Storitve spleta 2.0

Lepo pozdarvljeni!

Pri predmetu IKT imam naslednjo nalogo. Izdelati moram refleksijo na temo uporaba storitev spleta 2.0 v razredu za pouk likovne umetnosti.  Postaviti se moram v vlogo učiteljice ter s pomočjo uporabe storitev splet 2.0  poskušati razviti nekaj digitalnih kompetenc svojih učencev.

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

Kot učiteljica predmeta likovne umetnosti, bi se rada ukvarjala z učenci tretje triade osnovne šole, recimo osmi razred, saj se mi zdi da so to tedaj že vsi dovolj dobro razvili neko osnovno znanje z upravljanjem računalniških tehnologij, menim tudi, da otroci v prvih razredih osnovne šole še nebi smeli preveč uporabljati računalnikov in gledati v ekrane, saj je to zelo slabo za njihov vid.

Storitve, ki bi jih uporabila pri poučevanju osnovnošolcev so google classroom, drawing pad, pinterest, ter Google predstavitve.

Vsebino in potek dela bi seveda prilagodila učnim ciljem kurikuluma.

Google učilnica ali google classroom je aplikacija, ki omogoča lažje in hitrejše deljenje informacij med večjim številom ljudi, skupine. Namenjena je za rabo v izobraževanju in razredu. S pomočjo te aplikacije bi v svojem razredu kot učiteljica učencem posredovala različno gradivo, objavljala obvestila in opombe, mogoče delila tudi večpredstavnostne vsebine v zvezi z učno snovjo, da bi bilo to bolj privlačno gradivo za učence, saj večina njih pri njihovi starosti svoj čas rajši preživi za računalnikom, kot pred knjigo. Učence bi naučila uporabljati to storitev, da bi lahko spremljali dogajanje in odkrivali nove možnosti izobraževanja. Naloge, ki bi jim jih zadala, bi mi morali oddajati preko google učilnice, tja bi  morali prav tako pisati obvestila, se odzivati na moje objave, tudi s povezavami. Tako da bi se naučili uporabljati čim več možnih funkcij v aplikaciji , ki jim lahko koristno služijo pri izobraževanju ter na drugih področjih njihovega življenja.

Druga aplikacija, ki bi jo želela predstaviti in uporabljati pri delu z mojimi učenci v razredu bi bila pinterest. Pinterest je družabno omrežje, ki funkcionira kot online oglaševalna deska.  Tam lahko najdemo veliko idej, člankov, fotografij, idr.. Aplikacijo ljudje uporabljajo predvsem za deljenje ali iskanje idej. Svoje učence bi naučila uporabljati pinterest do te mere, da znajo poiskati vsebine, ki jih zanimajo, tam si lahko ustvarijo tudi svoj račun in shranjujejo ideje, članke in fotografije v različne mape, ki bi jih sami ustvarili in poimenovali.  Na podlagi idej, ki jih navdušujejo, bi pri predmetu likovne umetnosti nato poskušali v kriti (predstavila jo bom v nadaljevanju) ustvariti lastno umetnino.

Kot sem že omenila bi v naslednji del poznavanja in uporabe spleta 2.0 vpeljala aplikacijo  drawing pad.  Drawing pad je brezplačna Googlova aplikacija, ki omogoča oblikovanje in umetniško izražanje na drugačen način. V aplikaciji lahko posameznik na preprost način oblikuje najrazličnejše podobe in oblike, ki si jih zamisli, s pomočjo široke izbire orodij, kot so razni čopiči, svinčniki, paleta barv, nalepke ter druga orodja za oblikovanje.

K svojem delu, pri razvijanju digitalnih kompetenc učencev, bi lahko vklučila tudi Google predstavitve. To je googlova storitev, ki omogoča ustvarjanje predstavitev ( kot power point). Učenci bi razvili znanje o izdelavi kvalitetne predstavitve, ki bi morala biti tako vizualno privlačna in strukturno pravilna.

Delo učencev in vsebino le-tega sem si zamislila takole:

Najprej bi učence spoznala s prej omenjeno Googlovo učilnico. Vanjo bi se morali vi prijaviti in poznati princip njenega delovanja. Tja bi objavila navodila za njihovo nalogo.  Tematika same naloge bi bila ”Moje najljubše likovno delo”. Vsak od učencev bi si izbral svoje najljubše delo nekega umetnika po lastni izbiri.

Inspiracijo za to bi morali poiskati s pomočjo aplikacije Pinterest. Tam bi si lahko shranjevali različna dela v svoje mape, da bi dobili ožji izbor del, nato bi se lažje odločili za le eno delo, ki ga bodo potrebovali v nadaljevanju. Povezavo do svojega profila na Pinterestu, ali posnetke zaslona pri iskanju navdiha za delo bi mi učenci poslali v Google učilnico.

Nato bi to delo morali poskušati rekreirati  na svoj način, v svojem stilu s pomočjo aplikacije Google draw, ki sem jo opisala zgoraj. Izdelki bi nastajali med samim poukom, tako da bi bila vedno na voljo za dodatno razlago ali vprašanja. Seveda bi lahko učenci delali tudi doma, vprašanja pa bi mi poslali preko Googlove učilnice, kamor bi prejeli tudi mojo razlago.  Učence bi naučila tudi kako se naredi posnetke zaslona, ki bi jih potrebovali pri nadaljnem delu.

Po končanem umetniškem delu v aplikaciji, bi učence seznanila še z Google predstavitvami. Tu bi se naučili izdelati kvalitetno in zanimivo predstavitev za svoje sošolce. Vanjo bi morali vključiti tudi posnetke zaslona iz prejšnjega dela naloge v kriti. Svojemu razredu bi morali predstaviti svoje izdelke. Se pravi vanjo bi morali vključiti originalno umetniško delo, ki so si ga zbrali, predstaviti s katerimi postopki in orodji v kriti so nato poskušali po svoje rekreirati to delo, ter njihov končni izdelek .

Končano Google predstavitev bi nato morali oddati v Google učilnico. Izdelke ne bi ocenjevala preveč strogo, saj gre za osebno izražanje učencev. Točke bi si nabirali po posameznih področjih. Vsi ki bi se uspešno prijavili v Googlovo učilnico , bi dobili določen del točk za ta del. Naslednji delež točk, ki bi jih dodelila učencem bi zahteval posnetke zaslona ali povezave do njihovega profila na Pinterestu. Tisti, ki tega nebi uspešno opravili, za ta del nebi dobili vseh točk, vendar le nekaj, saj so očitno ideje za delo vseeno dobili, a ne s predpisano storitvijo.  Nato bi točke za delo v aplikaciji Google draw podelila vsem, ki bi jim bolj ali manj uspešno uspelo po svoje rekreirati umetnino. Kdor bi to opravil in mi poslal posnetke zaslona nastajanja umetnine, ali pa vsaj končano delo, bi dobil vse točke. Delo učencev bi spremljala sproti ter beležila njihov napredek. Nato bi morali svoje delo in original delo predstaviti pred celim razredom s pomočjo Google predstavitev. Točke bi bile dodeljene glede na kvaliteto in izgled predstavitve, saj gre za likovno izražanje, sama predstavitev, oz. govor pa nebi bil del ocene, saj tega ne zajema pouk likovne umetnosti.  Nato bi mi predstavitve oddali še v Google učilnico, in s tem prejeli vse točke še za zadnji del. Kdor posameznega dela nebi opravil, tam nebi prejel vseh točk. Moj namen tu bi bil razviti učenčeve kompetence na področju digitalnega ustvarjanja, ustvarjanje predstavitev, iskanje idej na spletu, ter objavljanja v Googlovo učilnico in njene uporabe. Kdor bi torej osvojil te kompetence, ne glede na kvaliteto ali izgled ustvarjenega dela v aplikaciji Google draw, bi dobil najvišjo oceno. Ostali, ki jim nebi uspelo opraviti dela, bi prišli na dodatne ure, kjer bi jim poskušala pomagati osvojiti ta znanja, tudi oni bi bili ocenjeni z najvišjo oceno, ko ta znanja osvojijo.

Sama mislim, da se svet vedno hitreje razvija in od nas zahteva vedno več znanja na področju tehnologije, zato se mi zdi smiselno vpeljati poučevanje o aktivnostih, ki jih ponuja splet 2.0 , že v osnovne šole. V času mojega osnovnošolskega izobraževanja, nas s takšnimi aktivnostmi in aplikacijami niso spoznali, saj verjetno niso bile še toliko razširjene. Sama sem se z njimi do sedaj srečala le naključno in se zato nisem poglobila v vse možnosti, ki mi jih ponujajo. Nedvomno, pa bi mi kompetence na tem področju prišle prav že prej; tako na področju šolanja, kot tudi pri umetniškem izražanju ter vsakdanjem življenju.  Delo in poučevanje učencev storitve spleta 2.0 lahko zelo olajšajo in prihranijo veliko časa.  Čeprav se mi zdi prekomerno preživljanje časa za računalnikom nečloveško in ne zdravo in imam rajši fizično ustvarjanje z rokami, se moram prilagoditi razvijajočem se svetu in se o tovrstnih tehnologijah naučiti še več, saj imajo za mojo prihodnost predstavljajo vrsto olajšav ter novih možnosti, za katere bi želela da jih poznajo tudi moji učenci. V pedagoškem kolesu si lahko ogledamo in se seznanimo še z vrsto drugih storitev, ki jih omogoča splet 2.0.  Klikni za ogled pedagoškega kolesa.

Viri:

Nančovska Šerbec, I. (2017). IKT v izobraževanju: Storitve računalniških omrežij [PowerPoint]: https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/5872/mod_folder/content/0/storitve_omrez%CC%8Cij_IKT.pdf?forcedownload=1

Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt (b.d.):  http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/preno

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost