Projektno učno delo

Pri predmetu Informacijske in komunikacijske tehnologije v izobraževanju ali krajše »IKT« smo se sedaj prvič srečali s projektnim delom, kjer se moramo domisliti aktivnosti okoli teme »Uporaba storitev spleta 2.0«. Naš cilj kot učitelji pa je pomagati otrokom razviti in izboljšati njihovo digitalno kompetenco. Naloge sem se lotila z vidika učiteljice, ki poučuje predmet likovne vzgoje na daljavo.

Pred izdelavo naloge sem si prebrala osnovnošolski kurikulum pri predmeti likovna vzgoja, s katerim sem si pomagala izbrati in domisliti aktivnosti za učence 6. razreda. V tem letu se učenci prvič v nalogah spoznajo z likovnimi spremenljivkami (velikost, smer, položaj, teža, število, gostota, tekstura), spoznajo kaj pomeni ravnovesje in neravnovesje v slikah, bolj natančno pa asimetrično in simetrično ravnovesje. Učitelji jim predstavijo teorijo barvnega kroga s katerim si učenci pomagajo razmeti komplementarne kontraste in razne barvne odtenke. Prvič pa tudi ustvarjajo kolažne izdelke. Naučijo se procesa abstrahiranja in kaj je ornament, z grafičnega vidika pa jim je predstavljen visoki tisk (linorez).

Kratka predstavitev naloge:

Sem učiteljica likovne vzgoje na osnovni šoli, ki zaradi svetovne krize ob COVID-19 poučuje pouk na daljavo. Za učence 6. razreda sem sestavila aktivnost, ki ne bo le otroku pomagati nadgrajevati svoje ustvarjalnosti in originalnosti, temveč tudi pomagati razviti digitalno kompetenco s pomočjo aplikacij iz spleta 2.0.

Ob natančnejšim pregledu pedagoškega kolesa sem opazila, da si nisem želela otrokom dodeliti nalogo, pri kateri bodo morali ustvarjati in risati na računalnikom, saj do nekaterih aplikacij večina učencev nima dostopa, zato bo en del naloge izveden računalniško, drugi pa na list papirja.

Naloga:

  1. Učenec si izbere fantazijski svet, ki je vzet iz risanke, filma, knjige ali igrice in jo na kratko predstavi.
  2. Pojasni zakaj si je izbral ta svet in predstavi svojo vlogo v njem.
  3. Učenec nariše, kako bi v tem svetu izgledal.
  4. Nariše ali izdela kolaž, kako njegov originalni lik počne neko dejavnost v izbranem fiktivnem svetu.

Za nalogo imate en teden časa, da si izberete svet in izvedete nalogo. Pri prvem delu naloge uporabi aplikacijo Word, pri drugem pa dva papirja v velikosti A4 formata. Vaša boste objavili na šolsko spletno učilnico, bolj natančneje v mapo Moj fantazijski svet. Vaše slike pa boste predstavili pred razredom preko aplikacije Teams.

Primer: Sara se je odločila o predstavitvi fiktivni svet Pirati s Karibov. Začela se z individualnim iskanjem podatkov o filmu preko Google iskalnika in tako nabrala informacije o času in kraju zgodbe zraven pa še na kratko obnovila zgodbo. Na koncu je zagovarjala zakaj si je izbrala prav ta svet, kaj jo je pritegnilo. Nato se je lotila drugega naloge kjer je narisala sebe v piratskih oblačil. V drugi sliki pa je izdelala kolaž, na katerega je prilepila sebe in nekatere like iz filma.

1. korak:

Izbrala sem si nalogo, ki spodbuja otroka k individualnem delu saj želim, da vsak pri sebi bolj razvije lastno divergentno mišljenje in mu omogoči odkrivanje lastnih misel, predenj jim predstavim skupinsko delo ki pa temelji na komunikaciji in kompromisih.

Učenec si sam izbere priljubljen fantazijski svet, ki mu je všeč. S pomočjo brskalnika Google individualno poišče nekatere podatke o filmu, knjigi, igri ali risanki, kar pomaga pri otrokovi nadgradnji digitalne kompetence, bolj natančneje  kompetence s področja informacijske pismenosti. To otroku v prihodnosti pomaga pri iskanju literatur, virov in člankov ko se bodo lotevali pisanja seminarskih nalog in esejev. Prav tako pa se naučijo prepoznavati, kateri viri so zanesljivi in kateri ne. Ob pisanju besedila pa ponovijo kako obnavljati razne vsebine, ki jim bo tudi koristilo za predmet slovenščine.

2. korak:

 Na koncu besedila pa sem želela, da otrok bolj premisli zakaj si je izbral ravno ta svet, ali ga je pritegnila zgodba in liki ali ga estetsko privlači itd. kar omogoča da otrok sam razmišlja in se sam poskuša izražati. V tem delu naloge sem si izbrala, da bodo učenci uporabili računalniško aplikacijo Word, saj menil da bi bilo veliko lažje kasnejšim generacijam, če se hitreje spoznajo s funkcijami te aplikacije in se jo osvojijo že pri zgodnejših letih.

Ko učenci končajo z besedilom, ga bodo objavili na našo spletno učilnico. Izbrala sem raje spletno učilnico kot pošiljanje po mailu, ker bo meni kot učiteljici lažje razporejat in pregledovat naloge. Tako bodo tudi dostopne celotnemu razredu.

3. korak:

Po končanem besedilu se bodo učenci lotili izdelka na papirju. Na prvi list bo vsak naredil kako bi v tem svetu izgledali. Sami bi narisali oblačila, pričesko in tako ustvarili svoj prvi originalni lik (avatar). S tem bi spodbudila k ustvarjanju originalnih likov in k ustvarjanju njihovih idealnih jazov. Učence spodbujam k uporabi barvic, barvnih flumastrov ali vodenk, zato da otrok poskuša sam malo presoditi katere barve bolje pašejo skupaj in z njimi dodali tudi kakšno teksturo.

4. korak :

Po izdelavi originalnih likov se boste srečali z ustvarjanjem enostavnejšega prostora na ploskoviti površini iz izbranega sveta. Tega dela se lahko lotite na dva načina, prvi je da celoten prostor narišete z  barvicami, vodenkami ali barvnimi flumastri, drugi način pa je ustvarjanje prostora kot kolažni izdelek. Kolaž sem želela dati kot opcijo, saj imajo nekateri učenci težave z risanjem prostorov težave in bi jih na ta način navadila na ustvarjanje prostora na papirju. Učenec tako pride lahko prvič v kontakt z ustvarjanjem enostavnejših prostorov. Glavno pa želim, da učenec poskuša narediti uravnovešeno sliko in tako dobi prvo predstavo prostora.

Za to nalogo sem se odločila učencem dati en teden časa, da se lahko počasi izberejo svet v katerega bi se radi postavili, počasi zberejo podatke in mirno izdelajo izdelke. Po enem tednu se bo razred zbral na aplikaciji Teams, kjer bo vsak posamezno pokazal in na kratko povzel svoji dve sliki.

Uporabljene aplikacije:

Kot sem omenila prej, priporočam da otroke prej predstavimo aplikacije kot so Word in Powerpoint, zato ker se bodo s temi aplikacijami se srečavali še čez celotno izobraževalno obdobje in nekateri tudi skozi poklicno obdobje. Ker nekatere funkcije znajo biti lahko zadosti kompleksne bi jih bilo bolje prej spoznati. Za razredno srečanje pa sem izbrala aplikacijo Teams, saj v njemu lahko kot učiteljica ustvarim virtualno učilnico, ker starše in učence sproti lahko informiram o nalogah in obveznostih.

Kriteriji:

Kar se tiče ocenjevanja bi ocenjevala na koncu le drugi del naloge, saj se tukaj prikaže njihova kreativnost na področju risanja in ustvarjanja slik. Ocenjevala bi njihovo razumevanje naloge in kako so se naloge lotili bolj kot samo končni izdelek, saj moram kot učiteljica razumeti, da niso vsi enako likovno napredni, ampak je vse potrebno spodbuditi k individualizmu in razvijanju divergentnega mišljenja. Cilj je, da počasi spoznajo barvni krog in razne barvne odtenke ter mogoče vključevanje tekstur pri izdelovanju lika in ozadja.

Uporaba storitev spleta 2.0 in moje mnenje:

Ko govorimo o uporabi spleta pri umetnosti menim, da v večini primerih ni tako pomembna do neke določene starosti. Zaradi dogodkov v letošnjem letu pa je zelo pomembno, da se kot družba bolj poučimo o spletu. Pomembno je, da naslednje generacije poučimo kako in na kakšen način varno in učinkovito uporabljamo spletišča, saj lahko tako kot bodoči starši in učitelji omogočimo najbolj varno in učinkovito uporabo. Edina napaka tega programa pa je ne zavdanje naroda, o prisotnosti tehnologije v vseh družinah. Zaradi denarne stiske si nekatere družine ne morajo privoščiti računalnika, kar bomo tudi mi kot bodoči učitelji morali razumeti in za te posameznike malo prilagoditi program. Tako bomo njim in njihovim družinam olajšali situacijo.

Viri:

Učni načrt pri likovni vzgoji:

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Internetni prenos aplikacije Word:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/word

Internetni prenos aplikacije Teams:

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost