Uporaba storitev spleta 2.0

Za projektno nalogo sem se odločila postaviti se v vlogo predmetne učiteljice likovnega pouka.  Projektno nalogo, ki bi obsegala šest šolskih ur, bi izvedla z učenci druge triade oz. v petem razredu osnovne šole.

Projektna naloga bi vključevala medpredmetno povezovanje, saj bi učenci poleg skiciranja, izdelovanja iz gline in razvijanja umetniškega izražanja, raziskovali tudi področje biologije.  Poleg omenjenih kompetenc pa bi učenci skozi projekt razvijali tudi digitalne kompetence z uporabo  storitev spleta 2.0.

Učenci bi nalogo izvedli s pomočjo YouTube strani in raziskovanjem slik na spletu ter s pomočjo pinteresta. Youtube se mi zdi zelo priročen, saj je uporaba le-tega zelo preprosta in ker ima vsak do njega dostop. Uporabila bi ga za prikaz posnetkov na temo, ki bi jo tisti dan obravnavali pri pouku, saj menim da bi si otroci lažje zapomnili vizualne informacije kot pa samo razlago učitelja in ker si želim, da bi del naloge otroci raziskovali samostojno. Pinterest pa je socialno omrežje, kjer lahko najdeš navdih in ideje za ustvarjanje. Je omrežje, ki prikazuje izključno fotografije na katerokoli zaželeno temo. Lahko si ustvariš svoj račun, preko katerega se lahko naročiš na objave drugih uporabnikov in tako slediš njihovim idejam.

Naloga učencev bi bila, da iz gline ustvarijo unikatno univerzalno žival, ki bi lahko preživela v kateremkoli okolju, če bi imela splošne osnovne pogoje za preživetje. Saj načeloma vsaka vrsta živali lahko preživi le v določenem okolju.

Začeli bi, kot pravi kurikulum, s tem, da učenci uporabijo osnovne postopke digitalnih tehnologij z iskanjem po spletu. Najprej bi učenci s pomočjo Youtuba raziskali tiste telesne dele različnih živali, ki jim pomagajo preživeti v svojem specifičnem okolju. Ti deli telesa pomagajo različnim živalim na različne načine, da lahko vidijo, slišijo, prepoznavajo predmete, se branijo in se premikajo od kraja do kraja. Pomagajo jim tudi iskati in konzumirati hrano, bodisi v vodi, na kopnem ali v zraku. S pomočjo Youtuba bi raziskali, kateri deli živalskih teles obstajajo in jih izpisali na list. S pomočjo posnetkov bi raziskali tudi, da so osnovne potrebe vsake živali za preživetje voda, hrana, zrak in zavetje. Potem bi najprej skicirali fiktivno žival, ki bi imela vse te dele, ki bi ji omogočili preživetje v kateremkoli okolju. Z idejami za skice in za lažjo predstavo o telesu vsake živali bi si pomagali s slikami na Pinterestu.

Temu prvemu delu bi namenili tri šolske ure. V drugem delu projekta pa bi učenci iz gline izdelali žival, ki so si jo zamislili. Temu bi namenili dve šolski uri. Zadnjo uro pa bi k pouku povabili oskrbnika Živalskega vrta, ki bi z vsakim učencem izvedel kratek (3-minutni) intervju o možnosti preživetja te živali v katerem koli naravnem okolju, če bi bila ta žival resnična.

Pozitivno bi bil ocenjen vsak učenec, ki bi idejo izpeljal do konca.

Z dobro oceno bi bil ocenjen vsak učenec, ki bi idejo izpeljal do konca in bi s pomočjo uporabe Youtuba tudi ugotovil, kateri pogoji za preživetje so skupni vsem živalim.

Z oceno prav dobro bi bil ocenjen tisti učenec, ki bi poleg narejenega izdelka, znal tudi povedati, kako in zakaj bi “njegova” žival preživela.

Z odlično oceno bi bil ocenjen tisti učenec, ki bi poleg zgoraj omenjenih kriterijev, žival iz gline izdelal tudi tako, da bi bili njeni deli prepoznavni in bi oskrbnik živalskega vrta prepoznal, h kateri vrsti živali ti deli spadajo.

Učenci bi bili s temi kriteriji seznanjeni v naprej.

Učenci bi se iz tega projekta naučili, kako lahko YouTube in Pinterest uporabljajo za pomoč pri raziskovanju katere koli teme in kot inspiracijo pri likovnem ustvarjanju in izražanju.

MOJE MNENJE O UPORABI STORITVE SPLETA 2.0 V RAZREDU

Ker je dandanes tehnologija že tako napredovala, se mi zdi pomembno, da se z njo seznanjajo tudi učenci v šoli, saj se bodo v vsakem primeru z njo v življenju srečevali.

Pri pouku bi učencem rada pokazala, da splet ni namenjen zgolj zabavi in preganjanju dolgčasa, temveč je lahko tudi zelo uporaben pri raziskovanju novih področij in učenju.  Slednje pa je s pomočjo spleta zanje lahko zabavnejše in lažje.

Uporaba storitev spleta 2.0 kot so na primer Wikipedija, YouTube, Pinterest, Google, povezovanje preko družbenih omrežij itd. v razredu se mi zdi zelo koristna, saj preko teh strani lahko učence naučimo tudi drugačnega načina iskanja novih in razširjanja svojih idej. Poleg tega je pomembno, da jih pri tem kot učitelji večkrat in že od samega začetka opozarjamo na nevarnosti na spletu in jih naučimo, kako se splet uporablja varno.

VIRI:

  • Ministrstvo za šolstvo in šport , Program osnovna šola, Likovna vzgoja, Učni načrt (b.d.): http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

 

 

 

 

(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost