Storitev spleta 2.0 (Leja)

 

Ker računalnike in spletne strani uporabljamo pravzaprav vsak dan in vsepovsod, je logično, da bo ta »spletna revolucija« slej kot prej zasvojila vse kar bo le možno. Šola in sistem dela v njej, se že zdaj zelo razlikuje v primerjavi z delom nedolgo nazaj. Že pogled vsaj za deset let nazaj in primerjava z današnjim sistemom, je jasen pokazatelj, kako hitro se vse spreminja in kako hitro se je razširila tehnologija in vse v povezavi z njo. Pouk naše generacije je v osnovni šoli potekal dosti drugače kot poteka danes. Imeli smo le enkrat na teden dovoljenje vstopa v računalniško učilnico, danes pa pouk vsakodnevno poteka ob prisotnosti računalnika, pametnih tabel in projektorjev. V nekaterih šolah se danes piše po tabličnih računalnikih, medtem ko smo mi spremljali pouk ob učbenikih, plakatih, pisali smo s kredo po tabli in le redkokdaj smo imeli za popestritev snov prikazano na grafoskopu. Tudi večina učbenikov je danes na spletu, prav tako tudi naloge in redovalnica. Menim, da je večina teh sprememb in inovacij dobrih, saj so v veliko pomoč učiteljem, predvsem pa učencem, ter imenitna popestritev učnih ur.

Če se usmerim predvsem na starejše otroke osnovnošolskega izobraževana je internet in nasploh tehnologija nekaj, kar danes vsak pozna. Ravno zato bi z uporabo tehnologije omogočila spoznavanje spletnih programov v tretji triadi osnovnošolskega izobraževanja.

Pri pouku likovne vzgoje bi uporabljala You Tube, spletno storitev, ki je pravzaprav kot nekakšna svetovna banka, kjer je mogoče najti najrazličnejše videoposnetke. Prav zaradi velikega nabora le-teh pa bi jih bilo tudi kar nekaj uporabnih pri likovnem pouku, s katerimi bi popestrila učne ure. Kot primer bi recimo bilo, da si ogledamo posnetke, kako se dela umetniška dela s spreji, ali pa kako se ustvarja prelivanje barv. Nato pa bi bila likovna naloga povezana oziroma bi se navezovala na ogledan posnetek. Tako bi bilo otrokom v pomoč in tudi lep prikaz, kako se kakšne stvari dela. Ravno tako bi si lahko ogledali kako se nariše določen motiv, bitje, oziroma karkoli, saj je internet poln primerov risanja z računalnikom. Tukaj bi bilo smiselno od učenca pričakovati, da zna poiskati njemu pri delu uporabne zadeve vsaj to je eden od ciljev ki jih zahteva kurikulum.

Kot drugo bi uporabila storitev Pinterest, ki gre pravzaprav za družbeno omrežje, ki postaja vse bolj popularno predvsem pa je zelo uporabno. Na njem se najdejo predvsem kreativne in zanimive slike ter ideje. Pa tudi povezave do koristnih video vsebin in koristnih nasvetov. Predvsem pa se mi zdi zelo uporabno v primeru, ko se ti zgodi t.i. »možganski blackout« in nimaš ideje kako nadaljevati, je ravno Pinterest odlična zalogovnica koristnih namigov. Ravno zato bi ga uporabila pri pouku, kot pripomoček za iskanje idej za ustvarjanje. Od učenca bi se pričakovalo, da ko naleti na težavo, jo sam poskuša razrešiti tako, da o tem brska in išče ideje, kako bi to težavo odpravil ali pa jo nadomestil s čim lažjim.

Hkrati pa je težko, da ne bi omenila programa Gimp, s katerim se trenutno spoznavam. Nad njim sem sem izredno navdušena in bi ga uporabila pri delu. V tem programu sliko  »zasidraš« in tako lahko po njej rišeš in pišeš, ter dodajaš svoje komentarje. To bi se dalo zelo dobro izkoristiti pri učenju določenih tehnik in pri poglobljeni obravnavi nekega dela, npr. kje je hotel umetnik določeno stvar pokazati, kako potekajo določene linije, smeri itd. Ta program je ravno pravšnji za nekoga, ki je nov v digitalnem ustvarjanju, saj je enostaven za uporabo. Ravno zato, bi se od učenca bi se pričakovalo, da se loti osnove slike, preizkušanja linij, oblike, predvsem pa »igranje« z barvami, ter to vse skupaj povezati v smiseln izdelek.

Mnenje o uporabi storitev spleta 2.0

Splet in učenje preko njega vse bolj osvaja svet in zdi se mi potrebno, da se bodoče generacije z njim spoznajo že kar se da zgodaj in se učijo z uporabo teh možnosti. Ravno tako je splet in predvsem delo s tehnologijo nekaj, kar lahko dodatno popestri in predvsem pritegne osnovnošolce. Med drugim je lahko takšno delo tudi potencialna odločitev o nadaljnjem šolanju določenega otroka. Enostavno brez spleta danes več ne gre. Redko kateri učenec je, ki ne bi imel pametnega telefona, če ne že celo tablice. Sama nisem bila del takšnega učenja, zato mi je ravno zdaj takšno delo novo in tuje za razliko od večine mlajših generacij. Prav zaradi tega, je prav, da se osnovnošolce vpelje v tak svet kar se da zgodaj, saj jim bo to znanje izredno prav prišlo v novi spletni dobi, ki prihaja.

 

 

Viri:

Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, devetletka, izbirni predmet: Likovno snovanje, Učni načrt (b.d.) Pridobljeno s: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Likovno_snovanje_izbirni.pdf.

Gimp (2017): https://www.gimp.org/

YouTube (2017): https://www.youtube.com/

Pinterest (2017): https://www.pinterest.com/

Nančovska Šerbec, I. (2017). IKT v izobraževanju: Storitve računalniških omrežij [PowerPoint]. Pridobljeno s : https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/5872/mod_folder/content/0/storitve_omrez%CC%8Cij_IKT.pdf?forcedownload=1

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost