PROJEKTNO UČNO DELO PODPRTO Z IKT

Pri predmetu IKT sem se morala postaviti v vlogo učitelja in v predmet likovna vzgoja vpeljati storitve spleta 2.0.

Osredotočila sem se na šesti razred osnovne šole, saj mi je po pregledu kurikuluma v oči padel logotip. Zdelo se mi je zanimivo, da bi si vsak učenec izdelal svoj logotip s katerim bi lahko podpisovali svoja dela. Logotip je znak podjetja. Ta je lahko besedni, slikovni ali kombinacija obojega. Je grafični element, ki predstavlja podjetje in s tem ga ljudje tudi lažje prepoznajo.

Naloga učencev bi bila skicirati logotip, ki bi predstavljal njih. Torej kaj radi počnejo, kaj jih zanima, kaj jim je všeč, njihove posebnosti ali kaj podobnega. To skico bi nato prenesli v digitalno obliko ter potem natisnili na nalepke.

Sam potek dela sem si zamislila tako da bi se prvo uro pogovorili o logotipih. Predstavila bi jim kaj to sploh je, jih vprašala, če so kdaj kakšnega že videli oziroma če mi jih znajo kaj našteti. Nato bi samostojno ali v parih poiskali nekaj logotipov na spletu. Ko bi to storili bi se skupaj pogovorili o njih, torej kaj na njih opazijo, kako so zgrajeni, kaj so njihove značilnosti, koliko barv je prisotnih, kdaj je logotip sestavljen samo iz besede, slikovnega elementa ali obojega skupaj.

Drugo in tretjo uro bi se posvetili vihri možganov oziroma brainstormingu ter bi tako zbrali nekaj zamisli, kako bi oni sami naredili svoj logotip. To bi potekalo tako, da bi vsak napisal na listek nekaj njegovih značilnosti in lastnosti, po tem pa bi se učenci med seboj še malo izmenjali ideje in opažanja, kako oni vidijo druge sošolce. Tako bi se izpostavila tudi interakcija med učenci samimi in predstavila še drug pogled na njih. Ko bi s tem opravili bi se lotili skic na a4 format, katere bi tudi predstavili pred razredom, da bi lahko skupaj pokomentirali, če so se lotili izdelave logotipa v pravo smer.

Četrto in peto uro bi namenila izdelavi logotipa v računalniškem programu slikar ali inkscape. Prvih petnajst minut bi potekalo za spoznavanje s programoma, nato pa bi se odločili v katerem bi nadaljevali z izdelavo izdelka. Ko bi z delom v programih končali, bi datoteko shranili ter poslali na mail.

Šesto uro pa bi namenila komentiranju in ocenjevanju izdelkov. Kasneje bi logotipe natisnili na papir za nalepke. Tako bi vsak učenec dobil svoj logotip, ki bi ga lahko uporabil za podpis izdelkov pri nadaljevalnih likovnih delih, ali pa tudi kje drugje.

Pri delu bi uporabili:

Svetovni splet je ena izmed storitev interneta, kot tudi elektronska pošta. Sestavljen je iz velikega števila spletnih strani, ki so medsebojno povezane s tako imenovanimi hiperpovezavam. Za brskanje po spletu potrebujemo brskalnike, na primer Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Explorer in tako dalje. Tako lahko iščemo različne spletne vsebine, besedila, slike, video posnetke…

Inkscape je vektorski program za ustvarjanje in urejanje vektorskih grafik. Vektorska slika pomeni, da ji lahko spreminjamo velikost, torej povečamo, pomanjšamo, vrtimo, raztegnemo, brez da bi se ji poslabšala ločljivost. Takšne slike oziroma vektorsko grafiko po navadi uporabljajo risarski programi, ki  uporabniku omogočajo popravljanje in izdelavo tehničnih diagramov, pri izdelavi hiš ali avtomobilov. Program Inkscape nam omogoča manipuliranje s preprostimi vektorskimi oblikami, kot so pravokotniki, krogi, elipse, zvezde, črte, loki, spirale, pa tudi s 3D oblikami z nastavljivimi perspektivami, ki so malo bolj zapletene. Omogoča tudi urejanje besedila. Tukaj imamo tudi plasti, ki jih lahko damo v ospredje oziroma pod ostale elemente. Ko izdelek shranimo ni več mogoče odpreti delovne datoteke.

Slikar je enostaven program za risanje, ki nam omogoča izdelavo in urejanje bitnih (JPG, GIF, BMP) datotek ter kasnejše vnašanje v ostale Windows programe. Je primeren za mlajše in manj izkušene uporabnike, saj je preprost za uporabo. Omogoča izbiro debeline črt, različne vrste čopičev, lahko izbiraš med različnimi oblikami, na primer pravokotniki, elipse, bolj komplicirane oblike kot so oblački, zvezde in tako naprej. Objektom, ozadju in črtam lahko tudi spreminjamo barvo in jih barvamo. Pri tem programu ni plasti, kot pri Inkscapeu. Izdelek lahko shranimo na disk, ga kasneje odpremo in natisnemo.

Mail oziroma elektronska pošta je ena izmed najpogostejših uporab interneta. Z njo lahko sestavljamo, pošiljamo in sprejemamo sporočila po elektronsko komunikacijskih sistemih. Namenjena je izmenjavi sporočil, ki lahko vsebujejo tudi datoteke. Sestavljena je iz naslovnika sporočila, zadeve, samega besedila sporočila in morda tudi datoteke.

Pričakovani cilji naloge so:

 • Učenci znajo povedati kaj je logotip
 • Poznajo kakšne vrste logotipov poznamo (torej besedni, slikovni ali oboje)
 • Ustreznost kompozicije za dano nalogo
 • Da je iz logotipa jasno razvidno, kaj so želeli z njim povedati, predstaviti.
 • Da se skica logotipa ujema z izdelkom, ki je nastal v slikarju ali inkscape-u.

Učni cilji:

 • Razvijejo občutek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrasti)
 • Pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije
 • V svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj.

Kriteriji za oceno naloge (logotipa):

 • Za odlično oceno (5): zelo dobro in inovativno reši likovni problem; izkaže zelo neobičajne ideje, je originalen, domiseln, izviren; je vztrajen in dosleden, ima primeren odnos do dela, do svojih likovnih del in del vrstnikov.
 • Za prav dobro oceno (4): prav dobro reši likovni problem; izkaže dovolj neobičajne ideje, je originalen, domiseln, izviren; ima primeren odnos do dela, do svojih likovnih del in del vrstnikov.
 • Za dobro oceno (3): dobro reši likovni problem; izkaže povprečne ideje, je manj originalen, domiseln, izviren; ima manj primeren odnos do dela, do svojih likovnih del in del vrstnikov.
 • Za zadostno oceno (2): zadostno reši likovni problem; izkaže podpovprečne ideje, ni originalen, domiseln, izviren; ima skoraj  neprimeren odnos do dela, do svojih likovnih del in del vrstnikov.
 • Za nezadostno oceno (1): nezadostno oziroma ne reši likovnega problema; ne izkaže idej, ni originalen, domiseln, izviren; ima neprimeren odnos do dela, do svojih likovnih del in del vrstnikov.

 Učenci razvijejo:

 • informacijsko pismenost (brskanje, iskanje in izbiranje podatkov, informacij in digitalnih vsebin),
 • komuniciranje in sodelovanje (deljenje z uporabo digitalnih tehnologij)
 • izdelovanje digitalnih vsebin (razvoj digitalnih vsebin, umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin)
 • reševanje problemov (ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij)

Uporaba spleta 2.0. pri pouku likovne vzgoje se mi zdi zanimiva, saj tako učenci spoznajo še več tehnik ustvarjanja in vidijo razlike med tradicionalnim in digitalnim ustvarjanjem. Pouk je tako bolj zabaven in raznolik.

VIRI:

program osnovna šola-likovna vzgoja učni načrt, pridobljeno s: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

kriteriji za ocenjevanje pri likovni umetnosti, pridobljeno s: http://osnj.splet.arnes.si/files/2020/01/Likovna-umetnost.pdf

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost