikosti vsaj 800 px (daljša stranica). Objavo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi oznakami.

Vse slike naj bodo označene z licencami.

Zahteve projektne naloge in vrednotenje:

 • izbor ustreznega nedigitaliziranega materiala za transformacijo v digitalno sliko (npr. portret oz drugo lastno likovno delo študenta). Vrednoti se ustreznost in utemeljitev izbora s stališča primernosti za obdelavo z rastrsko grafiko.
 • digitalizacijo izbranega likovnega dela s programsko opremo Krita oz. izbrano programsko opremo. Vrednoti se zahtevnost in natančnost digitalizacije ter ustreznost rabe funkcij programske opreme.
 • opis postopka izdelave z besedilom (ustrezna uporaba tehničnih izrazov) ter slikami (zajem zaslona in ustrezna obdelava). Vrednoti se ustreznost in celovitost ter natančnost opisanega postopka ter ustreznost kvalitete zajetih slik)
 • objava postopka izdelave v ustrezni obliki za spletno objavo (celoten prispevek mora biti kot spletna objava in ne kot priložena doc oz pdf datoteka). Vrednoti se primernost objave za splet, primernost obdelave slikovnega gradiva ter primernost besedila (oblika in povezave).
 • zapis individualne refleksije dela, kjer se vrednoti kritično razmišljanje študenta.

Refleksija projektnega dela naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu (vsebina, izvedba oziroma način dela, osebno)?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Kako?
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj (vsebina, izvedba, osebno)?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Priporočena programska oprema:

(Skupno 257 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost