DIGITALNE KOMPETENCE UČENCEV-Pedagoško kolo

AKTIVNOST:

Učenci sedmega razreda osnovne šole že imajo nekaj znanja o barvah, teksturah, o opremi zunanjega in notranjega prostora ter poznajo nekatere materiale, ki se uporabljajo pri gradnji stavb. V sedmem razredu pa bi osvojili še znanje o oblikah sestavnih delov prostora ter oblikovanih elementov arhitekturnega prostora.

To kompetenco lahko v učnem načrtu najdemo pod sekcijo arhitektura.

Aktivnost, ki bi jo izvedla pri predmetu arhitektura bi bila načrtovanje urbanistične spremembe v domačem kraju.

Pojmi, ki bi jih spoznali pri tej aktivnosti:

– spoznanje oblik sestavnih delov prostora, kot so stene, tla, strop,

– spoznanje oblikovalnih elementov arhitekturnega prostora, kot so zid, lok, steber, preklada, obok, kupola, kritina, odptine,

-poznavanje nosilnih in nošenih arhitekturnih elementov,

-poznavanje pojmov masivne in skeletne gradnje

 

3 APLIKACIJE PEDAGOŠKEGA KOLESA:

Za boljšo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti z dvodimenzionalnimi razsežnostnimi modeli grafičnih predstav bi uporabila aplikacijo Ink Space. Tu najprej narišeš željen objekt, nato pa z premikanjem telefona v različnih smereh spoznavaš 3D prostor narisanega predmeta. Narisan objekt lahko posnameš ter shraniš na telefon.

Za bolj zanimivo načrtovanje urbanističnih sprememb v domačem kraju bi uporabila aplikacijo Snap Markup. Ta omogoča, da fotografijo iz spleta, galerije ali fotoaparata po prenosu v to aplikacijo uredimo z različnimi orodji. Po njej lahko prosto rišemo s široko paleto barv in različno debelino čopičev glede na zahteve ali pa uporabimo razne obliko kot so puščice, številke, krivulje ali pa ji dodamo besedilo. Fotografijo lahko zameglimo in obrezujemo.

Pri ustvarjanju predstavitev svojih projektov bi svojo predstavitev izdelali na PowerPoint. Tu lahko na zelo enostaven način ustvarimo predstavitve s tem da dodajamo besedilo, slike, videe…Ker PowerPoint storitve sinhronizira s storitvijo OneDrive, lahko datoteke urejaš tako na računalniku, kot na mobitelu.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI DELA:

Učenci bi za načrtovanje urbanističnih sprememb v svojem domače kraju izdelali neke vrste kolaž z aplikacijo Snap Markup. Pri nalogi bi se morali osredotočit na nek problem v domačem kraju ter nato poskušali poiskati neke rešitve tega problema. Pri tem lahko spreminjajo stavbe, cesto, okolico… vendar morajo biti pozorni na stavbe, ki so del kulturne dediščine. Kolaž bi izdelali tako, da najprej ta najden problem v okolju fotografirajo ter naložijo v omenjeno aplikacijo Snap Markup, ter jo s funkcijami, ki jo omogoča spremenijo, predelajo.

Na PowerPoint bi nato izdelali 5min predstavitev o poteku dela torej, kje se ta stavba nahaja, kakšen je njen problem, njena funkcija za omenjen kraj, kaj in kako so jo spremenili, potek spremembe ter kako nov objekt oz. kakšna druga rešitev najden problem rešuje, kakšne materiale bi uporabljali pri prenovi…

Pri tej nalogi pa bi izdelali tudi 3D gif s pomočjo Ink Spaca. Na gif bi napisali ime kraja v katerem bodo izvedli urbanistične spremembe. Napis bi morali tudi okrasit z poljubnimi znaki, ki bi jih tridimenzionalno postavili v prostor. Posnetek svojega gifa bi nato dodali kot prvo stran PowerPointa.

KRITERIJ OCENJEVANJA:

Njihove izdelke, bi ovrednotili skupinsko, torej učitelj in razred bi ocenjeval posameznika. Najprej bi si pogledali vsa njihova dela in primerjali željene cilje z dobljenimi rezultati posameznika. Pri nalogi bi se osredotočila na to, kako so nek problem rešili, kako domiselna je bila rešitev, ali so uporabili vse znanje, ki bi jim bilo dodeljeno pred samo izvedo te naloge. Ocenjevala bi tudi njihov opis postopka izbrane spremembe. Posameznika bi prosila, da mi pri predstavitvi predstavi še refleksijo te naloge (torej ali mu je bila naloga zanimiva, njegove težave, kaj bi pri nalogi spremenil).

POVEZAVA REZULTATOV Z UČNIMI CILJI KURIKULUMA:

Pri izdelavi te naloge od učencev pričakujem, da se bodo naučili pojasniti pomen kulturne dediščine za slovenski in svetovni prostor, da se bodo naučili samostojne uporabe navedenih aplikacij, sposobnost gradnje prostora z uporabo prostorskih ključev in perspektive, sposobnost razlikovanja masivne in skeletne gradnje ter spoznanje oblikovanih elementov arhitekturnega prostora.

 

RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENC:

Pred samo uporabo omenjenih programov, bi bilo potrebno učencem razložiti in predstaviti uporabo zgoraj omenjenih aplikacij. Z učenci bi nato z uporabo digitalnih storitev in programov razvijali digitalne kompetence, kot so:

Razumevanje, saj bodo pri iskanju problema in želji po rešitvi le tega morali poznati oblike sestavnih delov arhitekture ter oblikovane elemente arhitekturnega pomena, materiale v arhitekturi.

Ustvarjanje vsebin. Učenci bodo pri tej nalogi imeli priložnost za ustvarjanje zamisli, načrtovanju rešitve problematične stavbe in nato prosto pot izdelave PowerPointa.

 

MOJE MNENJE O UPORABI STORITEV SPLETA IN PEDAGOŠKEGA KOLESA V RAZREDU:

Uporaba pedagoškega kolesa ali spleta 2.0 v razredu je lahko zelo uporabna in funkcionalna, vendar pa mora učenec biti pred uporabo teh dveh storitev dobro seznanjen s snovjo, saj drugače lahko učenec spregleda bistvo naloge, ki jo opravlja. S pravilno podanim znanjem o uporabi teh dveh storitev na učence, pa bi lahko dosegli, da bi se učenci bolj zainteresirali za učenje določenih snovi, znanje osvajali skozi zabavo, pomagale bi jim pri presojanju kakovosti vsebine, lažjemu povezovanju in ponavljanju snovi,…Aplikacije jim ponujajo tudi možnost hitrega načrtovanja, ustvarjanja in izdelovanja, kar spodbuja njihovo kreativnost.

Storitve spleta 2.0 in pedagoškega kolesa so v današnjem času postale tako pogoste, da si šolskih ur brez njih ne moremo predstavljati, zato bi bilo edino pravilno, da učitelji svoje znanje o tem prenesejo na učence. Le s pravilno podanim znanjem glede teh dveh storitev bo bila njuna uporaba za učence učinkovite.

 

VIRI:

Učni načrt za program osnovne šole, likovna vzgoja, pridobljeno http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

Pedagošk kolo, pridobljeno file:///C:/Users/Luka/Downloads/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN%20(3).pdf

Tacol, T, Frelih, Č, Muhovič, J. (2004). Likovno izobraževanje. Učbenik za likovno vzgojo za 7. razred devetletne osnovne šole. p. 27-54. Ljubljana: Debora

 

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost