UPORABA STORITEV SPLETA 2.0 – Ana Kolšek Orlač

Lahko bi rekli, da se umetnost in tehnologija med seboj dobro povezujeta, čeprav se ne zdi vedno tako. Veliko je stvari, ki se jih da ustvariti z današnjo tehnologijo, ta pa se danes vedno bolj širi in razvija – tako kot umetnost. Ni dvoma, da je tudi tehnologija postal velik del v šolah. Z različnimi krožki in delavnicami imajo učenci vedno priložnost novega ustvarjanja.

 

Kot učiteljica likovne umetnosti, bi naredila projekt z učenci 9. razreda. Predmetno bi se povezali z računalništvom, da bi učenci pridobili tudi novega znanja o tehnologiji in ustvarjanja umetnosti z najrazličnejšimi programi in aplikacijami.

 

 

Po priporočilu za likovno dejavnost učencev v tretjem vzgojno – izobraževalnem obdobju, bi z devetošolci pomagali preurediti spletno stran šole, ki bi z preureditvijo privabila več ljudi, da si blog ogledajo in jih ta navduši.

Spletno stran bi ustvarili kot nekakšen blog, nanj bi lahko šola objavljala različne posnetke, fotografije, obvestila za starše in učence, dosežke učencev in šole in tako spodbujali učence k ustvarjanju na različnih področjih, v katerega bi vključili veliko truda in s tem pokazali svoja zanimanja in veselje do različnih aktivnosti.

Za objavo na blog, ki bi ga likovno oblikovali učenci, bi bilo možno svoje objave, kot so slike in videi, urejati z aplikacijami kot so Pic Collage, Story Maker in . Te aplikacije, npr. Pic Collage, omogočajo urejanje slik v kolaže in s tem prikazati več slik naenkrat. Slike lahko prikažejo tudi z aplikacijo Story maker, kjer slike lahko prikažejo kot kratko animacijo. Tema, na katero bi se učenci osredotočili pa so barve in oblike. Samo spletno stran bi namreč likovno oblikovali tako, da v svoje ustvarjanje vpeljejo različne barve in oblike ter njihovo razmerje.

Učenci bi z likovnim oblikovanjem spletne strani pripomogli k estetskemu videzu same šole. Nadaljne ideje, vzorce bi šola lahko uporabila pri tiskanju različnih letakov za prireditve, zastavo šole in celo tiskane majice. Učenci bi pridobili, ne samo znanja o izdelavi spletne strani oziroma šolskega bloga, temveč tudi veliko znanja na likovnem področju. Izvedeli bi lastnosti barv, kako se mešajo, kako so med seboj soodvisne in kontrastne in kako se obnašajo v skladu z različnimi oblikami, ki pa dajejo velik pomen pri izboru barve za posamezno obliko.

Učenci bi s svojim ustvarjanjem pridobili oceno pri likovni umetnosti in  računalništvu. Predstaviti bi morali svoje ideje, ki so jih prispevali ali pa bi jih vključili, če bi izdelovali spletno stran zase. Predstavitev bi morali ustrezno pripraviti na Office-ovi storitvi PowerPoint. Pri predstavitvi morajo opisati tudi svoje stališče do tehnologije in kaj so se naučili oziroma razvili s tem projektom (ustvarjanje spletne strani).

Znanje, ki bi ga učenec pridobil, je razlikovanje in uporaba različnih kompozicijskih rešitev,  razlikuje in uporabi barvna nasprotja oziroma kontraste,  ustrezna opredelitev likovnega problema, razlikuje in ustrezno uporablja likovne pojme, pri likovnem izražanju uporablja ustrezne likovne tehnike. Pridobil bi tudi znanje na področju tehnologije kot je npr. izdelava spletne strani, pomembnost aplikacij spleta 2.0, varna uporaba interneta. Aplikacije, ki pa bi jih uporabljali pri ustvarjanju, pa učencem zagotavljajo priložnost za ustvarjanje zamisli, načrtovanje in izdelovanje (pedagoško kolo), nanašajo se predvsem na razvijanje kompetenc ustvarjanja in razumevanja.

 

Vsekakor se mi zdi pomembno, da za različne aktivnosti obstajajo določene aplikacije, ki pripomorejo k razvoju in razširjanju znanja posameznika. Pomembno je, da pedagog oziroma učitelj neke stroke ve uporabiti ustrezne storitve spleta 2.0 oziroma aplikacije glede na cilje, ki jih želi doseči pri učencih.

 

VIRI:

Pedagoško kolo, pridobljeno s:file:///C:/Users/Iva/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(1).pdf   – Pridobljeno na Spletni učilnici Pef

Kocjančič N. (2011). Program osnovna šola , likovna vzgoja, učni načrt. Pridobljeno s: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf [16. 12. 2018].

 

 

 

 

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost