Kreiram splet


Cilji projektne naloge

Študenti:

 • razumejo delovanje spleta in znajo objaviti besedilo in multimedijsko gradivo na spletu v obliki spletne objave v storitvi Arnes splet,
 • se zavedajo avtorske zaščite spletnih (in drugih) virov in gradiv,
 • pri objavljanju razumejo pomen kategorij in oznak in jih smiselno uporabijo za svoje objave,
 • večpredstavno gradivo ustrezno umestijo v spletno objavo in ga pred tem ustrezno obdelajo (resolucija, velikost),
 • razumejo pomen spletnih povezav (linkov) in jih znajo ustrezno realizirati v spletni objavi,
 • razvijajo zmožnost samorefleksije in kritičnega razmišljanja.

Navodila za 1. projektno nalogo: Kreiram na spletu: 

V okviru 1. PN oblikujte spletno objavo, kjer se kratko predstavite z besedo in sliko oz. v obliki stripa ali druge večpredstavne oblike. Bodite izvirni.  V objavi uporabite vsaj eno aktivno povezavo (link) ter vsaj eno ustrezno obdelano sliko (lastno), ki jo označite z izbrano licenco. Objavo umestite v ustrezne kategorije in jo opremite z ustreznimi oznakami. Objavi dodajte prikazno sliko in izroček.

Objavite kratko refleksijo na temo: Digitalna tehnologija v mojem življenju (do sedaj in kaj želim/pričakujem na poklicni poti). Navedite konkretno, kaj od digitalne tehnologije ste uporabljali ter za kakšen namen. S konkretnimi primeri opredelite kaj in na kakšen način boste lahko uporabili pri opravljanju svojega poklica likovnega pedagoga.

Refleksija projektnega dela pa naj zajema (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projektne naloge, da bi bil boljši?

Vrednotenje projektne naloge:

Pri prvi projektni nalogi se vrednoti:

 • ustreznost spletne objave (uporaba ustreznih kategorij, oznak, povezav),
 • primernost in ustreznost obdelave ter objave slikovnega oz. multimedijskega gradiva (kvaliteta, resolucija, velikost, primernost, avtorstvo, licenčnost),
 • predstavitev v besedi in sliki
 • strokovnost in kompleksnost refleksije na temo digitalne tehnologije v mojem življenju ter
 • individualna refleksija projektnega dela.

Vir: dodajanje Creative Commons licence v objavo v Arnes spletu

(Skupno 140 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost