Digitalne kompetence učencev – Pedagoško kolo

digitalna kompetenca učencev - splet 2.0

Aktivnost:

Za projekt sem si izbrala učno snov slikanja za 2. razred. Učenci se spoznajo s primarnimi in sekundarnimi barvami. Predstavi se jim barvni krog in svetlostna letvica. Izbrala sem tehniko aquarelnih barv ali vodenih barvic. Predstavim jim kako ta tehnika deluje, kako jo lahko uporabljamo in s kakšnimi materiali se nato slika izdela. Tako bi učenci najlažje spoznali barve, jih svetlili in temnili.

Učni načrt:

Učni načrt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Aplikacija:

Učencem bi s pomočjo različnih aplikacij pokazala, kako lahko mešajo barve. Aplikacija True Color Mixer bi učencom to omogočila. Najprej bi izbrali osnovne barve ter jih zmešali, da bi dobili sekundarne barve. Isto bi naredili z belo in črno barvo. Aplikacija nam omogoča pester izbor barv. V pripravljenem Power Pointu bi imela pripravljenih nekaj slik. Učenci bi pogledali slike, ter mi povedali kako sem dobila katero barvo. Ko smo spoznali osnovne barve, bi nato slikali naše vodene barvice. Iz slike nato izberemo nekaj barv ter jih zmešamo. Učencem bi nato dala nalogo, da bi poizkusili zmešani čim bolj enako barvo kakor smo dobili na aplikaciji. Ko dobimo zmešane barve, bi jih nato naslikali v različnih ploskvah. Učencem povem, da z vodeno tehniko barv potrebujemo drugačen papir, kakor smo uporabili pri svinčnikih ali pri drugih suhih tehnikah.  Navaden papir bi zamenjali v trši papir, risalni list ali aquarelni papir. Tako bi se otroci spoznali z barvami na digitalni način in slikarski način. Pri slikarski nalogi bi učenci uporabljali samo primarne barve.  Sekundarne bodo mogli učenci zmešati.

True color mixer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Učenci v drugem razredu spoznajo barve ploskve ter kako se gradi slika- od začetka ter konca. Učencem razložim kaj so ploskve ter da so slike narejene iz različnih ploskev. Iz te vaje bi prešli na aplikacijo Slikar ter nato na Krito. Najprej bi otroci spoznavali barve, kje so različni čopiči in velikosti. Če bi otroci dovolj poznali Slikarja bi prešli na Krito. Otroke ne bi učila, kako uporabljati program saj je program težji. Naučila bi jih kako naredijo kakšno obliko in kako izberejo barvo ter velikost katerega koli čopiča.  Učenci bi nato dala nalogo da narišejo dokončano sliko s barvnimi ploskvami, kjer bi morali uporabljati primarne, sekundarne barve ter svetlobno lestvico.  Naslov nalogo naj bo Morsko doživetje. Učenci naj izberejo čim več različnih odtenkov barv. Izberejo lahko tudi različne oblike papirja.

slikar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Krita

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rezultati in ocenjevanje:

Učenci morajo upoštevati pravila mešanje barv. Od učencev je pričakovano da zmešajo vse sekundarne barve, ni pa pomembno da je ta barva bolj svetla ali bolj temna. Bolje je da naredijo čim več ploskev v najrazličnejših barvnih odtenkih. Uporabljati morajo samo primarne barve. Sekundarne dobijo tako, da jih zmešajo. Slika mora biti dokončana ter zanimivo postavljena v papir. . Uporabiti mora različne ploskve in jih zanimivo predstaviti na svojem listu. Pomagajo si lahko z digitalno tehnologijo, a končni izdelek mora biti v fizični obliki.  Učenčeve izdelke postavimo na tablo ter jih skupaj argumentiramo.  Vzamemo različna mnenja in povemo kaj bi lahko nekdo pri katerih slikah izboljšal.

Razvijanje digitalnih kompetenc učencev:

Drugo razredni učenci so pri teh stvareh še dokaj novi. Verjamem pa da se bodo s tem naučili vsaj nekaj o digitalnih kompetencah.  Naučili bi se nekaj  digitalnih kompetenčnih področji. Učenci bi se naučili  Informacije in komunikacije, ter varnosti. Učenci bi se naučila identificirati barve , shraniti, najti in organizirati svoje izdelke. Med delom je tudi pomembna komunikacija. Povezali in sodelovali bi drug z drugim, če bi nekdo potreboval pomoč.  Učencem bi pomagali razumeti zakaj moramo biti varni na spletnih straneh ali aplikacijah. Ko bi jih učili kako uporabljati kakšne aplikacije bi jih sproti učili kako jih uporabiti pravilno in varno.

Lastno mnenje o uporabi storitve spleta 2.0  in uporaba pedagoškega kolesa:

Splet 2.0 in pedagoško kolo nam ponujajo neke rešitve, kako bi lahko naredili učne ure bolj zanimive.  Tako lahko od učencev dobimo večjo in boljšo pozornost. Menim da nam lahko programi in aplikacije pri marsičemu pomagajo, ne morejo pa nadomestiti vseh stvari. Pomagajo nam lahko, da pokažejo primere na zanimivejši način. Lahko nam tudi pomagajo pri materialu. Na primer učenec lahko barvo prej zmeša v aplikaciji, kakor da zmeša barvo na paleti ali kje drugje in s tem porabi ogromno barve.  Po mojem mnenju bi učne ure zgledale tako, da učno uro začnemo bolj »zabavno«. Predstavimo, kaj bomo delali, se malo »poigrali/ustvarjali« preko digitalnih aplikacij in programov, ter da bi na koncu ure končali z izdelkom v fizični obliki. Menim da moramo učence večkrat učiti glede digitalnih tehnologij, ker nam kljub vsemu znajo dobro pomagati.

Spletni viri:

Nančovska Šerbec, I. Tema: Pedagoški kolo. [PowerPoint]. Pridobljeno s

file:///C:/Users/tjasa/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf

Nančovska Šerbec, I. Tema: Storitve računalniških omrežij. [PowerPoint]. Pridobljeno s

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/storitve_omrezij_IKT.pdf

Nančovska Šerbec, I. Tema: Digitalne kompetence. [PowerPoint]. Pridobljeno s

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf

Program, Osnovna šola: Likovna umetnost, učni načrt (2011), Dostopno na:

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost