Digitalna zgodba (SE)

Cilji projektne naloge:

 • študenti z usvojenim znanjem iz rastrske in/ali vektorske grafike ter licenc načrtujejo in ustvarijo digitalno zgodbo
 • študenti samostojno iščejo, vrednotijo, izbirajo in uporabljajo programsko delo za ustvarjanje digitalne zgodbe (s področja grafike, videa in zvoka)
 • študenti izvedejo samorefleksijo svojega dela

Delo zajema:

 • kratek opis zgodbe,
 • načrtovanje, izdelavo zgodborisa in izdelavo digitalne zgodbe,
 • objavo zgodborisa (dokument po obrazcu oddan v pdf obliki) in končne digitalne zgodbe (Arnes Video ali Youtube ter vdelava v objavo spletnega mesta iktlp1718.splet.arnes.si),
 • refleksijo in (samo)vrednotenje.

Tema zgodbe v študijskem letu:

 • 2019/20: OBLIKA (likovni pojem)
 • 2018/19: SVETLO/TEMNO (likovni pojem)
 • 2017/18: BARVA (likovni pojem)

Refleksija naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Vrednoti se (naloga ni obvezna, gre za nalogo višje zahtevnosti, ki jo študent izdela samostojno z lastnim raziskovanjem, za oceno odlično):

 • zgodboris,
 • objava v spletu in refleksija in
 • digitalna zgodba – Robinovi elementi.

Rok in način oddaje naloge: 

 • študent odda nalogo v ocenjevanje preko obrazca Oddaja projektnih nalog ocenjevanje v spletni učilnici predmeta
 • nalogo odda v ocenjevanje do datuma in ure razpisanega izpitnega roka:
  • 28. 1. 2020 do 12:00,
  • 11. 2. 2020 do 8:00,
  • 28. 8. 2020 do 10:00.
(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost