Digitalne kompetence učencev-uporaba spleta 2.0 in pedagoškega kolesa


Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

 

Umetnost je nekaj višjega, kar je težko razumeti, a ob pravem strokovnem vodenju v otroku vzbudimo zanimanje za umetnost, kreativnost in željo po preizkušanju novih tehnik. Tehnologija in umetnost sta si nekoliko podobni in se celo prepletata, zato je nujno naučiti učence uporabljati sodobno tehnologijo v povezavi z umetnostjo. Učencem je smiselno prikazati umetnost kot nekaj sproščujočega ali pa kot medij preko katerega izrazijo svojo najgloblja občutja. Najpogosteje neprimeren pristop učitelja do učencev pa v veliki meri uniči entuziazem nad predmetom, zaradi slednjega pa učenec težje sledi ali sodeluje pri pouku umetnosti.

Aktivnost

Za projektno nalogo sem si izbrala učno snov arhitekturnega in urbanističnega snovanja za 7. razred, ki se bo nanašalo na obdobje baroka v Sloveniji. Učenci se v nalogi tako spoznajo s strokovnimi termini, začnejo se zavedati pomena arhitekturne dediščine, z arhitekturno risbo na papirju in v programu Krita ter z maketo. Vse našteto pa bodo uporabili v povezavi s sodobno tehnologijo. Sprva jim bom predstavila različne vrste linij in seveda njihov psihološki pomen. Izbrala sem tehniko akvarela v kombinaciji  z rolerji ali flumastri s širino konice pisala do 0,8 mm. Na kratko bom učencem predstavila tehniko in jim prikazala podobne primere na projekciji powerpoint.

Potek naloge

Pri projektu pričakujem  individualno delo. A medsebojne pomoči med vrstniki ne zavračam, saj menim da se le drug od drugega lahko najbolje naučimo. Projekt bi se tako dotaknil učnega načrta, saj zajema dvodimenzionalen in trodimenzionalnem prostor. Nalogo bodo učenci pripravljali cca. 12 šolskih ur. Za željena je tudi dvostranska komunikacija med učencem in učiteljem likovne umetnosti, kadar bo prišlo do nerazumevanja ali težav se bodo lahko vedno obrnili name. Pred ocenjevanjem je omogočena tudi možnost do izboljšave naloge, slednjo mi bodo lahko poslali po elektronski pošti (G-mail).  Pri izdelovanju si bodo tako pomagali s pedagoškim kolesom, na šolskih tabličnih računalnikih s programsko opremo macOS.

Pridobljeno znanje

  • spoznanje z arhitekturnimi izrazi
  • uporaba slednjih pri reševanju problemov
  • kritičen pogled na arhitekturne in urbanistične rešitve
  • prepoznavanje določenega umetnostnega zgodovinskega sloga v arhitekturi, v našem primeru (obdobje baroka)
  • predstavitev in zagovarjanje projekta
  • spretno uporabljanje programa Krita, Pic collage, Powerpoint

 

Učni načrt

Učni načrt za sedmi razred tako zajema sklopa: oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru in oblikovanje na ploskvi. Pri prvem se bodo tako soočili z občutkom za izgradnjo iluzije, prostora, s spoznavanjem likovnih pojmov povezanih z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru, z razvijanjem  izraznih  zmožnosti  pri  oblikovanju  v  tridimenzionalnem prostoru in z negovanjem likovnih izrazov ter smislom za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov in členov. Pri slednjem se bodo soočili z risbo, akvarelom, perspektivno risbo, izgradnjo makete iz kartona in seveda z občutkom za gradnjo iluzije.

Uporaba aplikacij pri izdelavi projekta

Pri nalogi se bodo srečali s prepletom umetnosti s tehnologijo. Za projekt bodo uporabljali šolske tablične računalnike s programsko opremo macOS. Za lažje razumevanje arhitekturnih členov in terminov si bodo pomagali z brezplačno aplikacijo Architecture dictionary.Na enostaven način bodo v aplikaciji vpisali željeno besedo oziroma nek arhitekturni člen, nato pa bodo dobili kratek opis s sliko za lažje razumevanje. Arhitekturo bodo morali narisati še v programu Krita. Program je namenjen predvsem rastrski grafiki, tako je tudi odličen pripomoček za digitalno ilustracijo oziroma za ustvarjanje nasploh in je seveda brezplačen. Vse programe  pa si ga lahko naložijo tudi na domače digitalne pripomočke na operacijske sisteme Windows, macOS in Linux. V slednjem se bodo soočili z  grafičnim poustvarjanjem baročne arhitekture, katero si učenec izbere sam.  V programu lahko uporablja vsa orodja, ki mu program dopušča, s tem sem  jim omogočila razvijanje kreativnosti in domiselnosti. Vse izdelke, torej arhitekturno risbo na papirju in  risbo v programu Krita ter maketo iz kartona bodo na koncu predstavili v programu powerpoint. V tem programu lahko na enostaven način  predstavijo projekt in na koncu še vključijo ključne besede za boljše pomnenje ostalih učencev. Slednje bodo predstavili v obliki kolaža, pri čemer si bodo pomagali s programom Pic collage. Z namenom sem tako izbrala programe, ki so brezplačni, saj so le na takšen način dostopni vsem učencem.

Pričakovani rezultati

Učenci bodo v nalogi morali izdelati kolaž in ga prestaviti na projekciji, ki bo združeval vse tri naloge. Pomembno je, da bodo znali izbrati primerno baročno stavbo, ki jim bo omogočila ustvariti celoten projekt. Tako ne zahtevam izjemno natančnega prikaza oziroma natančne študije izbrane stavbe. Učenčeva naloga je poustvariti stavbo, jo razumeti, a ji dodati nekoliko sprememb oziroma svoje notranje občutje. V nalogi se bodo soočili z različnimi arhitekturnimi težavami, ki jih bodo morali nekoliko izboljšati oziroma spremeniti namembnost stavbi. Stavbno okolico morajo spremeniti in vanjo vključiti več zelenih površin. Projekt morajo izključno izdelati s svojimi fotografijami, ki jih nato naložijo v Krito, Pic collage in na koncu v power point. Predstavitev bo potekala minimalno od 5 pa do največ 10 min, v njej pa bodo tako predstavili vse tri naloge in opisali tudi sam potek ustvarjanja, na koncu pa bodo podali refleksijo o samem projektu.

Kriterij ocenjevanja

Njihovo projektno nalogo, bi ocenjevala na podlagi vloženega truda, teoretičnega znanja, iznajdljivosti in kreativnosti. Prav tako bi morali naloge oddati in predstaviti na datum, ki ga bomo določili skupaj z učenci, torej točnost oddaje izdelkov bo tudi eden iz med kriterijev za višjo oceno. Ocenjevala bom pred celim razredom in ob vsaki podani oceni, bom tudi jasno vse obrazložila, podala kritiko in pohvalo. Naloge bi primerjala z nalogami ostalih učencev, tako pa bi učenci najlažje videli točno tisto, kar je od njih zahtevano. Pred začetkom predstavitve pa mi bodo morali učenci oddati reflesijo. Tako bi torej učence prosila, naj na kratko opišejo kaj so dosegli s tem projektom, ali so uresničili svoje cilje, s kakšnimi težavami so se srečevali in ali bi kaj spremenili, če bi jo morali še enkrat narediti.

Ovrednotenje nalog:

  1. naloga: arhitekturna risba ( akvarel in roler): 35% ocene
  2. naloga: arhitekturna risba (Krita): 35% ocene
  3. naloga: predstavitev (power point): 30% ocene

Razvijanje digitalnih kompetenc

Pred začetkom projekta bi učence tako pripravila na uporabo zgoraj omenjenih programov. Učence bi pripravila na skupno razvijanje vseh petih digitalnih kompetenc. Razvijali bi kompetence informacijske pismenosti, varnosti, komunikacij, kreiranje digitalnih vsebin in reševanje problemov.

Moje mnenje o uporabi 2.0 in pedagoškem kolesu

Uporabljanje pedagoškega kolesa in spleta 2.0 je  za učence uporabno, zabavno in smiselno, a vendar mora pred pričetkom pridobiti digitalne kompetence. Pedagoško kolo tako ponuja pestrejšo in zanimivejšo šolsko uro. Uporaba spleta 2.0 omogoča vrsto aktivnosti, brez katerih v današnjem času pravzaprav ne moremo delovati. Učenci bi s pomočjo pedagoškega kolesa pridobivali znanje skozi zabavo, tako bi tudi lažje pomnili, hitreje kreirali, načrtovali in se naučili medpredmetno povezovati. Tako torej aplikacije ponujajo možnost hitrejšega kreiranja, načrtovanja in boljšega učenja. Šolskih ur brez uporabe tehnologije si dan danes niti ne moremo predstavljati.

Viri

Pedagoško kolo, pridobljeno s:

file:///C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf (14.12.2019)

Program osnovna šola, likovna vzgoja, učni načrt, povzeto po:

http://www2.arnes.si/~soppnova/Glavni_okvir/UN_likovna_vzgoja_OS_23-marec-2011.pdf [28.11.2019]

Digitalne kompetence, povzeto po:

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3712/mod_assign/intro/DIGCOMP_Horizon.pdf [28.11.2019]

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost