Projektno učno delo

izdelava nalepke za škatlo s piškoti

               Naloga je zasnovana za eno šolsko uro, oz. 45 min. V tem času učenec ustvari skico in končni izdelek zastavljene naloge učitelja. Delo poteka individualno, torej vsak učenec na koncu ure odda svoj izdelek.

Šolska ura se razdeli na tri dele. V prvem delu, ki je omejen na 10 min, učitelj predstavi navodila naloge, pričakovanja in kriterij. Drugi del je namenjen samostojnemu delu učencev, z učiteljevimi vmesnimi korekcijami in usmeritvami. Tretji del pa je namenjen realizaciji idej in skic.  

Prvi del (10 min)-napotki: Učitelj učencem poda navodila naloge in svoja pričakovanja. Vsak učenec mora izdelati predlogo za nalepko škatle s piškoti. Učitelj za primer s pomočjo slik predstavi nekaj že znanih embalaž na tržišču. Učencem poda informacije o tem, kaj mora nalepka vsebovati -izbrano ime piškotov in simbol piškota. Opozori jih na pomembnost uporabe simbolov in barv, ki so za kupca privlačne. Nalepka mora biti pregledna in z jasnim sporočilom. Vsak učenec si zamisli izgled svoje nalepke in ime, s katerim bo svoje piškote poimenoval. Vsak učenec dobi list papirja, formata A4. Učitelj se odziva na morebitna vprašanja učencev in navodilo po potrebi poda še enkrat.

Drugi del (10 min)-idejna zasnova projekta in razvijanje likovnih kompetenc: Vsak učenec mora ustvariti vsaj po eno skico svoje zamisli. Učenec v tem koraku razmišlja o temeljnih značilnostih subjekta, ki ga upodablja. Osredotoča se na estetično vrednost končnega izdelka, pomenljivost uporabljenih simbolov, skladnost barv in jasno sporočilnost nalepke. Učitelj pa učence spodbuja, da uporabljajo potrebščine, ki jih imajo na voljo-pri učencih spodbuja iznajdljivost.

 Med ustvarjanjem skic učitelj delo nadzira in učence usmirja. Učencem pomaga z dodatnimi navodili in pomaga voditi njihove miselne procese z dodatnimi asociacijami in značilnostmi obravnavanega subjekta. Učitelj pristopi do vsakega učenca posebej in se z njim pogovori o njegovi ideji za projekt in mu pomaga pri razvijanju te ideje ter poda svoje korekture in ga spodbudi k nadaljnem delu.

Treti del (25 min)- realizacija projekta in razvijanje digitalnih kompetenc: V tem koraku vsak učenec po svoji idejni zasnovi izdela končni izdelek. Pri tem uporablja barvice, flumastre, kolažno tehniko, vodne barve, ipd. Učenci so omejeni na velikost formata A4. Odločijo pa se lahko za poljubno obliko papirja oz. podlage (kvadrat, trikotnik, štirikotnik, itd.). Po končanem delu vsak učenec z mobilno napravo fotografira svoj izdelek, fotografijo prilepi v Word-ov dokument in v parih stavkih opiše potek dela in predstavi svoj izdelek. Wordov dokument potem shrani in ga po mailu posreduje učitelju. Učitelj jih med procesom vodi s pomočjo e-table ali projektorja, učenci pa sledijo postopku. Med tem spremlja reakcije učencev in na podlagi tega prilagodi hitrost svoje razlage.

Prilagoditev, personalizacija: V primeru, da nekateri učenci nimajo mobilnih naprav, učitelj med njih razdeli tablične računalnike ali mobilne telefone, ki jih ponuja šola in tako vsem zagotovimo enake možnosti.

Za zaključek ure vsi učenci svoje izdelke položijo na skupno mizo. Učitelj komentira izvedbo izdelkov in izzove učence, da podajo svoja mnenja glede posameznih izdelkov. Učenci se na tak način učijo vrednotiti in izražati svoje mnenje.

Pri uri se učenec nauči uporabljati osnovne funkcije Word-a, kot je vstavljanje slik v dokument, vstavljanje besedila pod sliko, shraniti dokument in ga ustrezno poimenovati, ter ustvariti novo sporočilo v elektronski pošti, vanj vložiti Wordov dokument, dodati naslovnika in »zadevo«.

Projektno delo sem se odločila podpreti s programoma Word in elektronsko pošto, ker sta to po mojem mnenju dva izmed najpomembnejših in najbolj uporabljenih programov, ki so za sodobno izmenjavo informacij nujno potrebni. Učitelj si prizadeva, da se učenec spozna z osnovnimi funkcijami, ki jih ta dva programa ponujata.

Pri učitelju se pri tem procesu krepi kar nekaj področij digitalnih kompetenc. Začne se že v prvem koraku, torej pri pripravi na sam pouk. Učitelj zbira podatke in vsebine, ki se nanašajo temo, ki jo želi predstaviti ciljni skupini. Za ta korak sem izbrala program Powerpoint, v katerem učitelj pripravi predstavitev. Pri tem se ukvarja z iskanjem in vrednotenjem digitalnih virov. Izbira vire, ki bodo učencu jasno podali informacijo o tem, kaj od njih naloga zahteva (upoštevanje učnih ciljev, ciljne skupine,..). V tem koraku učitelj predela in ustvarja digitalne vsebine. V drugem koraku te vsebine na enostaven način, s pomočjo rabe prej pripravljenih digitalnih virov, predstavi učencem. Med podajanjem navodil in razlage ves čas spremlja reakcije učencev in na podlagi tega vrednoti, ali je bila snov dobro in razumljivo predstavljena.

       Učitelj svoje delo ovrednoti tudi na podlagi končnih izdelkov učencev. Če so ti dosegli njegova pričakovanja, pomeni da je bila snov dobro razložena. Po koncu projekta, ko zbere vse končne produkte učencem tudi poda povratne informacije. Vse skupaj kasneje analizira in razmisli o možnih nadgraditvah programa.

Pomembno je razvijati tudi digitalne kompetence učencev. V ta namen vključimo takšne dejavnosti, v katerih učenec sam ustvarja digitalne vsebine. V tem primeru je to program Word, pri katerem učenec v zadnjem delu šolske ure ustvari večpredstavno digitalno vsebino in jo posreduje učitelju preko elektronske pošte

Ocenjevanje: Izdelek se oceni na podlagi ideje in izvedbe. Z odlično oceno se ocenjeni estetsko lepi in čisti izdelki, z jasno prikazano vsebino. Poleg končnega izdelka pa se je potrebno osredotočati tudi na učenčev trud in prizadevanje med delom.

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost