PROJEKTNO UČNO DELO PODPRTO Z IKT

AKTIVNOST

Pri delu sem se postavila v kožo osnovnošolske učiteljice likovne vzgoje. Nalogo sem oblikovala za učence devetega razreda, projektno delo pa podprla z uporabo aplikacij spleta 2.0. V dejavnosti sem želela pri učencih poleg digitalnih kompetenc razviti tudi samozavedanje in pozitivno samopodobo, ki je v tej specifični življenjski fazi otrok še toliko bolj pomembna za njihovo akademsko uspešnost in za njihovo normalno funkcioniranje v družbi.

Delo bi potekalo v tretjem vzgojno – izobraževanem obdobju in potekalo individualno, kljub temu pa se mi skupinsko delo ne zdi sporno, saj se pogosto prav preko povezovanja z drugimi največ naučimo in izdelamo še bolj kakovostne izdelke kot bi jih sicer. Delo bi zajemalo fotomontažo na temo: Zakaj sem, kdor sem? V nalogi bi učenci s pomočjo poljubnega programa ustvarili fotomontažo, v kateri bi uporabili svoje ali avtorsko nezaščitene fotografije iz interneta ter jih združili v kompozicijo, ki po njihovem mnenju najbolje predstavlja njega kot posameznika. V nalogi bi učenci ob likovnem izražanju razvijali socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete, prav tako pa ob izdelavi upoštevali prostorske ključe, ki so jim do zdaj že poznani. Kot sem predhodno omenila želim z končnimi izdelki poleg krepenja digitalnih kompetenc otrok, razvijati tudi pozitivno samopodobo, saj bodo pri nalogi učenci prisiljeni razmišljati o samemu sebi in lastnostih, ki ga tvorijo v individuala.

Naloge ne bi omejevala z izbiro programov, saj se zavedam, da se sposobnosti, znanja in predvsem želje učencev v razredu razlikujejo in pri nalogi želim doseči predvsem to, da posameznik preko preizkušanja različnih programov in orodij ugotovi, katero od njih najbolje ustreza njegovim željam in predhodnemu znanju. Nekaj programov, ki jih lahko učenci v projektnem delu uporabljajo bi v uvodni uri seveda predstavila in podrobneje razložila njihovo uporabo, a kljub temu posameznikom, ki so seznanjeni z drugimi omogočila, da ustvarjajo v poljubnem programu. Med programe, ki bi jih predstavila sodijo Facetoon, Adobe Photoshop, Photofix, Krita in Snepseed, prav tako pa predstavila kako lahko preko samega Microsoft Worda z malo iznajdljivosti kreiraš kakovostno fotomontažo, ki se kosa z izdelavo tistih narejenih v zahtevnejših plačljivih aplikacijah.

POTEK AKTIVNOSTI

Projektno delo bi potekalo 5-6 šolskih ur, kljub temu pa je naveden časovni razpon prilagodljiv glede na zahteve in zmožnosti učencev (če bi za navedeno nalogo potrebovali več ur, bi jim to omogočila). V uvodni uri bi se pogovorili o temi fotomontaže (Zakaj sem, kdor sem?) in kaj pojem fotomontaža sploh pomeni. V nadaljevanju ure bi učenem predstavila programe, ki jih lahko pri uporabijo pri sami izdelavi, učencem ki pa so z njimi ali drugimi foto montažnimi programi že seznanjenji pa bi omogočila, da se že predhodno posvetijo zasnovam končnega izdelka.

Naslednja ura bi bila posvečena snovanju idejnih zamisli, pri čemer bi učenci tvorili svojo kompozicijo in določali kateri so glavni elementi v njihovem digitalnem kolažu. Pri tem bi aktivno sodelovala in učencem pomagal predvsem pri upoštevanju prostorskih ključev, ter odgovarjala na kakršna koli morebitna vprašanja v povezavi z njimi. V nadaljevanju bi sledilo praktično delo, pri čemer bi posameznik na poljubnemu programu z kombinacijo svojih fotografij in fotografij iz interneta ustvaril fotomontažo. Delo bi opravljali na šolskih računalnikih ali bodisi šolskih tablicah, če bi bil dostop do njih mogoč.

Ko bi bili izdelki v zaključni fazi, bi te objavili v razredno spletno učilnico, ki bi nam omogočila fiksno shranitev fotomontaž, prav tako pa lažje ocenjevanje izdelkov. Zadnji del ocene prispeva končna prestavitev izdelka, pri kateri posameznik svojo nalogo predstavil na PowerPoint predstavitvi, kjer bi podrobno obrazložil ustvarjeno kompozicijo in namen dodanih elementov.

UPORABLJENE STORITVE

Microsoft Word: program, v kateremu lahko preko izrezovanja ozadja izdelaš fotomontažo.

PowerPoint: program, ki omogoča predstavitve.

AdobeFlash: program, ki omogoča fotomontažo.

OCENJEVANJE

Pri ocenjevanju bi se predvsem osredotočala na posameznikovo kreativnost in zmožnost kreiranja vsebine, ki je osebno povezana z njim samim in ne toliko posameznikovi zmožnosti uporabe določenega programa. Po mojem mnenju je ustvarjalna in zanimiva izvedba pri tej specifični nalogi veliko bolj pomembna od same dovršenosti izdelka, saj je ta v veliki fazi odvisen le od posameznikovega predhodnega znanja, zato ta del učencu prinaša 50% končne ocene.

Poleg kreativnosti bi upoštevala tudi sposobnost upoštevanja prostorskega ključa v kompoziciji. Kompozicija mora biti smiselna in upoštevati osnovne prostorske ključe: delno prekrivanje predmetov, prostorski plani, grafična modulacija, linearna in vertikalna perspektiva, ter intenzivnost linij in izrazitost detajlov. Navedeni del je točkovan z 25%.

Zadnji del ocene je končna predstavitev fotomontaže, ki učencem prinaša 25%. Pri predstavitvi bom upoštevala učenčevo zmožnost ob-razlage elementov, ki jih je vključil v svojo kompozicijo in zakaj naj bi delo predstavljalo prav njega. Preko predstavitve bodo učenci svoje individualne lastnosti lahko predstavili tudi ostalemu razredu in s tem pokazali svoje skrite talente in hobije, s katerimi ostali pred tem mogoče niso bili seznanjeni. S tem učenci razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete.

RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENC

Pri nalogi bi učenci razvijali sposobnost ustvarjanja digitalnih vsebin, iskanje, shranjevanje in predelovanje fotografij, prav tako pa se naučili upoštevanja kriterijev za določanje relevantnosti najdenih informacij in določili ali so najdene fotografije preko spleta avtorsko zavarovane in ali njihova raba krši avtorske pravice. Prav tako bi se učenci naučili kritično presojati najdene informacije, vse slike namreč niso primerne in smiselne za šolsko uporabo.

MOJE MNENJE O PEDAGOŠKI RABI SPLETA 2.0

Ne moremo zanemariti dejstva, da je danes življenje brez tehnologije skoraj nepredstavljivo, brez nje pa je prav tako nepredstavljivo samo izobraževanje in učenje. Večino šolskih nalog danes opravljamo kar preko računalnika, ki nam omogoča preprostejši, bolj ekonomični, predvsem pa hitrejši dostop do vsebin, informacij in nam pomaga k enostavnejšemu kreiranju novih vsebin.

Učenci, ki že zdaj razvijajo svoje tehnološke veščine, se nevedno gibljejo pred svojo bodočo konkurenco, učijo se namreč prav vsebine, ki bojo neposredno pomembne za kariere prihodnosti – vse od umetne inteligence do novo razvijajočih se panog. Znanje je moč in razumevanje teh tehnologij bo otrokom omogočilo uspeh ne le v formalni izobrazbi ampak tudi na drugih, širših področjih.

Prav iz tega razloga se mi zdi izredno pomembno, da se bodoči pedagogi posvečamo razvijanju digitalnih kompetenc svojih učencev, ravno tehnologija bo namreč v naši prihodnosti igrala izredno pomembno vlogo in njeno razumevanje je poglavitno za človekov nadaljnji razvoj v našem vedno bolj digitalno razvijajočem se svetu.

Za konec sem vključila še primer fotomontaže na isto temo, ki sem jo izdelala sama:

VIRI IN LITERATURA

file:///C:/Users/Nina/Downloads/PW_SLV_V5.0_Apple_SCREEN%20(2).pdf

https://ucilnica.pef.uni-lj.si/mod/folder/view.php?id=1931
http://mizs.arhivspletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost