Projektno učno delo podprto z stortivami spleta 2.0

Za projektno delo podprto z tehnologijo sem se odločila za aktivnost ki je primerna za učence drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, drugače znana kot druga triada. Natančneje za učence šestega razreda. Nalgo bom postavila iz vidika predmetnega učitelja likovne umetnosti. V učnem načrtu se v šestem razredu učenci okvarjajo z arhitekturo, materiali zanjo in opremljanje notranjega in zunanjega prostora. Cilj naloge bo v skupinah, v velikosti tri do štiri učencev, digitalno ustvariti prakitčno upremljene prostore v 3d obliki in s tem spoznati osnove notranjega oblikovanja z izbirami materialo, oblik in postavitev notranje opreme in uporabo 3D računalniških programov s katerimi lahko nahitro in bolj poceni naredimo 3d vizalizacijo prostora oziroma maketo prostora.

Pri projektni nalogi pričakujem sodelovanje učencov v skupinah velikih od tri do štirh oseb. Skupaj bodo s 3D programom ustvarili novo opremo za tri ali štiri sobni apartma po temi ki so si jo lastno izbrali glede na svoje reference in inspiracije.. Sam projekt bo trajal dva tedna. Na začetku prve ure bom imela uvodno predavanje o delu in razložila temlje načela notranjga oblikovanja, in razložim kriteije po katrih bo naloga ocenjena. Nato se bodo učenci razdelili v svojo skupine in si razdelili prostore v načrtu za tri ali štiri sobni apartma, ki ga bodo na novo opremili. Da učenci dobijo osnovne ideje za prostore in začnejo delati skice si bomo sposodili solške računalnike ali solške tablice in po aplikaciji Pinterest gledali inspiracije za lepo oblikovane notranje prostore. S tem učenci tudi pridobijo občutek za kakšno estetiko želijo ciljati pri oblikovanju svojega prostora. Čez nekaj časa, ko se bodo vse skupine odločile za temo in estetiko njihove prenove, bom učencem predstavila googlovo apilkacijo Sketchup, pokazala kako se uporablja in pomagal učencem če imajo probleme z uporabo te aplikacije. Spodbujala bom tudi medsebojno pomaganje med učenci, ki jim gre uporaba programa lažje iz rok in tistim, ki imajo probleme. Učenci lahko delo nadeljujejo doma in dokončajo pri nasljednji uri likovnega pouka. Ko dokončajo lahko svoj na novo upremljen apartma predstavijo ostalim sošolcem.

Pinterest  je spletna aplikacija preko katere uporabniki lahko iščejo slike z zaželjenim motivom in stili. Učenci bi jo lahko uporabili da bi poiskali termine za svoje določene prostore in si ogledali oblikovne rešitve po kateri se lahko zgledujejo.

Sketchup je zastonj 3D modelirni program, ki je enostaven za uporabo in ima veliko zalogo 3D modelov za pomoč pri uporabi programa. Z njim bodo učenci lahko kreirali svoje prostore in jih tudi opremili z programovo zalog 3D modelov.

Pričakovani rezultati dela so da se učenci spoznajo z osnovami oblikovanja notranjosti arhitekture in da zna razložiti svoje oblikovne izbire s ustreznimi likovnimi pojmi. Doseženi cilji v učnem načrtu za to nalogo naj bi bili, razvianje za razporejajnja oblik v tridemenzionalnem prostoru, občutkaza povezovanje različnih arhitekturnih prostorov in spoznanje pojmov, povezanih z različnimi načinimi izražanja v tridemenzionalnem prostoru. Okvarjali se bodo tudi z izbirami materialov za svoje prostore in jih tudi znali obrazložiti.

50% ocenjevanja bo bila kreativnost opremljenih prostorov in njihova uporabnost za namen prostora. Od tega je polovica za kreativnost in unkatnost, za katere imam občutek da se morajo bolje razvijati in podpirati v osnovnošolskih učencih, druga polovica je pa logična postavitev opreme ki sodeluje z kreativnostjo. Primer ne logične ampak kreativne rešitve bi bila postavitev sedežne direktno pred vrati, kar bi lahko bilo estetično ampak ne logično in neuporabno saj bi utežilo premikanje skozi prostor. Primer bolj logične rešitve bi bila postavitev sedežne en meter pred vrati, kar ohrani kompozicijo prostora ampak dovoli enostavnejše premikanje skozi prostor. 20% ocene bo celotna oprema apartmaja in sodelovanje učencev v skladnost. Primer tega je da so si pravično razdelili sobe in niso za primer v en apartma dali tri kuhinje in eno spalnico. Skladnost lahko tudi dosežejo z elementi ki se ponavljajo v različnih sobah, kot je izbira osvetljave. 20% je končna predstavitev prostora s uporabo ustreznih likovnih pojmov. Vsak učenec po predstavil svoj določen prostor, na koncu bodo še skupno razložili kaj so želeli dosečti opremo apartmaja. Zadnjih 10% ocene je sposobnost uprabe programa za 3D modeliranje. Pri ocenjevanju tega bom v mislih tudi imela koliko so se učenci povprašali za pomoč in koliko so se naučili. Ta kriterij bo najmanj vplival na oceno saj so ralični ljudje različno sposobni k hitri obravnavi in razumevanja novih programov.

Pri digitalnih kompetencah bodo učenci s to nalogo razvijali digitalno kompetenco za informacijsko pismenost, to je iskanje zažejenih podatko, v tem primeru iskanje estetičnih slik prostorov. In bodo tudi spoznali nov računalniški program in kako se ga uporablja. In tudi ustvarjenje digitalnih vsebin, ko bodo svoj prostor ustvarjali v digitalnem mediju. Nazadnje bodo tudi razvijali kompetenco za reševanje problemov, s katerimi se bodo lahko soočili s takšnim delom.

Moje lastno mnenje o uporabi storitev spleta 2.0 v razredu je da so lahko zelo koristne pri učenju. S njihovo pravilno uporabo pri pouku lahko spodbudimo ucencevo inciativo pri sodelovanju in nadaljnem učenju. Uporaba teh storitev lahko naredi učenje zelo efektivno, še posebej z mlajšimi generacijami, ki s temi storitvami odraščajo. Ampak pouk ne bi smel v celoti temeljiti na storitvah spleta 2.0 ali na pedagoškem kolesu, saj so to samo pomočna sredstva. Je tudi problem dostopnosti, saj nemoremo vedeti če imajo vsi naši učenci dostop do opreme če dajamo domačo nalog ki je povezzana s temi storitvami. Tako bi lahko izpostvili v razredu učenca od katerega družina je finančni stiski in si nemorejo privoščiti, za primer, osebnega računalnika ali pametnega telefona. Zato moramo biti pri vključitvi teh storitev in aplikacij zvešči za njihovo dostopnost tudi v drugih smislih. Naprimer, pri učenju digitalne risbe naj ne učimo z programom Adobe Photoshop, saj je plačljiv program in ga najvrjetneje učenci nemorajo pridobiti, zato moramo uporabljati neplačljive, ampak isto kvalitetne progrme kot so Krita ali GIMP.

 

Viri:

Učni načrt – http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost