Digitalne kompetence učencev – PS

Pri dani nalogi sem se postavila oz. zavzela vlogo predmetnega učitelja v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Pri svojem poučevanju bi učence spodbujala k uporabi tehnologije, ki je postala stvar vsakdana, pa vendar pri umetnosti nismo tako dobro seznanjeni z njo. Ker so učenci pri teh letih že zgodaj v stiku z digitalnim svetom jim ta projekt ne bi smel predstavljati nobenih težav, problemov. Za aktivnost sem si izbrala risanje, ilustriranje… (učenci bodo morali ustvariti poljubno kompleksno ilustracijo, katero bodo na koncu tudi predstavili.)

Za uresničitev in dosega tega cilja sem izbrala 2 storitvi oz. aplikaciji in sicer Youtube in Krito. Youtube je zelo popularna spletna stran, kjer so naloženi raznovrstni videoposnetki katere lahko: pogledaš, deliš in komentiraš. Pri pouku bi si pogledali različne posnetke, kratke filme in videe. Prav tako bi ga uporabila, da bi učencem lažje predstavila nalogo, pritegnila pozornost in spodbudila njihovo kreativnost. Zanj sem se odločila, saj je zaradi njegove popularnosti vsem zelo znan in sem prepričana da ga redno uporabljajo.

Krita je program s katerim smo bili seznanjeni na seminarju/vaji. Uporabljamo ga za digitalno ustvarjanje, je brezplačen zato bi ga lahko vsak učenec brez težav imel. Enostaven je za uporabo, ima veliko barv in pripomočkov za nanašanje le te, kar daje učencu veliko možnosti in odprto pot pri ustvarjanju.

Od učencev pričakujem, da ustvarijo ilustracijo in jo dobro ter zanimivo predstavijo, prav tako pa jih posledično želim navdušiti nad ustvarjanjem in umetnostjo na sploh. Naloga bi bila uspešna tudi, če bi učenci svoj prosti čas, ki ga preživijo na raznih spletnih igricah (ki so vse bolj popularne in zasvajajoče), preživeli ob ustvarjanju in s tem grajenju svojih kompetenc.

Moji cilji in kriteriji so povezani s kurikulum in sicer, želim, da učenci:

  • Poznajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi,
  • Pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije,
  • Razvijejo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrast),
  • Razvijejo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz,
  • Prav tako želim, da so čimbolj kreativni in originalni.

Ker sem projekt zasnovala in prilagodila kurikulumu se rezultati povezujejo z učnimi cilji le tega.

Pri nalogi bodo razvijali vsaj tri od osmih kompetenc in sicer: sporazumevanje v maternem jeziku (kot sem že zgoraj navedla, bo učenec moral svoj izdelek predstaviti razredu), digitalno kompetenco (uporabljal bo program krita, zamisli lahko išče na spletu, prav tako pa si lahko pomoč najde tudi na youtubu), samoiniciativnost in podjetnost (dobil bo težnjo in prizadevanje po lastnem delovanju).

Menim da je uporaba spleta 2.0 koristna, saj sedaj živimo v takšnem svetu, kjer nas tehnologijo ves čas obkroža. Otroci jo znajo uporabljati že pri 2. letu, vendar pa skozi leta niso naučeni, da ima splet in tehnologija tudi slabe lastnosti, zato bi na začetku druge triade uvedla tudi obvezne učne ure o varni uporabi in nevarnostim, ki jih uporaba spleta prinese za seboj, hkrati pa tudi kaj vse zanimivega in priročnega lahko počnemo na spletu. Vsak učitelj lahko pri svojem predmetu na spletu 2.0 in pedagoškem kolesu najde nekaj s čemer bi lahko svojo učno snov učencem predstavil na zanimivejši način. Gradivo za učenje bi lahko dajali na spletno učilnico, ker bi s tem lahko finančno  razbremenili starše, saj učbenikov in delavnih zvezkov ne bi bilo potrebno več kupovati.

Viri:

Kocjančič N. (2011). Program osnovna šola , likovna vzgoja, učni načrt. Pridobljeno s: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Nančovska Šerbec, I. DIKCOMP in perspektive uporabe tehnologije v šolah. [PowerPoint]. Pridobljeno s https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf

Nančovska Šerbec, I. Tema: Storitve računalniških omrežij. [PowerPoint]. Pridobljeno s https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/storitve_omrezij_IKT.pdf

 

 

 

 

 

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost