Digitalne kompetence učencev

AKTIVNOST

Z učenci 7. razreda OŠ bi se lotili oblikovanja industrijske grafike – plakat za šolsko prireditev.

Operativni cilji

Učenci:

– razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz,

– pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo tradicionalna orodja in materiale ter digitalne tehnologije,

– uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij.

 

APLIKACIJE PEDAGOŠKEGA KOLESA

V programu Word bi zapisali osnovne, vsebinske podatke plakata ter jih smiselno uredili. Izdelali bi neke vrste besedilno skico. Določili bi obliko pisave, velikost in barvo črk, postavitev, poravnavo, postavitev formata (pokončno ali ležeče).

Nato bi v programu Ink Space izdelali preprosto ilustracijo, ki bi ustrezala temi šolske prireditve. Seznanila bi jih s pomembnostjo vektorizacije za kvaliteten tisk od katerega je nenazadnje odvisna tudi kvaliteta našega likovnega dela. Omenila bi tudi, da nam vektorska oblika omogoča širši razpon velikosti formata v tiskani obliki, torej lahko ustvarjeno delo enako kvalitetno natisnemo tako na letake kot na primer jumbo plakate in podobno. V programu bi se seznanili z nekaj osnovnimi orodij in po zaključenem ustvarjanju ilustracije delo opremili še z besedilom, pri čemer bi izhajali iz besedilne skice, ki smo jo ustvarili v Word programu.

Po zaključenem oblikovanju bi delo shranili v (.pdf) formatu. Pri tem bi se seznanili tudi z Adobe Readerjem.

 

REZULTATI IN KRITERIJI

Pričakovani rezultati dela so, da se učenci preko izkušnje seznanijo z osnovnimi postopki digitalnega oblikovanja preprostega plakata. Delo bi potekalo v skupinah.

Izdelke, bi pred ocenjevanjem natisnila, tako končni izdelek, kot besedilno skico. Poleg bi dodala tudi skico narejeno s svinčnikom. Skice in končne izdelke bi si skupaj ogledali in predebatirali celoten postopek ustvarjanja. Dela bi ovrednotili skupaj z učenci. Primerjali bi želene cilje z dobljenimi rezultati. Pri vrednotenju bi se osredotočili tudi na sam postopek izvajanja naloge, reševanje morebitnih težav in obvladovanje programov.

Pri izdelavi te naloge bi se učenci seznanili z digitalnim načrtovanjem in oblikovanjem ter osnovnimi funkcijami programa Word in Ink Space. Raziskovali bi možnosti, kako idejo iz risbe s svinčnikom prenesti oziroma preoblikovati v digitalno obliko in jo na koncu tudi primerno shraniti.

 

DIGITALNE KOMPETENCE

Učenci skozi aktivnost razvijajo sledeče digitalne kompetence:

– ustvarjajo in urejajo nove vsebine,

– ustvarjajo kreativne izdelke,

– varna in smiselna raba,

– sprejemajo utemeljene odločitve o najprimernejšem digitalnem orodju glede na namen in potrebe,

– rešujejo konceptualne problemov s pomočjo digitalnih orodij,

– kreativno uporabljajo tehnologijo.

Aktivnost se prioritetno nanaša na področji ustvarjanja vsebin in reševanja problemov, zajema pa tudi področje varnosti.

 

MOJE MNENJE

Uporaba pedagoškega kolesa v razredu se mi zdi za učence in njihov razvoj kompetenc zelo dobrodošla. Menim, da je pedagoško kolo definirano in razčlenjeno tako, da je učitelju pri načrtovanju aktivnosti lahko v izredno pomoč, tudi idejno, kako na primer izbrani temi dodati in/ali priključiti določeno aplikacijo.

 

VIRI

 Učni načrt za program osnovne šole, likovna vzgoja, pridobljeno http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Pedagoško kolo, pridobljeno file:///C:/Users/Luka/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(3).pdf

 

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost