Storitve spleta 2.0 (Kristina Stefani)

Storitev, ki bi jo uporabljala v razredu, bi bila uporaba video gradiv oziroma multimedijsko skupnost. Uporabljala bi Youtube in Ted talks. Youtube je storitev, ki združuje široko paleto najrazličnejših video posnetkov, vsak posameznik lahko objavi video ga preuredi ter ga tam shrani. Menim, da lahko uporabo Youtuba kot zabavo, zamenjamo kot zelo koristen vir video posnetkov za izobraževanje, koristen je lahko za hiter prikaz najrazličnejših postopkov, ki jih pri pouku težko izvedemo. Ted talks je storitev, ki nam ponuja najrazličnejša predavanja iz strani strokovnjakov in drugih osebnosti ki nam ponujajo najrazličnejše ideje.

Aktivnosti, ki ju nameravam uporabiti so uporaba Youtuba kot pomočnik pri izdelavi nekega izdelka ter Ted talks kot pomoč pri zasnovi ideje učenca. Učenci bi ob gledanju najrazličnejših video posnetkov dobili navdih za izdelek. Aktivnost bi uporabila pri učencih tretje – vzgojno izobraževalnega obdobja sem spadajo učenci od 7 do 9 razreda osnovne šole, menim, da otroci v tem obdobju padejo pod velik vpliv tehnologije ter hitro začnejo uporabljati splet kot del vsakdana. Ta naloga bi učencem pomagala pri raziskovanju in  spoznavanju spleta, naučili bi se hitreje najti postopke oziroma informacije, ki ji potrebujejo. Vsak učenec bi dobil nalogo na temo, ki bi jo obdelali med poukom, ob gledanju posnetka v Ted talks bi si učenci lažje predstavljali in dobili zamisel za uresničitev neke naloge, doma bi z uporabo Youtuba naredil nalogo. Poleg tega, bi učeneci na koncu svojo nalogo predstavili sošolcem, predstavitev bi zajemala postopek ter zasnovo ideje.

Od aktivnosti pričakujem, da bi učenci začeli uporabljali splet kot ogromen vir informacij katere nam lahko zelo koristijo v vsakdanu, naučili bi se tudi javno izražati pred razredom, pomembno se mi zdi da se učenci  pogosto srečujejo z javnimi govori pred razredom, saj tako kot sem že omenila se naučijo izražati predvsem pa izgubijo tremo pred občinstvom. Pomembno bi bilo tudi, da se naučijo zagovarjati svojo idejo ter opisati kako so do ideje prišli. Vse to znanje bi jim bilo v pomoč tudi pri drugih predmetih, znali bi poiskati informacije in si jih s pomočjo video posnetkov obrazložiti in predstavljati, spretnost govorništva bi jim pomagal čez cel študijski proces. Ocenjevala bi na podlagi kakovosti končnega izdelka, izvedbi predstavitve v razredu in obrazložitve ideje in kreativnosti pri raziskovanju in izboru nekega postopka. Po rezultatih naloge, bi učenci iz učnih ciljev dobili v tej nalogi veliko znanja iz področja likovne narodne ter mednarodne zapuščine, spoznajo različne tehnike in razvijejo sposobnosti analiziranja in vrednotenja likovnih del, po navodilih iz kurikuluma.

Menim, da je splet 2.0 velik napredek, ki je potreben, da ga v šolstvu dobro izkoristimo. Veliko je načinov kako nam lahko koristi in velikokrat olajša poučevanje. Uporabo spleta u šolstvu lahko dobro izkoristimo tudi pri učenju otrok o pravilni in koristni uporabi, pomembno je, da izkoristimo dane učne ure, da jih izobrazimo tudi o tem, saj se pri taki starosti otroci srečujejo s spletom. Pomembno se mi zdi, da to priložnost izkoristimo tudi, da učence pravilno naučimo iskati po spletu da bodo varni in da bodo upoštevali avtorsko zaščito, citiranje podatkov, kar jim bo zelo koristilo v življenju.

Viri:

  1. Nančovska Šerbec, I. (2017). IKT v izobraževanju: Storitve računalniških omrežij [PowerPoint]: file:///C:/Users/Kristina/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/storitve_omrezÌŒij_IKT.pdf 
  2. Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt (b.d.): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno
(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost