Storitve spleta 2.0 (Patricija Radosavac)

Odločila sem se, da bi se postavila v vlogo osnovnošolske učiteljice likovne vzgoje v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju in poskusila ugotoviti, kako bi v učni načrt likovnega pouka v tej dobi človekovega odraščanja v šoli vpeljala sodobno tehnologijo in storitve, ki jih je s časom prinesel Splet 2.0 in s tem olajšala svoje delo kot pedagoginja, ter hkrati tudi izboljšala predstavo, ki jo imajo učenci o tem predmetu. S pomočjo določenih storitev, ki jih ponuja splet, bi lahko tudi spodbudila razumevanje predstavljene snovi med učenci ter morda v njih vzbudila pozitiven odziv na učno uro, saj menim, da bi to dobro vplivalo na njihov spomin, ko pride do na novo naučene snovi.

Prva storitev, ki bi jo vpeljala v moj učni sistem je uporaba spletne strani za izdelavo predstavitev imenovano Prezi.  Menim, da imajo predstavitve, ki se jih da narediti s pomočjo te strani, veliko več bolj elegantno izpeljanih možnosti za predstavljanje določenih snovi in ne moteno vpeljevanje  video posnetkov, kot pa to naprimer  ponuja powerpoint. »Slajdi« narejeni na Preziju se mi zdijo veliko bolj pregledni in na splošno menim, da je takim interaktivnim predstavitvam veliko lažje slediti.

S temi predstavitvami bi bilo lažje razlagati skoraj vsako snov, v primerjavi s tradicionalnim učenjem iz učbenikov, saj mi da več opcij da učencem predstavim slikovno gradivo, ki bi jim po mojem mnenju bolje pomagalo razumevati snov. Ob taki predstavitvi bodo tudi dlje ostali zbrani, kot pri prebiranju dolgih in relativno enoličnih besedil, ki nam jih ponujajo učbeniki za likovno vzgojo. S tem lahko snov lažje skoncentriram v bistvo, ki je pomembno, da se ga učenci naučijo ne da bi jim bilo takšno učenje v pretiran napor. Menim, da bi naporno in za učence nezanimivo učenje iz učbenikov lahko negativno vplivalo na odnos otrok do likovnega ustvarjanja in ga celo zaviralo, saj se naj boljše dosežke na tem področju dobi iz stanja sproščenosti, zainteresiranosti in zadovoljstva, ter ne, ko čutimo odpor do tega.

Še ena storitev, ki se mi zdi izredno uporabna za poučevanje v osnovni šoli, pa je definitivno YouTube, s katerim učenci odraščajo in čigar uporaba jim je že od prej blizu. Tam lahko najdemo mnogo posnetkov, ki odlično vizualno razlagajo fenomene v umetnosti, kot sta na primer aditivno in subtraktivno mešanje barv in podobno. Predstavitve, ki vključujejo animacije, ter posnetke raznih likovnih poskusov in razlag, se učenci hitreje in bolj učinkovito zapomnejo, kot bi se zapomnili enoličnega razlaganja.

Po učnih urah, bi poskrbela, da bodo Prezi predstavitve ter morda dodatni YouTube posnetki dostopni vsem učencem na spletni učilnici šole, kjer bi si jih lahko šli ogledati če so zamudili učno uro, ali če bi si želeli ponovno pregledati snov, ki smo jo jemali pri pouku, kot referenco za reševanje domače naloge, ali pa, če jim je likovno ustvarjanje pri srcu, tudi iz radovednosti kaj bi se še dalo najti na YouTubu na tisto temo.

Moj cilj s takimi predstavitvami je, da bi učencem olajšala delo doma in pri pouku, s tem pa hkrati tudi izboljšala kakovost njihove zbranosti.

 

VIRI:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt (b.d.): http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Prezi (2017): https://prezi.com/

YouTube (2017): https://www.youtube.com/

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost