Vektorska grafika


Cilji projektne naloge:

 • Študenti razumejo, kaj je vektorska grafika in razlikujejo med vektorsko in rastrsko grafiko.
 • Poznajo lastnosti obeh in znajo ovrednotiti njun pomen in kdaj se uporabi katero vrsto.
 • Naštejejo prednosti in slabosti obeh.
 • Ovrednotijo pomen vektorske grafike pri izobraževanju s področja likovne pedagogike.
 • Uporabljajo in ustrezno izbirajo programsko opremo za delo z vektorsko grafiko.
 • Samostojno uporabljajo in raziskujejo Inkscape.
 • Z vektorskim urejevalnikom ustvarijo avtorsko delo ali poustvarijo delo po lastnem avtorskem motivu.
 • Reflektirajo in kritično ovrednotijo svoje delo.

Navodila za 3. projektno nalogo Vektorska grafika: 

V okviru 3. PN oblikujte spletno objavo s prikazom in opisom postopka nastajanja vektorske slike. Korake ustvarjanja predstavite z vsaj 5-imi slikami zaslona.

Pojasnite in argumentirajte, zakaj je izbran motiv primeren za izdelavo z vektorskim urejevalnikom

Če ste vektorsko sliko poustvarjali po lastnem ročno izdelanem motivu, obvezno objavite sliko (scan ali foto) originala ter končno vektorsko sliko, ki jo izvozite v ustrezen rastrski format (png).

Objavo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi oznakami, dodajte prikazno sliko in izroček.

Slike za prikaz postopka ustrezno obrežite in označite (npr. dodajte oznake, poudarke na sliko). Slike naj bodo dovolj velike, da se na njih razločno vidi bistvo. Vključite vsaj 5 slik zaslona s ključnimi koraki ustvarjanja vašega dela.

Končna slika naj bo v png formatu v velikosti vsaj 800 px (daljša stranica).

Vse slike naj bodo označene s strojno berljivimi licencami.

*V kolikor ste si pri ustvarjanju pomagali s spletnimi vodiči ali videoposnetki, je zaželeno, da jih objavite kot vire, tako da navedete povezave do njih (zunanje spletne povezave naj se odpirajo v novem oknu).

Zahteve projektne naloge in vrednotenje: 

Pri nalogi vrednotimo:

 • Izbor motiva oz. ustreznega nedigitaliziranega materiala za transformacijo v digitalno vektorsko sliko. Vrednoti se ustreznost in utemeljitev izbora s stališča primernosti za obdelavo z vektorsko grafiko.
 • Vektorizacijo izbranega likovnega dela s programsko opremo Inkscape. Vrednoti se zahtevnost, kompleknost in natančnost vektorizacije ter ustreznost rabe funkcij programske opreme.
 • Opis postopka izdelave (ustrezna uporaba tehničnih izrazov) z besedilom ter slikami (zajem zaslona in ustrezna obdelava). Vrednoti se ustreznost in celovitost ter natančnost opisanega postopka ter ustreznost kakovosti ter obdelave zajetih slik. Študenti, ki imajo predznanje z delom z videoposnetki, lahko postopek posnamejo, objavijo na video strežnik in vključijo v spletno mesto.
 • Objavo postopka izdelave v ustrezni obliki za spletno objavo (celoten prispevek mora biti kot spletna objava in ne kot priložena doc oz pdf datoteka). Vrednoti se primernost objave za splet, primernost obdelave slikovnega gradiva ter primernost besedila (oblika in povezave) (oz. videoposnetka, če je postopek objavljen v obliki videoposnetka).
 • Zapis individualne refleksije dela, kjer se vrednoti kritično razmišljanje študenta.

Refleksija projektnega dela naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu sem posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjujem svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil/-a v definiciji projektne naloge, da bi bil boljši?

Priporočena programska oprema:

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost