Projektno učno delo

V vlogi učiteljice bi predstavila aktivnost oz. snov barvnih kontrastov 6. razredu osnovne šole. V ospredju bi jim najbolj predstavila komplementarni kontrast, zraven pa še toplo – hladni ter svetlo – temni kontrast, s katerimi bi učenci spoznavali različne barvne odtenke kot tudi sorodne barve.

Njihova naloga bi bila upodobitev realne ali domišljijske krajine v komplementarnem kontrastu. Se pravi bi lahko izbirali med 2 barvama, ki si ležita nasproti v barvnem krogu (rdeča – zelena, modra – oranžna, rumena – vijolična, ali druge vmesne barve med naštetimi).  

Pred samim začetkom dela bi kot učiteljica učencem razložila celotno snov, jim pokazala posamezne primere del na obravnavano temo ter jih usmerila v pravilne smeri, kaj upoštevati in česa se izogibati. Pri razlagi bi uporabila aplikacijo Powerpoint, saj se mi zdi najbolj učinkovita. Uporabila bi veliko slikovnega gradiva in še vedno imela možnost dodajati ključne besede, ki bi sodile k sliki/slikam. Učencem bi predlagala še učbenik za likovno umetnost, kjer bi si lahko tudi sami prebrali o obravnavani temi in imeli še tam vodilne točke.

Za dodatno pozornost bi učencem pokazala še računalniški program Inkscape, tako razložila njegovo uporabo in jim v tem programu pokazala kako lahko ustvariš preprost barvni krog. Potem bi imeli nekaj časa, da se še sami spopadejo z njim in za vajo ustvarijo svoj barvni krog, ki bi vseboval glavne komplementarne barve. Nato bi se vrnili nazaj k ročni izvedbi naloge in pričeli z delom.

Nalogo bi individualno delal vsak sam, za njo pa bi imeli 4 šolske ure, predvidoma dva tedna (če bi na urniku imeli 2 uri na teden), s tem da se razlaga snovi in vaja v programu inkscape štejeta zraven. Aktivnost oz. pričakovan končni izdelek bi začeli z risanjem skice, ki bi se nadaljeval v slikarsko izvedbo, pri tem pa bi lahko uporabljali svinčnike, barvice, flomastre ali tempere.

Če bi delo potekalo od doma, bi učenci končne izdelke fotografirali in jih poslali na moj mail. Naslednjo uro bi se vsi dobili na programu zoom, pregledali slike in se o njih pogovorili. Učenci bi lahko tudi pokomentirali dela svojih sošolcev, na koncu pa bi skupaj drug drugemu dali končno oceno.

Skozi cel potek bi sama in skupaj z učenci uporabljala naslednje programe:

Powerpoint, predstavitveni program, s katerim lahko omogočamo multimedijske predstavitve na več diapozitivih. V samo prezentacijo lahko vključimo tekst, več slik, gif–e in drugo. Na razpolago imamo več vrst nastavitev in orodij, od velikosti in tipa pisave do oblike besedila in tako dalje. Datoteke lahko tudi shranjujejo, le – te pa se shranijo s končnico .ppt oz. .pptx.

Inkscape, ki lahko upodablja primitivne vektorske oblike (npr. krog, pravokotnik, elipso, lok, spirale, zvezde…). Ti predmeti so lahko napolnjeni s polnimi barvami, vzorci, radialnimi ali linearnimi barvnimi prelivi, njihove meje pa je mogoče potegniti, oboje z nastavljivo preglednostjo. Z ustvarjenimi oblikami je mogoče še naprej upravljati  s transformacijami, kot so premikanje, vrtenje in nagibanje.

E – mail ali elektronska pošta, ki je ena od najbolj razširjenih storitev Interneta. Elektronska pošta oz. e-pošta je namenjena izmenjavi sporočil, ki lahko vsebujejo tudi datoteke, čez računalniško omrežje. El. pošta omogoča, da si lahko s posamezniki ali skupinami ljudi po vsem svetu izmenjujemo sporočila v obliki, že pripravljena za obdelavo v računalniku. Je način sestavljanja, pošiljanja in sprejemanja sporočil po elektronskih komunikacijskih sistemih.

Zoom, ki je program za videotelefonijo. Brezplačna različica ponuja storitev video klepeta in omogoča do 100 naprav hkrati, s časovno omejitvijo 40-minut. Njegove funkcije vključujejo sestanke ena na ena, skupinske video konference, skupno rabo zaslona in drugo. V nekaterih računalniških sistemih lahko uporabniki tudi izberejo navidezno ozadje, ki ga prenesejo z različnih spletnih mest in ga uporabijo kot kuliso za seboj.

Pričakovani rezultati dela so:

 • Učenci znajo razlikovati barvne kontraste med seboj
 • Poznajo glavne pare komplementarnega kontrasta
 • Ustrezno postavijo kompozicijo in jo pobarvajo

Kriteriji za oceno naloge in učnega dela:

 • Za odlično oceno (5): samostojno poveže znane in nove likovne pojme in jih uporabi pri likovnem izražanju; dinamično reši likovni motiv in odlično uskladi ta motiv z likovnim problemom in likovno tehniko; ima primeren odnos do dela, do svojih likovnih del in likovnih del vrstnikov.
 • Za prav dobro oceno (4): ob manjši učiteljevi pomoči razčleni in razloži posredovane likovne pojme na likovnih delih; precej dinamično reši likovni motiv; je vztrajen in dosleden; sprejema učiteljeve spodbude in ima primeren odnos do dela.
 • Za dobro oceno (3):  ob večji učiteljevi pomoči poveže znane in nove likovne pojme in jih uporabi pri likovnem izražanju; izkaže povprečne ideje, je manj originalen in manj dinamično reši likovni motiv; manj sprejema nove likovne pojme in se manj rad likovno izraža; manj sprejema učiteljeve spodbude in ima manj primeren odnos do dela.
 • Za zadostno oceno (2): težko poveže znane in nove likovne pojme in jih težko uporabi pri likovnem izražanju; togo reši likovni problem; zelo malo sprejema nove likovne in se malo rad likovno izraža; zelo malo sprejema učiteljeve spodbude in ima skoraj neprimeren odnos do dela, do svojih likovnih del in likovnih del vrstnikov.
 • Za nezadostno oceno (1): ne poveže znanih in novih likovnih pojmov in jih ne uporabi pri likovnem izražanju; zelo togo ali sploh ne reši likovnega motiva; ne sprejema novih likovnih pojmov in se nerad likovno izraža; ni motiviran za delo in ne sprejema učiteljeve spodbude; ima neprimeren odnos do dela.

Učni cilji predmeta:

 • Učenci razvijajo sposobnost opazovanja, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo,
 • Razvijejo občutek za odnose med različnimi barvnimi kontrasti,
 • Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov vrstnikov,
 • Razvijejo tudi kombiniranje različnih likovnih področij (risanje, slikanje)

Učenci razvijejo:

 • Informacijsko pismenost (iskanje in zbiranje podatkov),
 • Komuniciranje in sodelovanje (medsebojno sodelovanje pri odnosu do likovnih del vrstnikov)
 • Reševanje problemov (povezovanje likovnih pojmov pri ustvarjanju likovnega problema).

Uporaba storitev spleta 2. 0 se mi zdi zelo priročna, saj tako učencem omogoča drugačen pogled na izvajanje določene snovi in reševanju novih problemov, hkrati pa pomaga učiteljem pri izvedbi določene naloge ter predstavitve le – te. Tudi pedagoško kolo nam ponuja veliko različnih zanimivih storitev, ki so razporejena v samostojna področja uporabe. S tem se lahko tako učenci, kot učitelji spoznamo z novimi aplikacijami ter programi in naredimo pouk bolj zanimiv.  

VIRI

program osnovna šola-likovna vzgoja učni načrt, pridobljeno s: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

kriteriji za ocenjevanje pri likovni umetnosti, pridobljeno s: http://osnj.splet.arnes.si/files/2020/01/Likovna-umetnost.pdf

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost