Projektno učno delo v 8. razredu OŠ – izdelava montažnega kipa iz odpadne embalaže

Recycled Dragon“Recycled Dragon” by austinevan is licensed under CC BY 2.0

Ker je v uradnem učnem načrtu za učence 8. razredov pri biologiji spoznavanje temeljev ekologije, sem se odločila narediti medpredmetno povezavo z likovno vzgojo, pri kateri je v učnem načrtu izdelava montažnega kipa.

Zamislila sem si projektno nalogo na temo recikliranja odpadne embalaže, s katero bi učenci na zabaven in zanimiv način obnovili pravilno ločevanje odpadkov, obenem pa bi se preizkusili v izdelavi montažnega kipa ter s tem razvijali svojo ustvarjalnost.

Ker zaradi epidemije ocenjevanje in razstavljanje izdelkov pri likovni vzgoji v živo trenutno ni mogoče, sem se odločila ustvariti spletišče s pomočjo storitve Arnes splet, kjer imajo učenci možnost ustvarjanja virtualnih razstav. Tako si lahko njihove izdelke ogledajo tudi tudi sošolci, starši in učitelji. Osmošolci so se z uporabo te storitve spoznali že pri za to namenjenem predavanju preko Zooma in v večini razumejo, kako deluje. Predstavila sem jim tudi, kako k objavam pravilno dodati licence oz. priznati avtorske pravice. V primeru težav pa vedno obstaja možnost, da me kontaktirajo med poukom na Zoomu ali preko E-maila.

Prvi korak bi bil podajanje navodil glede projekta učencem. Zaradi trenutnih razmer tega ne morem storiti v živo, zato bom to opravila preko Zooma. Ker je znano, da si zapomnimo samo 20% tega, kar slišimo, jim bom navodila seveda posredovala tudi v pisni obliki. Tehnologija mi omogoča, da lahko to storim na bolj organiziran način, saj bodo vsi učenci imeli možnost dostopanja do gradiv na enem mestu. Odločila sem se, da bom uporabila storitev Arnes Učilnice, in sicer spletno učilnico, ki je bila snovana posebej za našo osnovno šolo.

Zoom app logo on smartphone screen over the face masks. Global company during coronavirus crisis“Zoom app logo on smartphone screen over the face masks. Global company during coronavirus crisis” by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Navodila za izdelavo projektne naloge – montažni kip iz odpadne embalaže (PDF dokument)

Oblikovanje montažnega kipa

Kadar kipe ne oblikujemo samo iz ene vrste materialov, temveč ga sestavljamo iz različnih materialov pravimo takšnemu kipu montažni kip ali montažna plastika, kiparstvu pa montažno kiparstvo. Nabor materialov je prepuščen domišljiji avtorja in sega od ostankov industrijske proizvodnje ter zavrženih polizdelkov do najbolj dovršenih elektronskih naprav.

'Trash People' by HA Schult“‘Trash People’ by HA Schult” by dbking is licensed under CC BY 2.0

Oblikovali boste montažni kip iz različnih vrst odpadne embalaže, ki jo imate na voljo. Uporabite čimveč različnih materialov, pogoj za uspešno opravljeno nalogo je uporaba vsaj dveh. Kip mora biti biti stabilen in obhoden. To pomeni, da more stati sam od sebe, da so komponente dovolj trdno zlepljene skupaj ter da je obdelan iz vseh strani. Motiv in velikost kipa sta poljubna. Lahko ustvarite abstrakten ali predmeten kip. Ko ga izdelate, ustvarite objavo v našem Arnes spletišču, v katero vstavite fotografije vseh strani kipa ter par fotografij postopka izdelave. Zraven napišite kratko besedilo (200-300 besed) o tem, kaj predstavlja kip, iz kakšnih materialov ste ga sestavili ter v katere koše bi razvrstili uporabljeno embalažo, če je nebi uporabili pri izdelovanju kipa. Prav tako zapišite, kaj ste se pri tem naučili, spoznali in morebitne probleme, s katerimi ste se ukvarjali. Besedilo zaključite s tem, da predstavite svoj pogled na pomembnost ločevanja odpadkov in recikliranja. Fotografijam ne pozabite dodati ustreznih licenc, ki jih lahko izvozite s pomočjo funkcije “chooser” iz spletne strani Creative commons. Preden objavite, označite kategorije “8. razred” in “montažni kip”.

Za celotno projektno nalogo imate na voljo en mesec. Delo naj poteka individualno, a lahko za pomoč prosite starše in druge člane gospodinjstva. Veliko sreče pri ustvarjanju!

Skupno vrednotenje in ocenjevanje kipov

Vse oddane objave bom preučila in učencem na predavanju preko Zooma glede na videno podala komentarje. Delila bom sliko zaslona in se sprehodila skozi vsako objavo, pri tem pa pozvala učence, naj tudi oni delijo mnenje o izdelkih svojih sošolcev. V primeru pomanjkljivosti bom predlagala izboljšave, za katere bodo imeli en teden časa. Končni komentar in oceno jim bom nato poslala preko E-pošte.

Kriteriji za ocenjevanje

V nadaljevanju navajam okvirne kriterije za ocenjevanje izdelka ter besedila. Pogoj za pozitivno oceno je, da so k objavi priložene vsaj 4 fotografije idelka v večih fazah nastanka, na katerih je izdelek dovolj dobro razviden. K vsaki fotografiji mora biti dodana tudi primerna licenca. Besedilo mora biti dovolj dolgo in ne sme vsebovati preveč slovničnih napak. V primeru, da učenec zamuja z oddajo objave, to tudi upoštevam pri ocenjevanju. Če objave ne odda, avtomatsko sledi negativna ocena.

Odlična ocena (5): Likovni izdelek je obhoden, obstojen in stabilen, kompozicija je razgibana. Uporabljenih je več različnih materialov. Izbrani motiv je upodobljen na izviren in domiseln način. Tehnika je izvedena dosledno in kompleksno – oblike so natančno izrezane, materiali so dobro pritrjeni. Izdelek je celostno dokončan in obdelan iz vseh strani. Iz napisanega besedila je razvidno, da učenec dobro razume snov in da je sposoben samorefleksije, kritičnega razmišljanja in samostojnega reševanja problemov. Obvlada tudi ločevanje odpadkov in ima utemeljen pozitiven odnos do recikliranja.

Prav dobra ocena (4): Likovni izdelek je obhoden, obstojen in stabilen. Uporabljeni so vsaj trije različni materiali. Izbrani motiv je upodobljen na zanimiv in domiseln način. Tehnika je izvedena dosledno – materiali so dobro pritrjeni. Izdelek je celostno dokončan in obdelan iz vseh strani. Iz napisanega besedila je razvidno, da učenec dobro razume snov in da je sposoben samorefleksije ter samostojnega reševanja problemov. Obvlada tudi ločevanje odpadkov in ima pozitiven odnos do recikliranja.

Dobra ocena (3): Likovni izdelek je obhoden, obstojen in stabilen. Uporabljena sta vsaj dva različna materiala. Izbrani motiv je domiselno upodobljen, a ni zelo izviren. Tehnika je precej dosledno izvedena, materiali so v večini natančno pritrjeni. Izdelek je celostno dokončan in dovolj dobro dodelan iz vseh strani – iz sprednje strani boljše kot iz ostalih. Iz napisanega besedila je razvidno, da učenec dobro razume snov in je do neke mere sposoben samorefleksije ter samostojnega reševanja problemov. Ima tudi dobro znanje glede ločevanja odpadkov in ima pozitiven odnos do recikliranja.

Zadostna ocena (2): Likovni izdelek je obhoden, dokaj obstojen in približno stabilen. Uporabljena sta vsaj dva različna materiala. Izbrani motiv ne kaže velike mere ustvarjalnosti, upodobljen je na povprečen način. Tehnika je zadovoljivo natančno izvedena, materiali so na nekaterih mestih slabše pritrjeni. Izdelek je dokaj celostno dokončan, a bi ga bilo treba še dodelati iz vseh strani. Iz napisanega besedila je razvidno, da učenec snov razume. Ima tudi zadovoljivo znanje glede ločevanja odpadkov in ima pozitiven odnos do recikliranja.

Nezadostna ocena (1): Likovni izdelek je obhoden, a slabo obstojen in nestabilen. Uporabljen je samo en material. Izbrani motiv ne kaže velike mere ustvarjalnosti, upodobljen je na podpovprečen način. Tehnika je precej nenatančna, materiali so slabo pritrjeni in videti je, da bo kip že ob najmanjšem premiku razpadel. Izdelek je potreben temeljitih dodelav iz vseh strani. Iz napisanega besedila je razvidno, da učenec snovi ne razume popolnoma. Ima slabše do zadovoljivo znanje glede ločevanja odpadkov in ne zna opredeliti svojega stališča glede recikliranja.

Projektno učno delo bom označila kot uspešno opravljeno, če bo večina učencev ob koncu razumela snov in jo znala tudi uporabiti pri ustvarjanju. Cilj je, da embalaže v tem primeru ne vidijo samo kot navadnih odpadkov, ampak material, s katerim se lahko umetniško izražajo.

Uporabljene storitve in aplikacije

Arnes splet je spletno orodje, s pomočjo katerega lahko hitro in enostavno izdelamo spletne strani, spletne predstavitve projektov in spletne dnevnike oz. bloge. Da lahko sodelujemo pri urejanju spletišča, se moramo vanj prijaviti s svojim AAI-računom.

Arnes učilnice je storitev, ki temelji na spletnem sistemu Moodle in omogoča digitalno učno okolje za učitelje in učence. Tudi ta Arnes storitev omogoča prijavo le preko AAI-računa vključene organizacije. Sicer obstaja možnost anonimnega dostopa za goste, a je dostop do vsebin ponavadi omejen.

Zoom je spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja. Če želimo organizirati svoje delavnice ali izobraževanja, se moramo pred tem registrirati. Če se želimo samo pridružiti srečanju, ne potrebujemo uporabniškega računa. Slediti moramo le povezavi na virtualno “sobo”, ki nam jo pošlje organizator srečanja.

Razvijanje digitalnih kompetenc učencev

Kids at computers, Richmond Library“Kids at computers, Richmond Library” by Aotearoa People’s Network Kaharoa is licensed under CC BY-NC 2.0

1. Informacijska pismenost: Učenci so bili postavljeni pred izziv, da so morali sami poiskati informacije glede ločevanja odpadkov in recikliranja ter jih povezati s projektno nalogo umetniške narave – izdelovanjem kipa. Pri tem so morali izločiti, kateri viri informacij so pristni in uporabni.

2. Komuniciranje in sodelovanje: S pomočjo tehnologije (spletne platforme Zoom in E-pošte) so učenci imeli možnost komunkacije z učiteljem, ki je bil na voljo za morebitna vprašanja. Prav tako so bili spodbujeni, da pri ocenjevanju in komentiranju izdelkov sošolcev tudi sami sodelujejo prek Zooma, možno pa je tudi pisno komentiranje objav v spletišču.

3. Ustvarjanje vsebin: To kompetenco so učenci najbolj intenzivno razvijali, saj so morali sami oblikovati spletno objavo ter k fotografijam na pravilen način dodati licence.

4. Varnost: Skozi uporabo spletišča in spletne učilnice se učenci seznanijo s pomembnostjo varovanja osebnih podatkov, saj njihova uporabniška imena ne vsebujejo celotnega imena ter priimka. Osebni podatki so vidni samo njim, moderatorjem spletne strani in učiteljem. Dobijo tudi smernice, kako ustvariti močno geslo. Učenci sodelujejo pri varovanju okolja, saj celotna projektna naloga poteka v virtualnem okolju in tako porabljanje papirja in kartuš za kopiranje ni potrebno.

5. Reševanje težav: V primeru tehničnih težav pri nalaganju fotografij ali oblikovanju objave učenci rešitev najprej poskušajo poiskati s pomočjo spleta, v primeru večjih težav pa kontaktirajo učitelja ali moderatorja spletne strani.

Moje mnenje o uporabi storitev spleta 2.0 in pedagoškem kolesu v razredu

Menim, da so storitve in aplikacije v okviru spleta 2.0 v izobraževanju zelo koristne in omogočajo hitrejše, lažje in bolj organizirano opravljanje mnogih dejavnosti. Splet 2.0 namreč vsem uporabnikom omogoča interakcijo in sodelovanje drug z drugim, poleg tega pa lahko sodelujejo pri ustvarjanju spletnih vsebin. Čeprav nam je splet 1.0 omogočal dostop do mnogih informacij, smo te lahko le pasivno spremljali.

Pedagoško kolo je odličen način sistematiziranja aplikacij za izobraževanje in ponuja dobre smernice, katere aplikacije je pri določeni aktivnosti smiselno uporabiti. Mislim pa, da bi kolo bilo potrebno posodobiti, saj se je v tem času pojavilo veliko aplikacij, ki so bolj primerne kot tiste predstavljene v kolesu. Prav tako me je zmotilo, da je veliko aplikacij plačljivih in da so mnoge dostopne samo za mobilne naprave.

The Padagogy Wheel“The Padagogy Wheel” by AllanADL is licensed under CC BY 2.0

Kljub vsemu pa se ne strinjam z možnostjo, da bi celoten pedagoški proces in gradiva za stalno prestavili v virtualni svet, saj bi s tem otroke in učitelje prikrajšali do pristnih odnosov drug z drugim, prav tako bi konstantno gledanje v zaslone verjetno pripeljalo do mnogih zdravstvenih težav. Situacija v zvezi z epidemijo nam trenutno žal dopušča samo to možnost, a srčno upam, da bo tehnologija kmalu spet uporabljena le kot podpora poučevanju v živo.

Viri

Arnes splet (b.d.). Pridobljeno s https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-splet/

Arnes učilnice (b.d.). Pridobljeno s https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/arnes-ucilnice/

Kocjan, M., Kotnik, B., Opačak, Ž. in Rau, P. (2015). Kiparske tehnike in materiali. Likovna umetnost (str. 71-74). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://eucbeniki.sio.si/lum/index.html

Kocjančič, N., Karim, S., Kosec, M., Opačak, Ž., Prevodnik, M., Rojc, J.,…Selan, J. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (str. 17). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

Montažni kip 8. razred (b.d.). Pridobljeno s https://solabovec.si/sites/default/files/osbovec-likovna-umetnost-1994.pdf

Nančovska Šerbec, I. Digitalna kompetenca in tehnologije. [PowerPoint]. Pridobljeno s https://unilj-my.sharepoint.com/personal/irena_nancovska_pef_uni-lj_si/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly91bmlsai1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9pcmVuYV9uYW5jb3Zza2FfcGVmX3VuaS1sal9zaS9FdU5xUllUOHFVcE9ocTByWmt5V29nZ0JVaUU0eHZFMlFqSFlmYVIzaVJaeGtRP3J0aW1lPTZTYUVFSG0xMkVn&id=%2Fpersonal%2Firena%5Fnancovska%5Fpef%5Funi%2Dlj%5Fsi%2FDocuments%2FOneNote%20Uploads%2FIKT%5FLP%2F1%5FDIGCOMP%5Ftehnologije%5FIKT%5FLP%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Firena%5Fnancovska%5Fpef%5Funi%2Dlj%5Fsi%2FDocuments%2FOneNote%20Uploads%2FIKT%5FLP

Uporaba aplikacije ZOOM (b.d.). Pridobljeno s https://www.nuk.uni-lj.si/sites/default/files/dokumenti/2020/ZOOM.pdf

(Skupno 83 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost