Storitve spleta 2.0 (Uršula Gorjanc)

Kot učiteljica predmetnega pouka likovne vzgoje, bi se postavila v tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, kjer bi učencem rada omogočila tudi spoznavanje spletnih programov za ustvarjanje. Ker ima danes že skoraj vsak otrok tretje triade svoj pametni telefon, je močno povezan s tehnologijo, mislim da moj projekt nebi smel delati težav. S tem bi jim rada približala ustvarjanje umetnosti v računalniških programih, urejanje slik in mogoče kot zadnje objavljanje slik na spletu in seveda zaščito le teh.

Kot prvi program bi jim predstavila grafični program Gimp, ki bi ga učencem predstavila v 7. razredu Program je predstavljen z osnovnimi in jasnimi ikonami. Izbira risarskih orodij je ravno dovolj velika za nekoga, ki je ravno prišel v digitalni svet ustvarjanja. V Gimpu bi se lotili neke preproste slike, da bi se učenci spoznali z različnimi risarskimi orodji in seveda z lestvico barv, ki je v programu zelo dobro zasnovana. Od učencev pričakujem neke osnovne slike, nekaj linij, oblik, različnih barv, različnih odtenkov v neki poljubni kompoziciji, odnos delov do celote v kompoziciji, postavitve v kader, neke barve dimenzije in barvno skladnost.

Gimp se mi zdi primeren program, saj je prosto dostopen, s tem bi privarčevala stroške šoli in spodbudila učence da si ga naložijo na domači računalnik in ustvarjajo digitalno tudi doma.

Drugi program, ki bi se ga lotili je Pixlr. Opažam, da vse več osnovnošolskih otrok uporablja programe za urejanje slik. Predstavila bi jim prosto dostopen program Pixlr. Učenci bi na USB ključki prinesli nekaj primerov svojih fotografija, ki bi jih skupaj preuredili, kjer bi se lotili spreminjanja barvnih kontrastov, jo osvetljevali, temnili… Na sliko bi tudi dorisali kakšen element, ki bi sliko obogatil, popestril, predvsem zato, da bi spoznali čim več funkcij, ki jih premore program.

Poleg tega programa, bi jim predstavila tudi Google Picasa, kjer imam že podane nekatere predloge urejanje fotografij. Ta program se mi zdi malo preprostejši, predvsem zaradi že narejenih predlog in prav tako je prosto dostopen.

Tukaj pričakujem, da prinesejo fotografijo, ki so jo posneli, da se vidi kakšen odnos imajo do kompozicije, kako vidijo barvno kompozicijo in občutek razporejanja po ploskvi. Vsi tej cilji so predpisani v učnem kurikulumu.

Tretji program, ki bi se ga lotili pa je WordPress. Rada bi jim predstavila enostaven program, s katerim bi svoje slike objavili na spletno stran, ki bi jo imeli kot razred za svoja dela in deljenje izkušenj. WordPress je blog ali spletni dnevnik, preko katerega avtorji na preprost način objavljajo slike, besedila, posnetke, bralci pa imajo možnost komentiranja, deljenja svojih izkušenj na to temo. Ravno zaradi komentiranja se mi zdi blog zelo priročen program.

Seveda bi se pa najprej morali naučiti objaviti avtorsko zaščiteno sliko. S tem bi jih rada srečala predvsem zaradi vseh zlorab slik, ki se dogajajo na spletu, kakšne slike lahko objavljajo in kakšne ne. Čeprav se mi zdi to tema, ki bi jo morali obravnavati pri računalništvu, ampak bolje da to slišijo večkrat, pri več predmetih, kot pri nobenem.

Ko bi to temo obdelali pa bi svoja digitalna dela sami objavili na spletni strani razreda oz. šole. Pod slikami bi seveda napisali nekaj besed o nastanku in o sami sliki.

 

Uporaba spleta 2.0 v osnovnih šolah se mi zdi zelo pomembna, še posebej v tretji triadi, saj so učenci v vsakdanjem stiku s spletom. Pri tem bi jih rada spoznala s pravilnim iskanjem slik, s pravilni objavljanjem slik, citiranjem… Vse te funkcije jim bodo še kako prav prišle v srednjih šolah in naprej na fakultetah. Tudi pri samih urah je uporaba spleta veliko bolj zanimiva, od učencev bi dobila več pozornosti. Splet 2.0 nam tako omogoča večji in hitrejši pretok informacij, kar nam je tako v veliko pomoč pri učenju.

Viri:

Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt. Pridobljeno s:  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Wikipedija (2017): https://sl.wikipedia.org/wiki/Blog

Gimp (2017): https://www.gimp.org/

Pixlr (2017): https://pixlr.com/

 

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost