Rastrska grafika


Cilji projektne naloge:

 • Študenti razumejo, kaj je digitalna grafika in razlikujejo med vektorsko in rastrsko grafiko.
 • Poznajo lastnosti obeh in znajo ovrednotiti njun pomen in kdaj se uporabi katero vrsto.
 • Naštejejo prednosti in slabosti obeh.
 • Ovrednotijo pomen digitalne grafike pri izobraževanju s področja likovne pedagogike.
 • Uporabljajo in ustrezno izbirajo programsko opremo za delo z rastrsko grafiko.
 • Samostojno uporabljajo in raziskujejo programsko opremo Krita oz drug rastrski urejevalnik slik.
 • Ustvarijo digitalno sliko z rastrskim urejevalnikom.
 • Reflektirajo in kritično vrednotijo svoje delo.

Navodila za 2. projektno nalogo Rastrska grafika: 

Ustvarite digitalno sliko z rastrskim urejevalnikom in jo shranite v ustrezen format v velikosti vsaj 1200 px (daljša stranica).

Sproti ustvarjajte slike zaslona (prtsc) (min 5), s katerimi boste najbolje ponazorili postopek ustvarjanja vaše slike. Te slike obrežite in označite (npr. dodajte označbe, puščice, besedilna polja), tako da bo vidno bistvo koraka ustvarjanja.

Oblikujte spletno objavo (prispevek) s prikazom in opisom postopka ustvarjanja vašega dela. V opisu uporabite strokovno terminologijo (ustrezno navedbo rabljenih funkcionalnosti orodja), s katero opišite, katero funkcionalnost orodja ste uporabili in za kakšen namen.

Pojasnite in argumentirajte, zakaj je vaša ustvarjena slika primeren motiv za izdelavo z rastrskim urejevalnikom.

*Namesto zajema slik lahko uporabite tudi snemanje zaslona in postopek prikažete kot video posnetek. V tem primeru morate video posnetek naložiti na izbrani video strežnik (priporočam Arnes video). Za snemanje zaslona lahko uporabite razširitve za Chorme. Zelo enostaven je tudi Apowersoft online screen recorder.

Objavo umestite v ustrezno kategorijo in jo opremite z ustreznimi oznakami, dodajte prikazno sliko in izroček.

Vse slike naj bodo označene z izbranimi strojno berljivimi licencami.

Zahteve projektne naloge in vrednotenje:

 • Izbor motiva oz. ustreznega nedigitaliziranega materiala za transformacijo v digitalno sliko (npr. portret oz drugo lastno likovno delo študenta). Vrednoti se ustreznost in utemeljitev izbora s stališča primernosti za obdelavo z rastrsko grafiko.
 • Ustvarjeno digitalno obliko izbranega likovnega dela s programsko opremo Krita oz. drugo izbrano programsko opremo. Vrednoti se zahtevnost, kompleksnost in natančnost digitalne slike ter ustreznost rabe funkcij programske opreme.
 • Opis postopka izdelave z besedilom (ustrezna uporaba strokovnih in tehničnih izrazov) ter slikami (zajem zaslona in ustrezna obdelava). Vrednoti se ustreznost in celovitost ter natančnost opisanega postopka ter ustreznost kvalitete zajetih slik)
 • Objavo postopka izdelave v ustrezni obliki za spletno objavo (celoten prispevek mora biti kot spletna objava in ne kot priložena doc oz pdf datoteka). Vrednoti se primernost objave za splet, primernost obdelave slikovnega gradiva ter primernost besedila (oblika in povezave).
 • Zapis individualne refleksije dela, kjer se vrednoti kritično razmišljanje študenta.

Refleksija projektnega dela naj zajema odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu sem posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjujem svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil/-a v definiciji projektne naloge, da bi bil boljši?

Priporočena programska oprema:

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost