Uporaba storitev spleta 2.0

Postavila se bom v vlogo učiteljice likovne vzgoje 9. razreda. Delo bi potekalo na daljavo zato bi učenci nalogo izvedli individualno. Predstavila jim bi nalogo zračne perspektive, ki jo bi nato sami izvedli in mi posredovali razna vprašanja ter končni izdelek, ki ga bi na skupni uri skupaj obravnavali in pokomentirali.

Nalogo bi razdelila v 3 tedne, saj imajo učenci 9. razreda le eno uro likovnega pouka na teden. Prvi in zadnji teden bi bila namenjena skupni uri, drugi pa samostojnemu delu.

1. TEDEN

Z učenci bi se dobili na spletnem predavanju prek programa Zooma, kjer bi jim s programom Microsoft PowerPoint predstavila likovno nalogo. Učenci bi nalogo izvedli s tempero na risalnem listu velikosti A3. Upodobili bi krajino z zračno perspektivo. Na predavanju bi več povedala o tem pojavu v naravi, katerega vzrok je gostota zraka, ki vpliva na moč barve in jasnost obrisov. Na kratko bi jih opomnila na že znane pojme kot so perspektiva, horizont, bežišče in bežiščnice na katere bodo pri izvedbi naloge pozorni. Pokazala bi jim par fotografij iz narave, na katerih je zračna perspektiva očitno vidna, to jim bo v pomoč pri lastnem iskanju tega pojava v naravi. Po tem pa bi jim pokazala še nekaj primerov slovenskih avtorjev in to kako so oni upodobili pojav zračne perspektive.

Po predavanju bi jim po e pošti poslala Wordov dokument, z navodili naloge, opremljenimi s fotografijami in spletno povezavo del iz Narodne galerije, ki jim bodo v pomoč pri izvedbi naloge (te naj bi jih vzpodbudile k temu, da bi si tudi sami malo raziskali slike po Narodni galeriji) . Fotografiji priloženi v dokumentu bi bili iz mojega arhiva in bi s tem učencem nakazala to, kako jaz  vidim zračno perspektivo v naravi in jih s tem vzpodbudila k lastnemu razmišljanju in iskanju te, ter temu, da bi se preizkusili tudi v fotografiranju. Na prvi je jasno razvidno spreminjanje moči barve, ko se predmeti oddaljujejo. Na drugi pa to kako so stvari v ospredju vidne ostreje, z več detajli.

zračna perspektiva by Hei! is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

zračna perspektiva by Hei! is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

 Da pa bi jih malo razbremenila in malo ločila od elektronskih naprav bi jih najprej poslala ven, na sprehod v naravo kjer bi opazovali in iskali zračno perspektivo o kateri smo se pogovarjali med predavanji. Tisti, ki imajo možnost lahko ta pojav fotografirajo s pametno napravo in si ob delu pomagajo s to fotografijo. Lahko si na hitro naredijo skico pokrajine ali pa slikajo po spominu in na sliki upodobijo vtis iz sprehoda.

2. TEDEN

V tem tednu bi učenci delali samostojno, saj razumem, da potrebujejo svoj čas za razmislek in ustvarjanje. Kdor bi želel bi mu bila vedno na voljo za vprašanja in pomoč.

3. TEDEN

Zopet bi se dobili na video predavanju prek Zooma, kjer bi skupaj pokomentirali nastala dela, ki so mi jih učenci predhodno poslali na elektronsko pošto. Nalogo bi oddali v Wordov dokument, skupaj z imenom in priimkom avtorja, ter razredom in fotografijo nastalega dela. Kdor bi imel željo, bi lahko priložil tudi posnete fotografije zračne perspektive, ki mu jih je uspelo ujeti med sprehodom.

APLIKACIJE ALI STORITVE S KATERIMI BI SI PRI DELU Z UČENCI POMAGALA SO:

Zoom je spletna platforma za avdio in video komuniciranje, na katero se udeleženci povežejo prek pametnih telefonov, tablic in računalnikov. Pred uporabo te, pa je aplikacijo potrebno namestiti, Aplikacija je brezplačna za video konference omejene do 40 min.

Microsoft PowerPoint je predstavitveni program, ki omogoča multimedijske predstavitve na diapozitivih. Predstavitve lahko vsebujejo fotografije, besedilo, zvok, animacije ter povezave na druge diapozitive in spletne strani.

Elektronska pošta / E-mail  je način pošiljanja in sprejemanja sporočil po elektronskih komunikacijskih sistemih. Sporočilom lahko dodamo tudi datoteke.

Microsoft Word je program za urejanje besedil, ki lahko vsebujejo fotografije, tabele, grafikone ter spletne povezave.

CILJ NALOGE:

 • Naučijo se in razumejo lastnosti zračne perspektive
 • Soočijo se tudi s fotografijo
 • Spoznajo likovna dela nacionalne likovne kulturne dediščine
 • Razvijejo lastnost analiziranja in vrednotenja likovnih del

KRITERIJ OCENJEVANJA:

 • Odlično: Učenec razume problematiko likovne naloge in se sooči z njo. Pokaže spoštljiv odnos do dela in vanj vloži trud, likovno razmišljanje in inovativnost.
 • Prav dobro: Učencu z malo učiteljeve pomoči uspe pravilno izvesti nalogo. Ima spoštljiv odnos do dela, vanj vloži trud in inovativnost
 • Dobro: Učenec pri delu potrebuje več učiteljeve pomoči, je spoštljiv do dela in vanj vloži trud in inovativnost.
 • Zadostno: Za pravilno izvedbo naloge učenec potrebuje veliko učiteljeve pomoči, saj naloge ne razume pravilno, kljub temu je do dela spoštljiv in se trudi.
 • Nezadostno: Učenec naloge ne razume in učitelja ne prosi za pomoč, nima pravega odnosa do dela ter se za uspeh ne trudi.

UČENCI PRI NALOGI RAZVIJAJO:

 •  Informacijsko pismenost ( iskanje podatkov, slik)
 •  Komuniciranje in sodelovanje ( s pomočjo digitalnih tehnologij)
 • Reševanje problemov (ustvarjalna uporaba digitalnih tehnologij, fotoaparat/ali fotografiranje z mobilno napravo)

Splet 2.0  nam omogoča prosto vstopanje v splet, namreč z njim lahko vsakdo kreira splet na različnih družabnih omrežjih, spletnih straneh ipd., za razliko njegov predhodnik splet 1.0 je bil namenjen le nekreativnemu iskanju podatkov. Kljub temu da nam splet 2.0 omogoča različne nove aplikacije in spletne strani za kreativno in kakovostno učenje morajo biti tako kot učitelji kot učenci previdni na spletu. Menim da je informiranje učencev o varnosti na spletu ključno in bi bilo to znanje potrebno redno obnavljati. Sicer pa nam splet 2.0 omogoča veliko lažje poučevanje, sploh zdaj na daljavo. Uporaba tega kljub nevarnosti spleta in pretirane uporabe pametnih naprav pri otrocih je lahko zelo koristna saj učence vzpodbuja k kreativnem razmišljanju in informiranosti, menim da so prav otroci tisti ki se v svojih letih največ naučijo, zato je znanje učitelja zelo pomembno. Več kot jim bo učitelj dal (pokazal), več bodo imeli znanja in sposobnosti za življenje in informiranje o spletu je zelo pomembno, ne glede na predmet, ki ga učitelj poučuje.

VIRI:

Ministerstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana. Elektronska knjiga dostopna na povezavi: Microsoft Word – 1UN_likovna_vzgoja_OS.doc (gov.si)

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost