Digitalne kompetence učencev – Pedagoško kolo

PEDAGOŠKO KOLO KOT PRIPOMOČEK K UČNI URI LIKOVNE VZGOJE

Sodobna tehnologija je v današnjem času skoraj povsem vključena v posameznikov vsakdan. Zavedati se moramo pravilne in zmerne uporabe digitalnih tehnologij. Zagotovo so velik del hitrejšega podajanja in širjenje znanja. So del učiteljevih kompetenc, in zagotovo so pomembne za njegovo delo.
Pedagoško kolo je odličen pripomoček za učiteljevo načrtovanje učne ure. Pomaga mu usmeriti učence k pravilni rabi programov za izvedbo aktivnosti. Na ta način lahko kvalitetno predstavi učno snov in hkrati učence seznani z rabo programa.

 

Za nalogo sem si izbrala vlogo učiteljice osmega razreda osnovne šole. Učni načrt likovne vzgoje v tem razredu se sklada z izbrano aktivnostjo.

 

AKTIVNOST

Področje kjer bom združila uporabo spletnih orodij za ustvarjanje in likovno vzgojo, bo oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru – kiparstvo. Ploskovitost grafičnega oblikovanja bomo z aktivnostjo spojili z otipljivim prostorom male plastike – kip avtoportreta.
Naloga bo ustvariti avtoportret v računalniškem programu Adobe Illustrator, nato po modelu grafičnega izdelka izdelati glineni kip. Na ta način se bodo učenci srečali z različnimi likovnimi problemi, tako grafičnimi, kot kiparskimi.
Končane izdelke bi fotografirali in skupaj z opisom poteka dela uredili v program Microsoft Word. Z združenimi dokumenti v tem programu se bomo prijavili na natečaj grafičnega za osnovnošolce, ter tako odlično predstavljali svojo šolo.

Programa, ki mi omogočita izvedbo aktivnosti sta Adobe Illustrator in Microsoft Word.
Adobe Illustrator je program, ki nam omogoča grafično risanje in oblikovanje. Ni zapleten za uporabo hkrati pa nam omogoča kvalitetno izdelavo izdelka. S široko paleto orodij lahko narišemo, obrišemo, prilepimo, senčimo, barvamo, ipd. .
S programom Microsoft Word ustvarjamo, pregledujemo, urejamo dokumente. Je enostaven za uporabo. V pomoč nam bo, da bomo fotografije z opisom lahko v dokumentu poslali na objavljen razpis za grafični natečaj.

CILJI

Cilji aktivnosti, ki jo bom izvedla so opisani v učnem programu likovne vzgoje za osnovne šole.

 

Splošni cilji:

– razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz

– razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo

– se seznanijo z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami)

Operativni cilji:

  • Spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v prostoru
  • Razvijajo sposobnost predstavljanja tridimenzionalnosti trirazsežnosti z dvodimenzionalnimi razsežnostnimi modeli grafičnih predstavitev

 

 

POTEK

Aktivnost bomo pričeli v računalniški učilnici, kjer bom učence spoznala z aplikacijo za ustvarjanje Krita. Obenem jim bom pojasnila kakšna bo naša likovna naloga ter kako se bomo likovnega problema lotili v dveh delih. Tekom moje predstavitve bodo učenci z različnimi orodji preizkušali program in ustvarili poljubne stvaritve. Nato bodo v programu Krita ustvarili svoj avtoportret. Pri stvaritvah jih spodbujam h ustvarjalnosti, saj cilj ni ustvariti realistično, temveč podobo kot jo vidimo sami. Čeprav je le-ta mnogokrat skoraj karikirana. S poudarkom na različnih potezah se lahko popolnoma približamo prepoznavni podobi. Končane izdelke bomo ustrezno shranili v datoteke in natisnili, da jih bodo učenci lahko uporabili kot pripomoček pri delu drugega dela naloge.
Nadaljujemo v likovni učilnici, kjer si učenci poleg lista z natisnjenim avtoportretom, pripravijo kos gline za izdelavo kipa. Njihova naloga je približati malo plastiko grafični podobi. Pojasnim, kako pomembno je opazovati grafični izdelek in temeljito razmisliti o možnostih obdelave gline. Učenci imajo veliko izkušenj z obdelavo tega materiala, zato jim osnov ne ponavljam. Za dosego različnih učinkov jim ponudim tudi plastično in leseno orodje (modelirke).
Na koncu učne ure izdelke fotografiramo, jih za dostop objavimo na spletni učilnici. Dogovorimo se, da vsak učenec fotografijo kipa in grafično izvedbo avtoportreta združi v Wordov dokument. Fotografijama doda kratek opis poteka dela. Opis poteka dela naj obsega najmanj 5 in največ 10 povedi. Končane naloge učenci pošljejo na moj (službeni) mail. Poslane dokumente združim v enega, z opisom aktivnosti in izvedbe. Z njim se skupinsko, kor razred in predstavniki naše osnovne šole prijavimo na natečaj grafičnega oblikovanja za osnovnošolce.
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

Ocenjevanje je sestavni del didaktične enote, ki kot objektivna kritika služi učencu za nadaljnje delo. Z ocenjevanjem določam vrednost opravljenega dela, dosega ciljev in usvajanje likovnih pojmov.

Prvi del naloge ocenim glede ustvarjalnost končnega grafičnega izdelka. Zavedam se, da nimajo vsi učenci predznanja oziroma poznavanja programa.  Ocenim ali uporabijo vsaj tri različna orodja in vsaj pet barv za izdelavo avtoportreta.
Drugi del naloge ocenim glede število oblikovnih tehnik, ki jih je učenec uporabil z ustvarjanjem kipa. Učenec naj uporabi vsaj tri različne načine manipuliranja z materialom.

Literatura:
Tacol, T. (1996). Likovno izražanje. Učbenik za 8. razred. Ljubljana : Debora

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost