Projektno učno delo podprto z IKT

OPIS PROJEKTA

Za projektno delo pri predmetu informacijsko komunikacijske tehnologije, na temo uporaba storitev spleta 2.0, sem se kot učiteljica likovne umetnosti, odločila delati v zadnji triadi osnovne šole, in sicer v 9. razredu, kjer imajo učenci že precej razvite sposobnosti uporabljanja tehnologije.  

Odločila sem se, da bi učenci spoznavali delo z kamero, saj je po mojih izkušnjah tega premalo v šolah in se nekje s tem sploh ne ukvarjajo. Tako so otroci samouki in znajo samo to, kar raziščejo in preizkusijo doma. Nekateri na žalost nimajo te možnosti, saj nimajo opreme za to ali kaj podobnega. Zato se mi zdi to precej zanimiva naloga za predmet likovne umetnosti v osnovni šoli. Naredili bi kratek video(dve do tri minute), ki bi ga sami posneli in nato obdelali v prosto dostopnem programu na spletu. 

POTEK IZDELAVE NALOGE 

Delali bi v parih, saj mislim, da je to precej lažje. Celotna naloga bi zavzela približno šest šolskih ur, oziroma bi čas dela lahko podaljšali, če večina ne bi še končala. Najprej, bi imeli dve šolski uri časa, da bi naredili nekaj krajših videoposnetkov na temo urbanizma, oziroma mesta v katerem se izobražujejoPosneli bi arhitekturo, promet, živali, rastline, vse kar bi se jim zdelo zanimivo. Pri temi bi bili svobodni in jih ne bi dajala nekih omejitev in točno določenih navodil, saj bi tako tudi bolje spoznala svoje učence in izdelki bi bili bolj raznoliki. To bi lahko delali s svojimi mobilnimi telefoni, šola pa bi omogočala izposojo fotoaparatov, za učence, ki telefona nimajo, imajo slabo kvaliteto kamere, ali ne bi mogli opraviti naloge iz katerih drugih razlogov. Gibali bi se v okolici šole, tako, da bi jih še vedno imela na očeh. Če bi hoteli posneti kakšen bolj oddaljen in zanimiv kader, bi to seveda lahko storili izven šolskega časa. To bi jim dala na izbiro, da bi bili končni rezultati bolj zanimivi, raznoliki in bi jim postavilo dodaten izziv. Ne bi jim pa tega dala za obvezno domače delo, saj se mi to ne zdi primerno. Tako bi videla tudi, kdo bi res z veseljem in vloženim trudom opravil nalogo. Naslednjič bi delo potekalo na šoli, in sicer v računalniški učilnici, kjer je program We video dostopen seveda na vseh računalnikih. Prvo uri bi spoznavali osnove programa, kot učiteljica bi si pri tem pomagala s programoma Powerpoint in Youtube, kjer bi pokazala razne videoposnetke z navodili za različne funkcije programa. Nato pa bi se učenci sami lotili montaže filma. Pri delu bi bili otroci precej svobodni, saj bi vskočila samo pri težavah in vprašanjih. Mislim, da bi z nepotrebnimi komentarji in pogovori, učence samo zmotila pri njihovi zagnanosti, timskemu delu in ustvarjalnosti. 

PROGRAMI, S KATERIMI BI SI POMAGALI 

Powerpoint je ena najbolj poznanih in dostopnih aplikacij za predstavitve. Učenci jo že poznajo in ne bi imeli težav z učenjem. Je enostavna in pregledna, tudi za tiste, ki se z njo še niso spoznali. Dostopna je tudi online. Youtube je podobno kot Powerpoint ena najbolj znanih aplikacij za objavljanje in iskanje videoposnetkov in ga učenci dobro poznajo ter z njim znajo upravljati. Nanj lahko objavi kdorkoli in posnetki so dostopni vsem. Zato vsemu tudi ne gre zaupati in moramo biti pri iskanju malce previdni. We video je online aplikacija za montiranje videoposnetkov, in bi jo učenci hitro osvojili, ter ima dovolj funkcij za opravljanje projektne naloge, ki bi jo zadala učencem. 

CILJI IN OCENJEVANJE NALOGE 

S to nalogo bi se učenci seznanili tudi z filmom, kar je po izkušnjah zelo zanimiva tema. Spoznali bi tudi arhitekturo mesta, dele oziroma stvari, ki jih do zdaj niso niti opazili, a so se jim za nalogo zdeli primerni in zanimivi. Projektno delo bi ocenila s tremi ocenami, ki bi jih potem združila v končno. Ocenila bi prvo fazo naloge, torej prve posnetke. Drugo oceno, bi dobili iz odnosa do dela, to koliko truda so učenci vložili, ali so se pri uri primerno obnašali itd. Zadnja ocena pa bi bila ocena končnega izdelka, oziroma kvaliteta filma. Pri ocenjevanju bi upoštevala tudi ali so učenci pravočasno oddali nalogo.  

Procente končne ocene bi s procenti razdelila tako: 10% za pravočasno oddano nalogo v skupni drive na računalnikih. Prav tako 10% za prvo fazo naloge, oziroma prve neobdelane posnetke. 30% za odnos do dela, saj se mi zdi to zelo pomemben faktor pri končnem izdelku. In 40% za celoten končan videoposnetek dostopen celemu razredu.  

Pravočasno oddana naloga: 10% + prva faza: 20% + odnos do dela: 30% + končni izdelek: 40% = 100% 

RAZVIJANJE DIGITALNIH KOMPETENC PRI PROJEKTI NALOGI 

Učenci bi pri tej nalogi precej razvijali digitalno kompetenco, in sicer razvijali bi informacijsko pismenost, saj bi ideje in pomoč pri težavah iskali po spletu in jih poskusili rešiti sami(če ne bi šlo, bi seveda vskočila in pomagala jaz). Razvijali bi tudi kompetenco komuniciranja in sodelovanja, saj bi nalogo delali v parih in je pri timskem delu potrebnega precej prilagajanja, pogovarjanja in tako dalje. Izdelovali bi digitalne vsebine in se tako naučili veliko novega, kot zadnje pa bi se, skoraj gotovo, soočili z raznimi problemi in jih morali tudi rešiti. Seveda tudi reševanje težav sodi h razvijanju digitalne kompetence. 

MNENJE O SPLETU 

Mislim, da je lahko tehnologija zelo uporabna v izobraževanju in na splošno v našem življenju, vendar v nekem pravem razmerju. Današnji svet je včasih že pretirano digitaliziran, zato je treba vzpostaviti neko ravnovesje med virtualnim in realnim. To je treba otroke naučiti že na začetku njihove življenjske poti, da znajo pravilno uporabljati vse prednosti in zaznati in prepoznati vse ovire in grožnje v tehnologiji. Nekateri današnji otroci so že preveč vešči pri tehnologiji, zato znajo stvari, ki se marsikateremu odraslemu niti sanja ne, da so mogoče. To vidimo pri raznih situacijah v šolah, ko učenec na primer vdre v sistem in spremeni učiteljeve podatke, krade identitete in še in še. Seveda so to izjeme, a mislim, da z pravilno izobrazbo se da veliko situacij preprečiti. S tem pa seveda spravimo tudi otroke, ki nimajo popolnoma nič, oziroma premalo znanja, na enako raven, da jim tehnologija pomaga v šoli in življenju nasploh. Tehnologija se hitro razvija in razvijati se moramo z njo.

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost