Storitve spleta 2.0 (Gaja Smodiš)

Storitve spleta 2.0 bi kot predmetna učiteljica likovne vzgoje predstavila v tretji triadi osnovne šole, natančneje v 8. in 9. razredu. Uporabila bi blog WordPress in pa urejevalnik rasterske grafike, program Krita. WordPress je računalniško okolje za ustvarjanje spletišč, kjer bi učenci preko bloga razvijali sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del, program Krita pa bi učence spoznal s svetom digitalne umetnosti, ki se vse bolj razvija.

WordPress

Sistem WordPress bi prvič predstavila v osmem razredu, uporabljali pa bi ga tudi v devetem razredu. Za vsak razred posebej bi ustvarila spletišče, kamor bi nato objavljali različne vsebine. Učenci bi se z WordPressom spoznali že med prvimi urami likovne vzgoje v šolskem letu, ali pa bi se preko medpredmetnega povezovanja s sistemom seznanili pri posebej določenih dodatnih urah računalništva in informatike. WordPress uporabljamo tudi na fakulteti in je preprost za razumevanje in uporabo, zato za spoznavanje s programom ne bi porabili veliko časa. Kljub temu bi v spletno učilnico objavila video, preko katerega bi učenci lahko še enkrat spremljali postopek prijave in razlago uporabe sistema. Osmošolci bi skozi celo šolsko leto v spletišče objavljali slike svojih del pri likovnem pouku, ki bi se jih naučili tudi pravilno avtorsko zaščititi in vrednotiti. Vsakič bi si izbrali tudi delo enega izmed svojih sošolcev ter tudi to na kratko komentirali. S tem bi pridobivali sposobnost kritičnega razmišljanja in vrednotenja, kot je v skladu s kurikulumom. Ob pisanju refleksij o uri bi utrjevali na novo spoznale likovne pojme, ki bi se jih naučili tudi ustrezno uporabiti v kontekstu. S pomočjo WordPressa bi se učenci bolj učinkovito likovno razvijali, saj bi bili primorani bolje razumevati pomen likovnega izražanja in želenih ciljev predmeta.

Na koncu šolskega leta bi ocenila učenčevo aktivnost v spletišču čez celotno šolsko leto. Moji kriteriji ocenjevanja bi se ujemali z mojimi pričakovanji dobljenih rezultativ: napredek v likovnem izražanju, razumevanje pomembnosti zaščite avtorskih del, sposobnost vrednotenja likovnih del ipd. Kot učiteljica bi v WordPress objavljala razne prispevke o slovenskih in svetovnih avtorjih, o aktualnih novicah in likovnem dogajanju na domačem prostoru (razstave, dogodki, delavnice …), ki bi se jih učenci lahko prostovoljno udeleževali in s tem krepili svoje poznavanje umetnosti in razvijali svojo likovno identiteto. Spletišče bi bilo tako zanimivo izobraževalno okolje, ki bi bilo dostopno tudi staršem in ostalim učiteljem osnovne šole.

Krita

Druga stortev, ki bi jo uvedla v devetem razredu, je brezplačen program Krita. Krita je urejevalnik rasterske grafike, s katerim si lahko pomagamo tudi pri animacijah in ne samo pri sliki. Program vsebuje različne načine urejanja, različne čopiče in pisala, formate, podlage in mnogo več. Učencem bi program predstavila v prvi polovici šolskega leta v računalniški učilnici. Na prvih urah spoznavanja s programom bi učence vodila čez različne korake in postopke v , učenci pa bi nato svoje znanje sami uporabili doma pri projektni nalogi, ki bi jim jo zastavila. Tako kot za WordPress, bi razlago še enkrat objavila v spletni učilnici, da ne bi prišlo do kasnejših problemov razumevanja uporabe. Za projektno nalogo bi imeli na voljo dovolj časa (skoraj do konca šolskega leta), nudila pa bi jim tudi individualne konzultacije za pomoč pri razvijanju projekta. Učenci bi pri projektni nalogi ustvarili svoje digitalno delo (sliko ali animacijo), ki bi imelo nek skupen motiv (vsako leto drugačen). Delo bi skupaj s postopkom na koncu objavili v blog WordPress, kjer bi ga ocenila. Ocenjevala bi uspešnost uporabe pridobljenega znanja v programu in skladnost z določenim motivom projektne naloge. Učenci bi osvojili uporabo tehnologije v povezavi z likovnim izražanjem.

Mnenje o uporabi storitev spleta 2. 0 v razredu

Menim da je uporaba storitev spleta v osnovni šoli koristno znanje, ki ga bodo učenci potrebovali v svojem življenju. Pomembno je, da otroke že v osnovni šoli seznanimo z uporabo spleta in njegovimi nevarnostmi, saj se tehnologija vse bolj razvija in širi na vedno več področij našega življenja. Znanje o uporabi računalnika in spletnih storitev bi učencem predstavljali postopoma, prek različnih zanimivih medpredmetnih povezovanj. Upoštevali bi različne stopnje seznanjenosti z računalniki in spletom ter se prilagajali učencem. Na voljo bi morala biti tudi uporaba šolskih računalnikov (z vodstvom) v popoldanskem času za učence, ki doma morda nimajo dostopa do računalnika ali internetne povezave. Pri učenčevem odkrivanju spleta pa bi šola morala zagotoviti tudi seznanjenje z varno uporabo saj se hkrati s širjenjem storitev, širijo tudi nevarnosti.

Viri:

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost