Kreiram splet – 1. projektna naloga

Cilji projektne naloge

Študenti:

 • razumejo delovanje spleta in znajo objaviti besedilo in multimedijsko gradivo na spletu v obliki spletne objave v storitvi Arnes splet,
 • se zavedajo avtorske zaščite spletnih (in drugih) virov in gradiv,
 • pri objavljanju razumejo pomen kategorij in oznak in jih smiselno uporabijo za svoje objave,
 • večpredstavno gradivo ustrezno umestijo v spletno objavo in ga pred tem ustrezno obdelajo (resolucija, velikost),
 • razumejo pomen spletnih povezav (linkov) in jih znajo ustrezno realizirati v spletni objavi.

Navodila za 1. PN Splet: 

V okviru 1. PN oblikujte spletno objavo, kjer se kratko predstavite z besedo in/ali sliko oz. v obliki stripa ali druge večpredstavne oblike.  V objavi uporabite vsaj eno aktivno povezavo (link) ter vsaj eno ustrezno obdelano sliko (lastno, pravice). Objavo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi oznakami.

Objavite kratko refleksijo na temo: IKT v mojem življenju (do sedaj in kaj želim/pričakujem na poklicni poti). Refleksijo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi značkami.

Refleksija naj zajema (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Vrednotenje projektne naloge:

Pri prvi projektni nalogi se vrednoti:

 • ustreznost spletne objave (uporaba ustreznih kategorij, značk, povezav),
 • primernost in ustreznost obdelave slikovnega oz. multimedijskega gradiva (kvaliteta, resolucija, velikost, primernost, avtorstvo, licenčnost),
 • predstavitev v besedi in sliki
 • strokovnost in kompleksnost refleksije na temo IKT v mojem življenju ter
 • individualna refleksija dela.

Rok in način oddaje naloge: 

 • študent odda nalogo v ocenjevanje preko obrazca Oddaja projektnih nalog ocenjevanje v spletni učilnici predmeta
 • nalogo odda v ocenjevanje do datuma in ure razpisanega izpitnega roka:
  • 28. 1. 2020 do 12:00,
  • 11. 2. 2020 do 8:00,
  • 28. 8. 2020 do 10:00.
(Skupno 228 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost