Aktivnost spleta 2.0 (Manca Sprager)

Kot učiteljica likovnega pouka v zadnji triadi v pouk vpeljala delo v Kriti in Googlovi aplikaciji Classroom oziroma Učilnica.

Krita je brezplačen računalniški program s katerim lahko uporabnik z uporabo različnih inštrumentov ustvari digitalno sliko oziroma digitalni likovni izdelek. S krito sem se spoznala ta teden pri pouku informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Uporaba  Krite je preprosta in primerna za uporabo v zadnjem starostnem obdobju devetletke.

Googlova aplikacija učilnica je namenjena hitrejši komunikaciji med učiteljem in učenci. V Učilnici se učitelj z učenci dogovori , kaj bodo počeli, ali si morajo kaj pripraviti, objavlja naloge in učenci jih v tej virtualni učilnici lahko oddajo brez porabe papirja.

Naloge z uporabo storitev sem razdelila po razredih. Danes je ena izmed najpopularnejših stvari v pop kulturi gledanje serij, risank, igranje video igric in podobno. Pri likovnem pouku bi učenci sedmega razreda s pomočjo Krite ustvarili izdelek, ki se navezuje na serijo, risanko, ali film, ki so ga videli ali video igro, ki so jo igrali, ki jim je všeč in jih navdihuje. Vsak učenec bi svoj izdelek iz Krite oddal v Googlovi Učilnici, preko katere bi imela jasen pregled nad delom posameznega učenca.

V osmem razredu bi učenci izdelali logotip razreda. Za to nalogo bi lahko uporabili izdelek iz prejšnje naloge (predstavitve samih sebe skozi svoj interes) ali pa dodali nova področja preko katerih bi se razred lahko predstavil. Vsak učenec bi svoje predloge oziroma skico izdelal v Kriti in oddal v Učilnici. Skice izdelkov bi nato pri pouku učenci sami izbrali ter izdelali novo skico po predlogih, ki jih bodo uporabili. Nato bi skico poustvarili Kriti, vendar bi vsak posameznik lahko uporabil svoje barve (le oblike ne bi smeli spreminjati) in svoj izdelek nato oddal v Učilnici.

V devetem razredu bi cel razred deloval kot ena skupina. Zbrali bi utrinke, anekdote in doživetja v času šolanja in jih združili v eno celoto, ki bi predstavljala njihov zadnji pečat, ki bi ga za seboj pustili kot razred. Vsak posameznik bi zdelal svoj del slike, ki bi ga posamično oddal, kot samostojno nalogo v Učilnici, na koncu pa bi bili vsi izdelki estetsko vpeti v eno celoto.

Pri prvi aktivnosti bi ocenjevala koliko različnih elementov in orodji, ki so bila na voljo je učenec izbral. Pri tem bi upoštevala količino truda, ki so ga v izdelek vložili. Pričakovala bi da bi učenec pri svojem delu uporabil čim več različnih funkcij programa in pri tem skrbel, da bi bil izdelek ličen.

Pri drugi aktivnosti bi ocenjevala delovanje posameznikovega doprinosa k logotipu. Oddaja skice bi predstavljala tri četrtine ocene, ostalo pa sodelovanje v skupini. Pričakovala bi da vsak učenec opravi svoj del naloge in da je sam čim bolj aktiven pri skupinskem delu ter sprejemanju novih rešitev in idej pri skupnem izdelku.

Pri zadnji nalogi bi ocenila oddane izdelke, ki bi predstavljali polovico ocene, drugo polovico ocene pa bi učenci dobili iz skupinskega dela. Pri tej nalogi bi ocenjevala trud, ki ga je posameznik vložil v svoj izdelek glede na svoje sposobnosti in delo v skupini. Pričakovala bi da bi v svoj izdelek vključil znanja, ki jih je pridobil pri prejšnjih nalogah in bil sposoben svoj izdelek brez spreminjanja lično vključitev celoto.

Uporaba spleta 2.0 v razredu se mi zdi zanimiva. V času, ko sem še sama obiskovala pouk v osnovni šoli to ni bilo vključeno v pouk in komunikacija med profesorjem in učencem je bila le v fizičnem svetu, v učilnici ali pa na hodniku. Zdi se mi da je vključitev splet 2.0 v pouk zanimiva in brez dvoma koristna, sploh v primeru odsotnosti tako učitelja kot učenca in kar se tiče ekološkega vidika, z manjšo potratnostjo papirja se mi zdi idealna. Skrbi me le to, koliko bi bili učenci in učitelji primorani preverjati svoj osebni telefon ali računalnik, če je učitelj slučajno še kaj objavil, da le ne bi česa zamudil. Od tu po mojem mnenju prihajajo težave z odvisnostjo od telefona in računalnika, drugače pa nimam skrbi.

Viri:

Wikipedija, (19. 11. 2017): https://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost