Digitalne kompetence učencev – Pedagoško kolo

UPORABA PEDAGOŠKEGA KOLESA PRI UČNI URI LIKOVNE UMETNOSTI

Internetna revolucija in pripomočki, ki nam jih ponuja sodobna tehnologija sta povečali in dali pomen miselnim zmožnostim. Pogled na znanje je drugačen kot prej. Znanje se razvija in je dinamično.

Računalnik pri likovni umetnosti lahko uporabimo kot orodje za ustvarjanje likovnih del. Risanje z računalnikom je vključeno v učne načrte za osnovno šolo. Prvotno lahko otroci v osnovni šoli delajo v programu Paintbrush in pa v programu Slikar ter drugih zahtevnejših programih. Današnji osnovnošolci odraščajo  z internetom, računalniki in ostalimi digitalnimi tehnologijami ter imajo prost dostop do določenih vsebin. Tako že zgodaj razvijajo veščine obvladovanja tehnologij.

AKTIVNOST

Za nalogo sem si izbrala učence zadnje triade devetletke in zamislila sem si učno pripravo za šolo. Likovno področje, ki sem ga izbrala je slikanje. Likovna naloga pa je obsegala slikanje motiva po domišljiji s čistimi in hladnimi ter toplimi barvami. Likovna tehnika, ki sem jo izbrala je slikanje z računalnikom. Likovni motiv pa čudna bitja iz vesolja. Učne metode: razlaga, demonstracija, pogovor in opazovanje. Učne oblike: frontalna, dvojice. Materiali in orodja: računalniški program Slikar itd. Učna sredstva in pripomočki: tuš, kapalka, čaša z vodo, kozarec, digitalni fotoaparat, računalnik – pregledovalnik slik, projektor in tiskalnik.

CILJI REŠEVANJA LIKOVNIH PROBLEMOV

UČNI CILJI UČENCEV

  • Učenci ponovijo pojem čista barva
  • ločijo pojma mešana barva in ne mešana barva
  • mešajo primarne barve in s tem dobijo sekundarne barve
  • razvijajo občutek za mešanje snovnih barv
  • razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami
  • posnamejo digitalno fotografijo z različnimi barvami
  • spoznajo fotografijo kot sredstvo vizualne dokumentacije
  • spoznajo pojma topla barva in hladna barva
  • razvijajo občutek za mešanje barv

POTEK UČNE URE

Uvodna motivacija

S pomočjo računalnika si z učenci ogledamo kratek film v katerem se v tekočini gibajo in mešajo barve. Učence vprašam, kaj se dogaja z barvami v filmu. Učenci ugotovijo, da se barve gibajo in da se med gibanjem lahko med seboj mešajo. Nato učenci naštejejo barve, ki so jih videli. Nato učenci naštejejo primere iz narave in okolja, kjer se srečujejo z mešanimi barvami. Iščejo in navajajo primere, ob njihovih idejah nastaja projekcija slik s pomočjo računalnika. Ugotovimo, da je v naravi in okolju veliko več barvnih odtenkov, kot jih lahko poimenujemo. Učenci barve povežejo s pojavi v naravi in ugotovijo, da tople barve – rdeča, rumena in oranžna pripadajo ognju in soncu ter da so razigrane, pozitivne in hitreje opazne kot hladne barve – modra, zelena, vijolična, ki pripadajo nebu, vodi in ledu ter so pomirjajoče, resne in temačne.

Posredovanje likovnih pojmov

Učencem razložim, da mnogi slikarji, fotografi in ustvarjalci pri izražanju uporabljajo različne barve. Učencem s pomočjo računalnika predstavim avtorska dela Henrija Matisse in Piet Mondrian. Učenci ugotavljajo, da sta slikarja uporabila več barv, kot jih znamo poimenovati. Povem, da te barve imenujemo mešane barve.

Učence vprašam na kakšen način nastanejo mešane barve in pred njih postavim tri čaše z vodo in v vsako kanem nekaj kapljic rdeče, rumene in modre barve tuša. Ko se voda obarva, učence vprašam katere barve so to. Učenci pravilno ugotovijo, da so to primarne barve, ki jih drugače imenujemo tudi ne mešane barve.

Z učenci si ogledamo barvni krog in urejenost barv v njem. Skupaj ugotovimo, da so barve v barvnem krogu smiselno urejene in povezane, nato obnovimo pojma čista, ne mešana in mešana barva. Na barvnem krogu si z učenci ogledamo, kje se nahajajo tople in hladne barve  in ugotovimo, da stojijo nasproti.

Učence razdelim v dvojice in ti skupaj pripravijo belo podlago ter tuše treh primarnih barv. Vsak par dobi stekleno čašo, ki jo napolnijo z vodo in nekaj prozornih kozarčkov, v katerih mešajo barve. Z vnašanjem barv v vodo učenci eksperimentirajo in opazujejo nove barvne prelive. Postopek vsakega para učencev foto dokumentiramo.

Fotografije, prenesene na računalnik si skupaj ogledamo in analiziramo. Učenci ugotovijo, da pri mešanju rumene in cian modre barve nastanejo zeleni odtenki, z mešanjem rumene in magenta rdeče barve različni oranžni barvni odtenki, pri mešanju magenta rdeče in cian modre pa nastajajo različni vijolični odtenki.

Posredovanje likovne naloge  Z učenci se preselimo v računalniško učilnico in vsak učenec sede za svoj računalnik. Pred začetkom uporabe programa na kratko razložim in demonstriram vsak program posebej. Tako bi z učenci z uporabo digitalnih storitev in programov razvijala tudi njihove digitalne kompetence.

Učence prosim, da zaženejo program Slikar.

Slikar je program, ki nam omogoča enostavno risanje, izdelavo in obdelavo bitnih(.BMP, .GIF, .JPG) datotek, ter njihovo kasnejše vnašanje v ostale Windows programe. Primerno je za delo oz. učenje začetnikov. Odpiranje je enostavno, preko opravilne vrstice Start, Programi, Pripomočki, Slikar. Vsebuje orodja za risanje in možnost izbire debeline in barve črte. Ponuja pa tudi možnost uporabe izreza in obdelave slikovnega materiala. Izdelek lahko shranimo na disk, ga kasneje odpremo ali natisnemo.

Funkcije pri slikarju

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Osnovni koncept rabe

upravljanje z miško, možnost pisanja besedila, risarska orodja: svinčnik, pršilo, radirka, kapalka, radirka, slikarska orodja: barvna paleta, možnost svetlenja, temnenja in enostavnega mešanja.

Učencem praktično prikažem mešanje barv v programu Slikar, predpripravo barvne palete in možnost sprotnega shranjevanja novih barvnih odtenkov v izbrano barvno paleto, nato pa skupaj obnovimo uporabo posameznih orodij. Nato jih seznanim tudi z drugimi podobnimi programi.

Adobe Illustrator Draw nam omogoča nove možnosti mešanja barv in intenzivnejše foto realistično prelivanje za naravnejši videz. Učence seznanim tudi s tem programom in jih prosim, da ga sami uporabijo.

Logo: Adobe Illustrator Draw

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Program Paintbrush je tudi namenjen za risanje tako, da ga lahko pri svojem delu učenci uporabljajo. Učencem razložim, da vključuje enostavne čopiče za risanje  ter radirko in sprej. Ter razna orodja za izbiro. Barvo lahko izberejo iz palete za svoje ustvarjanje. Lahko tudi zamenjajo vrstni red barv, sliko lahko učenci izvozijo v JPEG, PNG in GIF. Pri tej aplikaciji pa ne morejo senčiti. Aplikacija je namenjena za uporabnike Applovih izdelkov.

Logo: Paintbrush

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Učence seznanim tudi s plačljivo aplikacijo Drawing Pad, ki je predvsem namenjena za operacijski sistem android, stane 1,52 evra. Učencem povem, da pri tem programu lahko uporabijo čopiče, flumastre, barvice in nalepke. Umetnino pa lahko učenci shranijo v aplikaciji album in kasneje nadaljujejo s svojim delom. Svoje risbe lahko delijo na socialnih medijih. Skratka ta aplikacija je zabavna in enostavna za uporabo.

Logo: Drawing Pad

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Učence prosim, da sami predlagajo likovni motiv in jih tako vzpodbudim k razmišljanju. Nato določim likovni motiv.

Učence spomnim, da bomo likovni motiv upodobili s toplimi in hladnimi barvami.

Likovno izražanje učencev

Učenci pri podani likovni nalogi pričnejo s samostojnim slikanjem v programu Slikar.

Učencem, ki potrebujejo pomoč pri uporabi računalnika ali računalniškega programa Slikar in ostalih programov, individualno svetujem.

ZAKLJUČNI DEL – vrednotenje

Nastale likovne izdelke učenci poimenujejo in shranijo v posebno mapo na določeni lokaciji računalniškega diska,  s pomočjo šolskega tiskalnika pa izdelke učenci tudi natisnejo.

Učenci zaupajo svoje vtise pri upodabljanju motiva in vtise pri delu z računalnikom.  Z učenci oblikujemo kriterije , po katerih lahko ovrednotimo izdelke učencev. Vrednotimo glede na uporabo čistih in mešanih barv, uporabo hladnih in toplih barv, množičnost uporabljenih barvnih odtenkov, izvirnost upodobljenega motiva, doslednost pri slikanju, izbrana orodja ter pravilno uporabo posameznega orodja.

LASTNO MNENJE O UPORABI STORITEV SPLETA 2.0, OZ. UPORABI PEDAGOŠKEGA KOLESA

Uporaba digitalnih medijev za reševanje likovnih nalog ugodno vpliva na razvoj likovne in splošne ustvarjalnosti. Učenci in učitelji radi uporabljajo računalnik. Uporaba računalnika je koristna, saj motivira učence k boljšemu sodelovanju ter povečuje zanimanje. Tako lahko učenci ugotavljajo prednosti in slabosti uporabe računalnika kot orodja pri likovnem izražanju in menijo, da se pri delu z računalnikom ne umažejo, ni jim treba pospravljati barvic in ostalih pripomočkov, ter da lahko slike s pomočjo računalnika poljubno popravljajo, enostavno brišejo in tako dela nadgrajujejo.

Pri načrtovanju likovne umetnosti  pedagoško  kolo učiteljem pomaga poiskati orodja, s katerimi bodo najbolje podprli proces učenja in učencem omogočili razvijanje kompetenc 21. stoletja. Pedagoško kolo je dragocen vir, ki bi naj visel na steni vsake učilnice.

Splet 2.0 in pedagoško kolo ponujata popestritev pri učnih urah. Vendar pa bi bilo dobro, da bi vsak, ki uporablja splet vedel nekaj o spletnem bontonu.  Da je dobro, da naprave in splet uporabljamo zmerno, saj uporaba tablic, računalnika in telefona slabša vid in splošno zdravje.

Ko si z nekom v družbi le odloži naprave in se pogovarjaj s človekom, pri sporočanju ne žali in ne zasmehuj drugih saj tudi besede bolijo.  Z drugimi se pogovarjaj tako, kot želiš, da bi se drugi pogovarjali s teboj. Učence je potrebno čim prej poučiti o spletu in storitvah, ki jih nam ponuja, predvsem zato, da ustvarimo pazljive in odgovorne uporabnike.

VIRI IN LITERATURA

Duh, M. Računalnik pri likovni vzgoji. (2001). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Šuštaršič, N., Butina, M., Zornik, K. Likovna teorija, učbenik za umetniške gimnazije likovne smeriod 1. do 4 letnika. (2004). Ljubljana: Debora.

Uporaba računalnika kot orodja za reševanje slikarskih nalog v osnovni šoli. http.//pefprints.pef.uni-lj.si/866/1/Damjana –Benigar-kalu

(Skupno 61 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost