Uporaba storitev spleta 2.0

   Aktivnost bi predstavila 9. razredu osnovne šole. Tema je ustvarjanje kompozicije v enobežiščni, barvni perspektivi.

Enobežiščna perspektiva

Málaga Airport by Wikimedia Commons is licensed under CC BY 4.0

Barvna perspektiva

This work marked with CC0 1.0

   Za delovanje predmeta na splošno, bi si morali tako učenci kot učiteljica ustvariti Microsoft Teams profil. Tam bi se srečevali na predavanjih ter objavljali opravljene naloge in predstavitve. V kanalu bi kot učiteljica objavila vso obravnavano snov in uporabne povezave do strani, kjer se nahajajo videoposnetki, fotografije in dokumenti o določenih obdelanih temah.

   Delo bi potekalo individualno. Učenci bi imeli za opravljanje naloge 1 teden časa.

   Naloga učenca je, da ustvari kompozicijo z motivom pokrajine z enim bežiščem. Na sliki mora biti viden horizont. Upoštevati mora barvno perspektivo, torej tople barve spredaj in hladne zadaj. Pri delu lahko učenci uporabijo svinčnike, barvice, rotringe, flomastre, čopiče, tempere in računalniško grafiko.

   Kot učiteljica moram predhodno temeljito razložiti snov. Pri razlagi bi uporabila aplikacijo Powerpoint. V predstavitev bi nujno vključila slikovno gradivo. Učencem bi pokazala dobre in slabe primere umetnin in razložila zakaj so določeni primerni in drugi ne. V nadaljevanju bi si vsak učenec izbral znanega umetnika, ki bi ga za oceno kasneje tudi predstavil. Če določeni učenci ne bi sami izbrali, bi jim umetnika za predstavitev določila.

   Učenci prvi del naloge opravijo tako, da v aplikacijo Google Docs vstavijo svoje delo ter oblikujejo besedilo, pri čemer opišejo motiv in način ter postopek dela. V dokumentu razložijo tudi kakršnekoli težave, s katerimi so se soočali pri delu. Po dokončanem oblikovanju dokument shranijo in pretvorijo v PDF. Shranjen dokument preimenujejo tako, da je novo ime njihov priimek ter naslov dela. To storijo zaradi preglednosti arhiviranja. Na koncu ga pošljejo učiteljici na mail.

   Drugi del naloge je ustvarjanje vizualne predstavitve. To storijo tako, da v aplikaciji Powerpoint ustvarijo kratko predstavitev svojega dela. V predstavitev vključijo tudi delo nekega znanega umetnika, ki ga učencem kot učiteljica določim, ali pa si ga izberejo sami. V prezentacijo umetnika morajo učenci vključiti njegov slog ustvarjanja in 2 njegovi deli, ki ga najbolj zaznamujejo.

   Google Docs je spletna aplikacija, s katero lahko ustvarjamo in formatiramo dokumente ter pri tem sodelujemo z drugimi ljudmi.

Google docs by Valentyna Sagan is licensed under CC BY-SA 4.0

   Powerpoint je aplikacija, ki nudi vizualno pomoč pri kakršnikoli prezentaciji. Pomembno je, da na strani ne natrpamo preveč besed, temveč dodajamo le pomembne oporne točke. Tako predstavitev deluje urejeno in pregledno.

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

   Microsoft Teams je aplikacija, ki omogoča komunikacijo ljudi preko računalniških naprav v obliki klicev in sporočil ter izmenjavo datotek.

Microsoft Teams by Sosalmediahelp is licensed under CC BY-SA 4.0

   Pričakovan razultat učnega dela je jasna enobežiščna kompozicija z barvno perspektivo; tople barve spredaj oziroma bližje in hladne zadaj oziroma dlje. O razlagi motiva, postopka in načina dela morajo sestaviti dokument in ga objaviti v kanalu našega predmeta. Pričakujem tudi urejeno vizualno predstavitev naloge, katero so učenci ustvarili ter kratko predstavitev znanega umetnika in dveh njegovih del.

   Kriterij ocenjevanja:

   Ocena 5 (odlično) = Učenec dobi oceno odlično, če razume snov in je kot dogovorjeno kompozicija narejena v perspektivi z enim bežiščem ter ustreznimi hladnimi in toplimi barvami. Svoje delo predstavi z razumevanjem postopka. Opredeli se do uporabe medija, s katerim je delo ustvaril. Delo znanega umetnika pravilno predstavi, torej v predstavitvi uporabi dela, ki so najbolj relevantna za umetnika. Powerpoint je pregleden, tekst predstavlja le oporne točke.

   Ocena 4 (prav dobro) = Učenec dobi prav dobro oceno, če razume snov in je kot dogovorjeno kompozicija narejena v perspektivi z enim bežiščem ter ustreznimi hladnimi in toplimi barvami. Svoje delo predstavi z razumevanjem postopka. Delo znanega umetnika pravilno predstavi. Powerpoint je pregleden, tekst predstavlja le oporne točke.

   Ocena 3 (dobro) = Učenec dobi dobro oceno, če razume snov in je kot dogovorjeno kompozicija narejena v perspektivi z enim bežiščem ter ustreznimi hladnimi in toplimi barvami. Svoje delo in delo znega umetnika pravilno predstavi. Powerpoint je pregleden, tekst predstavlja le oporne točke.

   Ocena 2 (zadostno) = Učenec dobi zadostno oceno, če je kompozicija kot dogovorjeno narejena v perspektivi z enim bežiščem ter barvami. Svoje delo predstavi, a ne postopka ne razume oziroma ne zna opisati. Delo znanega umetnika predstavi. Powerpoint ni pregleden in vsebuje veliko preveč teksta.

   Ocena 1 (nezadostno) = Učenec dobi nezadostno oceno, če naloge ne opravi, ali pa jo opravi izjemno slabo in nepravilno. Nezadostno oceno dobi tudi, če mu manjka katerikoli del naloge, torej umetniško delo, opis postopka in opredelitev do načina izvedbe, vizualna predstavitev lastnega dela ali predstavitev določenega znanega umetnika.

   Brez ocene (ponovna oddaja) = Učencu je omogočena ponovna oddaja naloge, če je med oceno in jo hoče zvišati. Seveda mora biti ponovno oddana naloga popravljena in popolnoma dodelana.

Če so rezultati večinoma dobri so cilji naloge doseženi. Cilj je, da učenci razumejo snov in znajo kreativno ustvariti enobežiščno perspektivo. Poleg tega razumejo tudi barvno perspektivo in jo v delu znajo uporabiti. Seznanjeni so z toplimi in hladnimi odtenki barv in jih znajo razvrščati.

    To znanje je za nadaljno učenje potrebno, ker se po kurikulumu nadgrajuje. Po tej nalogi so učencem predstavljene zahtevnejše perspektive in koloristično slikanje.

   Učenci med delom razvijajo vseh pet kompetenc.

   Kompetenca informacijske pismenosti oziroma obdelave informacij se ukvarja z identifikacijo, iskanjem, predelovanjem, shranjevanjem, organizacijo in analizacijo digitalnih informacij ter vrednotenje relevantnosti in namena informacij. To kompetenco razvijajo med iskanjem podatkov za njihovo predstavitev in za opis postopka dela ter obdelave informacij o njim še neznanih umetnikov, ki jih morajo predstaviti.

   Kompetenco komunikacije in sodelovanja razvijajo s tem, ko učenci z učiteljem in med sabo komunicirajo preko kanalov Microsoft Teams. Kompetenca vključuje komuniciranje v digitalnem okolju, izmenjavo vsebine s pomočjo spletnih orodij, povezovanje in sodelovanje z drugimi s pomočjo digitalnih orodij ter delovati in sodelovati v skupnostih ter omrežjih.

   Kompetenco ustvarjanja vsebin razvijajo s dejanskim ustvarjanjem in urejanjem vsebin ter ustvarjanjem izdelkov.

   Kompetenco varnosti razvijajo v smislu ustvarjanja osebnega profila na aplikaciji Teams, ker se naučijo varovanja digitalne identitete in podatkov ter varnostnih ukrepov kot je zamenjava gesla. Učijo se tudi smiselne ter varne rabe interneta.

   Kompetenco reševanja problemov razvijajo s ugotavljanjem in sprejemanjem odločitev o najprimernejšem orodju za realizacijo izdelkov in s tem kreativno uporabljajo tehnologijo.

   Uporaba storitev spleta 2. 0 je zelo uporabna in potrebna pri pedagoškem delu, saj ima veliko različnih možnosti ustvarjanja, raziskovanja in delovanja.

   Že same značilnosti aplikacij so interaktivne in enostavne za uporabo. Možno je kreiranje osebnega profila in informacije so dostopne za vsakogar prek transparentnih spletnih brskalnikov. Obstajajo aplikacije kot vir informacij ter najrazličnejša orodja. Z vsem naštetim se da na spletu veliko storiti.

   Po mojem mnenju je veliko boljši od spleta 1.0, saj je možno bolj dinamično in razširjeno ustvarjanje ter prispevanje k objavam. S prakticiranjem tega se lahko naučimo več in smo bolj vključeni v dogajanje na spletu.

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost