Vektorska grafika v višavah

vektorska grafika - balon

V sklopu predmeta IKT v izobraževanju smo pri tretji projektni nalogi nalogi morali izdelati vektorsko grafiko. Kakor si ob vstopu v novo leto zadamo cilje, je prav da dopolnimo tudi naš bucket list. Na mojem je uvrščeno tudi letenje z balonom, zaradi česar sem si izbrala ta motiv. Pri izdelavi sem si pomagala z fotografijo primerno za vektorsko grafiko, ki sem jo našla na spletni strani Pixabay.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Vektorska grafika je slika, ki je sestavljena iz več osnovnih geometrijskih objektov kot so črte, krivulje, točke in ravnine. Za njo je značilno da se slike lahko transformirajo(povečajo, raztegnejo,…) brez da bi se pri tem poslabšala ločljivost slike.  Pri tem vektorska grafika prekaša rastrsko. Po navadi vektorsko grafiko uporabljajo risalni programi, ki omogočajo izdelavo in popravo tehničnih načrtov za hiše in avtomobile, najdemo jo pa tudi pri logotipih, vizitkah in jumbo plakatih.

Delo sem začela tako, da sem odprla program Inscape, v katerem sem izdelala vektorsko grafiko. V program sem uvozila fotografijo balona.

uvažanje fotografije

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Nato sem plast na kateri se nahaja fotografija poimenovala osnovna fotografija. Nato sem ustvarila novo plast na kateri sem izdelovala svojo vektorsko nalogo. S tem sem vedno znova lahko preverila svoj napredek. Za varnost sem poskrbela tako, da sem sliko sproti shranjevala kot Inkscape SVG dokument.

plast fotografije

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

S pomočjo funkcije Riši krivulje in ravne črte sem obrisala balon in posamezne dele balona razdelila na majhne ploskve.

 

obroba predmeta

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Obrisi balona so bili do te točke zelo ostrih potez. To sem omilila s funkcijo Uredi poti po vozliščih in se odločila za ukaz naj bodo izbrana vozlišča mehkejša.  Linije sem lastnoročno oblikovala do želene oblike.

linije

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Osnovno fotografijo sem ločila od ozadja. Za barvanje ozadja sem uporabila funkcijo polnilo in poteza in balon pobarvala z ukazom čista barva.  Pri razločevanju odtenkov sem si pomagala z kapalko z imenom barve izberi s slike.

Barvanje balona

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Pri barvanju sem sliko velikokrat približala, da sem zapolnila še najmanjše kotičke v sliki.

Balon brez ozadja

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Balon brez ozadja sem spojila z funkcijo združi. Tako je balon postal en sam objekt.

združevanje delov balona

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Ker je del balona gledal čez rob papirja sem celoten balon premaknila na sredino slike. Nato sem okrog balona a znotraj papirja narisala pravokotnik in ga nato pobarvala z modro barvo. S tem sem balonu dodala ozadje – nebo. Na koncu sem pravokotnik, nebo z balonom, označila z miško (Izberi in preoblikuj predmete – F1) in si izbrala končni izdelek. Sliko sem shranila kot PNG.

izvažanje fotografije

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

 

vektorska grafika – balon

Licenca Creative CommonsTo delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Refleksija

Pri tej nalogi sem v praksi ponovila, kaj torej pomeni vektorska grafika in s tem obnovila znanje seminarjev. Ponovila sem tudi snov ostalih nalog, ki smo jih do sedaj imeli, kot so licenčne fotografije in njihov pomen. Pri tej nalogi sem tudi spoznala kako velika je razlika med vektorsko in rastrsko grafiko. Vektorsko grafiko uporabljamo torej za načrte, logotipe, modele,… Delo z vektorsko je gotovo zelo priporočljivo, kadar želimo predmete povečati, kar za rastrsko ne moremo trditi, saj se pri njej kvaliteta poslabša.  Ozavestila sem kdaj torej uporabljamo katero in katere prednosti imata. Kljub temu, da sta si med seboj zelo različni, sem spoznala, da lahko pri ustvarjanju vektorske grafike, uživam kakor sem ob rastrski. Ker imam rada veliko različnih vrst umetnosti, mi tako obe dopuščata veliko svobode. Le pri vektorski se bom držala bolj čistih in jasnih linij in tako težje zabrisala prehod med barvami.

Menim, da je znanje, ki smo ga do sedaj pridobili zelo raznoliko in prav tako tudi uporabno. V poklicni poti bom z znanjem lahko izdelovala tako logotipe, načrte ali pa zgolj velike plakate. Naučeno bom lahko predstavila učencem in jim kot primer lahko dala nalogo za izdelavo plakata za šolski ples. Vektorska grafika, katere kakovost se pri povečavi ne poslabša, bo tako zelo primerna za izdelavo plakatov in drugih vabil v osnovnih šolah. Menim, da bodo bodoči učenci uživali tudi ob taki vrsti ustvarjanja.

Pri izdelavi te naloge sem imela veliko problemov na začetku ko sem morala predmet obrisati in ga razdeliti na posamezne objekte. Kar nekaj časa sem porabila, da sem ugotovila pravi način. Težave sem imela tudi pri polnjenju posameznih kvadratkov z barvo. Menim, da je izdela balona bila prava izbira. Ker je pri mojem delu ozadje zelo enostavno, pa vendar na mestu, saj tako balon leti,  sem se tako veliko bolj osredotočila na samo izdelavo balona.

Z to nalogo sem ponovno premagala odpor do digitalnega ustvarjanja in predvsem osvojila snov. Pravzaprav mi je digitalno ustvarjanje zlezlo pod kožo in prav veselim se, da bom naučeno kmalu ponovno uporabila. Če bi imela več časa, bi si mogoče pri delu izmislila še oblake za ozadje in se mogoče še bolj poglobila v delo v balonu. Pa vendar, nam je bila snov dobro predstavljena in menim, da smo s pomočjo profesorice pridobili veliko znanja in izkušenj, ki nam bodo še zelo koristile.

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost