Projektno učno delo – Digitalne kompetence učencev

Tehnologija se razvija iz dneva v dan in je prisotna v našem vsakdanu. Vedno več otrok je v času osnovnošolskega šolanja seznanjeno s uporabo računalnikov in telefonov. Če uporabimo to tehnologijo v poučevanju, s tem bolj privabimo učence in naredimo učno uro bolj zanimivo. Tehnologija in umetnost se vedno bolj povezujeta, saj poleg klasične umetnosti v ospredje vedno bolj prihaja digitalna umetnost, zato je prav da učence seznanimo tudi s tem.

 

AKTIVNOST

Pri projektni nalogi, se moram postaviti v vlogo osnovnošolske učiteljice likovne vzgoje. Za svoj projekt sem si izbrala učence drugo vzgojno-izobraževalnega obdobja, učence 5. razreda. V 5. razredu se učenci spoznavajo z barvnim spektrom, kontrasti in barvnimi odtenki. Otroci so že malo bolj seznanjeni s tehnologijo, zato se mi zdi primerno da jim predstavim, da lahko to kar so napravili na papir, prenesejo tudi na računalnik.

 

CILJI UČNE URE

 • učenci razvijajo občutek za odnose med različnimi barvnimi odtenki
 • pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv
 • se navajajo na mešanje barvnih odtenkov
 • iz dveh barv namešajo veliko barvnih odtenkov
 • naslikajo likovni motiv z barvnimi odtenki
 • razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami
 • pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije
 • posnamejo digitalno fotografijo z različnimi barvnimi odtenki in svetlostnimi vrednostmi

 

POTEK DELA

Potek dela bi potekal v dveh delih. Za to bi porabili približno 6 šolskih ur. V prvi polovici bi se otroci seznanili s tradicionalno umetnostjo, v drugi pa bi svoje sposobnosti preizkusili še v digitalni.

V uvodnem delu, bi učence seznanila s tematiko mešanja barv, kako nastanejo nove barve, na kaj je treba pri tem paziti… Z uvodno debato bi skupaj z učenci prišli do ugotovitev.

V osrednjem delu bi učencem s praktičnim delom pokazala kaj so to barvni odtenki, jim razložila da jih lahko svetlimo in temnimo. Skupaj bi si ogledali nekaj umetniških del, ustvarjenih po principu mešanja barv oziroma njihovih odtenkov.

Potem bi jim razložila njihovo likovno nalogo, in sicer slikanje izbranega motiva po spominu z različnimi odtenki. Vsak učenec bo izbral dve barvi, ki ju bo mešal in dobil različne barvne odtenke. Celotno površino podlage mora zapolniti z odtenki.

V drugem delu pa bi jim predstavila program KRITA s katerim bodo svojo sliko prenesli iz tradicionalne podobe v klasično. Krita je brezplačen program za rastrsko grafiko. Nudi nam ogromno izbiro orodij, risarskih pripomočkov, veliko vrst svinčnikov in čopičev ter ogromno izbiro barv. Omogoča nam risanje na več plasteh, kar nam bo pri naši nalogi prišlo precej prav.

Učenci bodo svojo sliko fotografirali in jo prenesli na program. Njihova naloga bo da sliko, ki so jo narisali pri pouku, zdaj še s pomočjo Krite pretvorijo v digitalno obliko. Pri tem si bojo pomagali s Kritino opcijo več plasti, kjer jim bo originalna podlaga nudila kot pomoč pri preslikavi. S pomočjo barvne palete, se bodo poskusili čim bolj približati barvam, katere so sami uporabili na sliki.

Za konec pa bodo naredili krajšo predstavitev, v programu PowerPoint, kjer bodo obe deli – tradicionalno in digitalno sliko, med seboj primerjali.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakujem, da bodo učenci po končani nalogi razumeli osnovne likovne pojme,znali razložiti in opisati mešanje barv ter barvne odtenke. Pričakujem tudi, da se bodo bolj začeli zanimati za digitalno umetnost, saj nam digitalno ustvarjanje nudi nove možnosti za ustvarjanje.

Pri ocenjevanju končnega dela bi pri prvem delu naloge upoštevala naslednje kriterije:

 • obvladovanje mešanja barv
 • uporaba večjega števila barvnih odtenkov
 • izvirnost
 • ali je pobarvana celotna površina
 • doslednost pri barvanju

Pri drugem delu pa bi upoštevala:

 • ali je učenec razumel digitalno nalogo
 • podobnost slike

 

DIGITALNE KOMPETENCE

Pri tej nalogi bi učenec razvil kompetence na področju opazovanja, saj mora biti pri prenosu slike v digitalno fotografijo pozoren kakšne barvne odtenke mora uporabiti. Prav tako bi vadil komunikacijo v tujem jeziku, saj je program Krita v angleščini. Razvija tudi kompetenco ustvarjanja, saj mora pri prvem delu uporabljati svojo domišljijo.

 

MNENJE

Menim, da ima pedagoško kolo pozitiven potencial. Ponuja nam ogromno možnosti različnega dela, prav tako pa popestri učne ure in s tem ujame pozornost učencev. Vseeno moramo biti previdni, kadar izbiramo orodje, saj ga moramo izbrati primerno starostni stopnji. Naloga ne sme biti prezahtevna. Vseeno pa ne smemo pretiravati z uporabo le teh, kajti vse več mladih svoj prosti čas porablja z nepotrebno uporabo tehnologije.

 

VIRI

Učni načrt za osnovno šolo, pridobljeno: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf

Digitalne kompetence, pridobljeno: https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-digitalnih-kompetenc.pdf

Pedagoško kolo, pridobljeno :https://ucilnica.pef.uni-lj.si/pluginfile.php/3704/mod_folder/content/0/PW_SLV_V5.0_Android_SCREEN.pdf

 

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost