Storitev spleta 2.0 (Katharina Sluga)

Kot učiteljica likovnega pouka, bi storitve spleta 2.0 vključila v tretje vzgojno izobraževalno obdobje. Gre se za učence od sedmega do devetega razreda, katerim , predvidevam je uporaba raznih spletnih  storitev že znana. Želela bi jim pokazati, kako je lahko uporaba spleta 2.0 zelo koristna.

Prvo storitev, katero bi vključila pri poučevanju je YouTube. Je brezplačni medij, zelo popularna spletna stran, za objavo in izmenjavo video posnetkov. Lahko  jih sami objavimo, komentiramo in ocenjujemo. Mislim, da so se vsi učenci v tem starostnem obdobju s  to storitev že srečali. Z posnetki iz YouTube, lahko učitelj na zelo enostaven način popestri pouk. Na lastni koži sem že doživela, kako en kratek video posnetek motiviraj učence in pritegne njihovo pozornost.

V  9. razredu osnovne šole se učenci po kurikulumu spoznajo z pojmom gibljivi kipi- mobile-kinetično kiparstvo. Po teoretični razlagi, bi si z učenci ogledala kratek video posnetek. S pomočjo njega, bi učenci lažje razumeli kaj sploh so gibljivi kipi-mobile.  Nato bi jih razdelila v skupine, njihova naloga bi bila da sami poiščejo podoben posnetek, kateri bi bil navdih za njihov izdelek. Učenci bi se potem po skupinah predstavili razredu- se pravi najprej bi si ogledali posnetek potem pa še izdelek. Z diskusijo bi učenci svojim sošolcem približali, kaj jih je v posnetku navdihnilo,  celotno zasnovo ideje in tehnike,  ki jih je pripeljala do izdelka.  Tukaj bi ocenila,  kako so z pomočjo videa prišli do ideje, in to idejo smiselno in kreativno uporabili pri izdelavi končnega izdelka ter pri predstavitvi.

Za drugo storitev bi si izbrala WordPress v katerem bi si ustvarili blog. WordPress je storitev bloga, na katerem  lahko avtorji  objavljajo razne vsebine (objave, slike, posnetki, animacije,…itd.), bralci pa imajo možnost da komentirajo. Je enostaven za uporabo in primeren za učence tretjega vzgojno izobraževalnega obdobja. Blog bi vpeljala zato, ker bi želela povečati aktivnost učencev pri likovnem pouku. Na njem bi  objavili fotografije lastnih izdelkov, jih pravilno avtorsko zaščitili, podali kakšno refleksijo o samem delu, poteku nastajanja, tehniki, zakaj, kako, …itd. H krati bi pa ostali učenci lahko komentirali izdelke svojih sošolcev. Poleg tega bi lahko objavljali razne povezave,  posnetke, kot na primer iz prejšnje naloge. Možnosti je ogromno. Morda bi jim podala tudi kakšno domačo nalogo na blogu, da razmislijo do naslednjič, ali da sami kaj zanimivega najdejo ter objavijo. Predvsem bi pa želela, da nastane neka interakcija med učenci. S tem bi se učenci naučili govoriti o svojih likovnih delih, jih obrazložit, smiselno komentirat ter kritično ocenjevat. Ob tem bi razvili svoje možnosti izražanja ne le na likovnem smislu, ampak tudi na teoretičnem. Razvili bi tudi sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih in drugih izdelkov, ter se učili drug od drugega. Pri tem bi ocenila njihovo aktivnost na blogu, doseganje ciljev ter razvoj njihove socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete.

Uporaba teh dveh storitev lahko zelo obogatita pouk likovnega pouka. Seveda na prvem mestu mora ostati ustvarjanje, ampak učencem s tem razširimo paleto možnosti, ob tem pa tudi spoznajo kako je uporaba spleta lahko tudi koristna. Včasih potrebujemo le kak kratek video, da spodbudimo ustvarjalnost.

Menim, da nam splet 2.0 ponuja ogromno možnosti. Je nepogrešljiv v našem življenju in prav je tudi da ga učenci spoznajo na pravi način. Ker sem malo starejše generacije, sem tudi sama vidla da so se že v študijskem programu zgodile velike spremembe. Mene so v prvem letniku še poučevali o uporabi zelene table, grafoskopa, danes se spoznavajo z komunikacijskim tehnologijam. Pav je da smo ozaveščeni o vsem tem, da nas čas ne povozi, ampak ne smemo dovoliti, da te tehnologije popolno zavzamejo naše življenje.

 

Viri:

Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, devetletka, izbirni predmet: Likovno snovanje, Učni načrt (b.d.) Pridobljeno s: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/

Nančovska Šerbec, I. (2017). IKT v izobraževanju: Storitve računalniških omrežij [PowerPoint]. Pridobljeno s : https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/5872/mod_folder/content/0/storitve_omrez%CC%8Cij_IKT.pdf?forcedownload=1

YouTube (2017): https://sl.wikipedia.org/wiki/YouTube

(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost