Projektno učno delo – 8. in 9.r OŠ

Idejo za nalogo sem dobila v učnem načrtu za likovno vzgojo v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Med operativnimi cilji je namreč tudi izdelava animacije in spoznavanje fotografije.

Odločila sem se za izdelavo projektne naloge (predvidena kot 60% končne ocene enega semestra) – Stop Motion animacija v programu PowerPoint. Naloga je primerna za osmi ali deveti razred. Žal imam še premalo izkušenj z učnimi/letnimi načrti, da bi točno vedela, kam bi jo na koncu umestila (načeloma pa je predvidena za 9. razred). Animacija bi trajala med dve do tri minute, z minimalno 240 diapozitivi (pri dveh minutah filma je to ena slika na pol sekunde).

Delo bi potekalo individualno, vsak učenec bi moral do dogovorjenega datuma oddati svoj izdelek. Časa bi imeli predvidoma 2 meseca. Nalogo bi jim razdelila tudi na več delov (vmesne oddaje), ker bi s tem vsaj malo prispevala k sprotnemu delu – da ne bodo vsega pustili za konec – in s tem hkrati upala tudi na boljše izdelke.

PRVI DEL (1. in 2. teden) bi bila idejna zasnova. Jaz bi jim med uro predstavila nekaj kratkih primerov. Dobili bi vpogled v različne stile figur, ozadij, načinov animiranja. Učenci bi morali potem v roku dveh tednov določiti žanr, temo zgodbe in predstaviti ideje glede same scene. Kakšne materiale/figurice bodo uporabili. Bo to plastelin/lego figurice/kolaž/ilustracija/mešano/drugo… Vsemu skupaj bi namenila 10 do 15 minut. Dokončno idejo bi morali oblikovati doma in mi na e-mail poslati informacije o svoji odločitvi.

DRUGI DEL: V 3. in 4. tednu bi oblikovali zgodbo, priskrbeli potrebni material, izdelali ozadja. Pri uri bi namenila 20 minut za razlago vpliva barve na počutje, pokazala bi primere iz filmov (»Ste vedeli, da imajo filmi pogosto zaposlene ljudi, ki se ukvarjajo samo z barvami?«), videospotov… Pogledali bi si tudi video o vplivu glasbe na doživljanje videnega. Sama zgodba bi morala vsebovati vsaj zelo poenostavljen dramski trikotnik. Šlo bi za samostojno delo od doma. Če bi želeli, bi mi lahko ideje in morebitna vprašanja poslali tudi na e-mail. Posredovala bi jim povezavo do spletne strani, kjer najdejo glasbo, ki jo lahko uporabijo za podlago (http://teknoaxe.com/Home.php). Ob tem bi jih opozorila na licenco – zahteva samo navedbo avtorja in objavo licence (ter dodano opozorilo o morebitnih spremembah skladbe). Na to bodo morali biti pozorni pri izdelavi animacije.

TRETJI DEL: 5. in 6. teden bi bil namenjen fotografiranju. Spomnila bi jih na uro, kjer sem jim razlagala o barvah. Naredila bi tudi 10 minutno predstavitev o osnovnih elementih fotografije, na katere naj bodo pozorni (svetloba, kontrast, toplina, globina, filtri…). Za samo fotografiranje bi potrebovali fotoaparat in stojalo za kamero. Kdor tega ne bi imel doma, bi imel možnost izposoje šolskega (ali mojega osebnega – odvisno od pogojev, ki jih nudi šola) stojala/fotoaparata. V tem primeru bi se moral seveda za čas uporabe vpisati v Google Preglednice, delo pa bi lahko potekalo samo v šoli, zaželena je prisotnost učitelja (med podaljšanim bivanjem, krožki, morebitnimi prostimi urami). Tabelo z možnimi časi bi pripravila jaz in jim jo poslala že kakšen teden prej. V tabelo bi se morali vpisati vsi učenci, da bi lahko pravočasno splanirala dostop do opreme in časovni razpored (če opreme ne potrebujejo, vpišejo svoje ime v stolpec “Ne potrebujem opreme”). V primeru, da bi opremo potrebovalo več učencev, bi poskusila priskrbeti več stojal.

ČETRTI DEL: 7. in 8. teden sta namenjena izdelavi projekcije. Pri učni uri bi jim razložila osnove ter jim na e-mail posredovala povzetek navodil. Povedala bi jim, kako se hitro uredi čas menjave diapozitivov, na kaj morajo biti pozorni pri nalaganju fotografij… Opozorila bi jih na čas, ki ga urejanje zahteva. Večkrat. Na tem mestu bi dobili še eno nalogo. Diaprojekciji bi morali dodati glasbo. To so imeli možnost izbrati že prej. Edina zahteva je, da uporabijo glasbo iz navedene spletne strani, licenci primerno. Naloga bi vključevala tudi to, da navodila za dodajanje glasbe poiščejo sami (preverjeno, navodil je dovolj in so tudi lahko razumljiva). Z morebitnimi vprašanji se še vedno lahko obrnejo name. Ob končani diaprojekciji bi mi morali na dogovorjen dan poslati informacijo o končni minutaži. Pri naslednji uri (ali dveh) bi izvedli predstavitev animacij.

Učno delo je podprto z več spletnimi storitvami in aplikacijami. Najpomembnejši je PowerPoint. Tu bodo lahko na posamezne diapozitive nalagali svoje fotografije, urejali dolžino animacije in dodajali glasbo.

S pomočjo Google Preglednic se bodo učenci lahko porazdelili na ponujene časovne termine za fotografiranje v šoli – izposojo opreme in sporočili, če bodo sploh koristili izposojo opreme ali ne.

Uporabljali bodo tudi spletne iskalnike (najverjetneje Google), preko katerih bodo prišli do potrebnih informacij za dodajanje glasbe v PowerPoint, vsaj v primeru, da tega še ne znajo.

Komunikacija bo ves čas možna tudi preko e-maila. Tu bo šlo najbrž zgolj za izmenjavo sporočil, zahtevala pa bom upoštevanje bontona in pravopisa. Že ob začetku bomo vzpostavili dogovor o »delovnih urah« (do katere ure mi lahko pošljejo sporočilo in pričakujejo odgovor še isti dan).

Cilj je, da učenec poišče čim bolj ustvarjalno rešitev dane naloge. Celotna izvedba je stvar učenca in zahteva precej časa. V procesu bo učenec spoznal delo s fotoaparatom. Spoznaval se bo z zaznavanjem globine, postavitvijo scene, in učinkom barv in svetlobe. Poleg tega bo osvojil potek izdelave animacije in odkril posamezne elemente dela, ki ga končni izdelek zahteva.

KRITERIJI:

Odlično (5): Učenec je izdelal nadpovprečni izdelek. Vmesne naloge in končni izdelek so bili oddani pravočasno. Materiali so skrbno izbrani, izvirni. Barve in svetloba izrazito ustrezajo tematiki zgodbe. Učenec je razporeditvi likov in predmetov namenil veliko pozornosti. Zgodba je izvirna in časovno smiselno razporejena, ter tudi ustreza zadanemu časovnemu okvirju. Vsebuje dramski trikotnik. Glasba prispeva k želenemu vzdušju. Animacija poteka nemoteno in tekoče.

Prav dobro (4): Učenec je oddal zelo dober izdelek. Vmesne naloge in končni izdelek so bili oddani pravočasno. Barve in svetloba ustrezajo tematiki zgodbe oziroma ji ne kontrirajo. Zgodba je časovno smiselno razporejena, ter tudi ustreza zadanemu časovnemu okvirju. Vsebuje dramski trikotnik. Glasba prispeva k želenemu vzdušju. Animacija poteka nemoteno in tekoče.

Dobro (3): Učenec je oddal povprečen izdelek. Vmesne naloge je oddajal z zamudo. Končni izdelek je oddal pravočasno. Barvi in svetlobi ni posvečal pozornosti. Animacija ustreza zadanemu časovnemu okvirju. Glasba ne prispeva k vzdušju, ampak je zgolj podlaga, ki zapolni tišino. Vsebuje dramski trikotnik. Animacija ne poteka tekoče – na mestih se liki premikajo nesorazmerno hitro.

Zadostno (2): Učenec je izdelal površen izdelek. Naloge so bile oddane z zamudo. Barvi in svetlobi ni posvečal pozornosti. Scena je izdelana površno. Animacija ustreza zadanemu časovnemu okvirju ali od njega odstopa za največ 30 sekund. Glasba je nesorazmerno glasna ali tiha, ne ustreza vzdušju zgodbe. Zgodba ne vsebuje dramskega trikotnika, ima pa smiselno sosledje dogodkov. Animacija ne poteka tekoče – liki se večino časa premikajo nesorazmerno hitro.

Nezadostno (1): Učenec naloge ni opravil ali pa jo je opravil nezadostno. Naloge so bile oddane z zamudo ali pa sploh ne. Animacija ne ustreza zadanemu časovnemu okvirju in od njega odstopa več kot 30 sekund. Zgodba in/ali scena sta jasno kopirani iz že obstoječega filma/knjige. Scena je izdelana površno, animaciji ne doda ničesar ali od nje celo odvzame. Glasba ni primerno izbrana, niti umeščena – je preglasna ali pretiha. Zgodba nima dramskega trikotnika, sosledje dogodkov je nesmiselno. Animacija ne poteka tekoče – liki se premikajo nesorazmerno hitro.

Učenci pri delu razvijejo digitalne kompetence:

Brskanje, iskanje in izbira podatkov, informacij in digitalnih vsebin (Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin, Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami)

Komuniciranje in sodelovanje (Sporazumevanje z uporabo digitalnih tehnologij, Sodelovanje z uporabo digitalnih tehnologij, Spletni bonton)

Izdelovanje digitalnih vsebin (Razvoj digitalnih vsebin, Umeščanje in poustvarjanje digitalnih vsebin, Avtorske pravice in licence)

Reševanje problemov (Reševanje tehničnih težav, Prepoznavanje potreb in tehnoloških zadreg, Ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij)

Splet 2.0

Uporaba spleta 2.0 je odlično orodje za učenje. Z uporabo različnih aplikacij in storitev lahko razbijemo morebitno enoličnost pouka, saj je možnosti ogromno. Pedagoško kolo je pri tem neprecenljivo. Učencem lahko ob tem pokažemo raznolikost in širino uporabe spleta ter jih spodbudimo k temu, da si znajo poiskati orodja, ki jim bodo pomagala. Poleg tega, da s tem upamo na večjo angažiranost učencev, pa lahko veliko prispevamo tudi k lastnemu razvoju, kot učitelji. Zdi se mi pomembno, da se v dolgi delovni dobi ne zasedimo, ampak se dodatno razvijamo in ohranjamo svojo kreativnost. S tem pomagamo zagotoviti to, da ne izgubimo fokusa v svojem poklicu.

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost