Vektorska grafika

Cilji projektne naloge:

 • študenti razumejo, kaj je vektorska grafika in razlikujejo med vektorsko in rastrsko grafiko. Poznajo lastnosti obeh in znajo ovrednotiti njun pomen in kdaj se uporabi katero vrsto. Znajo našteti prednosti in slabosti obeh.
 • študenti ovrednotijo pomen vektorske grafike pri izobraževanju s področja likovne pedagogike
 • študenti znajo uporabljati in ustrezno izbrati programsko opremo za delo z vektorsko grafiko
 • študenti samostojno uporabljajo in raziskujejo Inkscape
 • študenti vektorizirajo izbrano ročno naslikano/narisano lastno delo
 • študenti znajo reflektirati in kritično ovrednotiti svoje delo

Navodila za 3. projektno nalogo Vektorska grafika: 

V okviru 3. PN oblikujte spletno objavo s prikazom in opisom postopka nastajanja vektorske slike. Pojasnite in argumentirajte, zakaj je izbrana slika primerna za izdelavo z vektorskim urejevalnikom. Za sliko, ki ste jo vektorizirali iz ročne slike, priložite sliko (scan ali foto) originala ter končno vektorsko sliko, ki jo izvozite v ustrezen rastrski format. Objavo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi oznakami. V kolikor ste si pri ustvarjanju pomagali s spletnimi vodiči ali videoposnetki, je zaželeno, da objavite povezave do njih (zunanje spletne povezave naj se odpirajo v novem oknu).

Slike za prikaz postopka ustrezno obrežite in uredite (npr. dodajte oznake, poudarke na sliko). Slike naj bodo dovolj velike, da se na njih razločno vidi bistvo.

Končna slika naj bo v png formatu v velikosti vsaj 800 px (daljša stranica).

Vse slike naj bodo označene z licencami.

Zahteve projektne naloge in vrednotenje: 

Pri nalogi vrednotimo:

 • izbor ustreznega nedigitaliziranega materiala za transformacijo v digitalno vektorsko sliko. Vrednoti se ustreznost in utemeljitev izbora s stališča primernosti za obdelavo z vektorsko grafiko.
 • vektorizacijo izbranega likovnega dela s programsko opremo Inkscape. Vrednoti se zahtevnost in natančnost vektorizacije ter ustreznost rabe funkcij programske opreme.
 • opis postopka izdelave (ustrezna uporaba tehničnih izrazov) z besedilom ter slikami (zajem zaslona in ustrezna obdelava). Vrednoti se ustreznost in celovitost ter natančnost opisanega postopka ter ustreznost kvalitete zajetih slik. Študenti, ki imajo predznanje z delom z videoposnetki, lahko postopek posnamejo, objavijo na youtube in vključijo v spletno mesto.
 • objavo postopka izdelave v ustrezni obliki za spletno objavo (celoten prispevek mora biti kot spletna objava in ne kot priložena doc oz pdf datoteka). Vrednoti se primernost objave za splet, primernost obdelave slikovnega gradiva ter primernost besedila (oblika in povezave) (oz. videoposnetka, če je postopek objavljen v obliki videoposnetka).
 • zapis individualne refleksije dela, kjer se vrednoti kritično razmišljanje študenta.

Refleksija projektnega dela naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu (vsebina, izvedba oziroma način dela, osebno)?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Kako?
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj (vsebina, izvedba, osebno)?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Priporočena programska oprema:

(Skupno 238 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost