REFLEKSIJA – IKT v izobraževanju

KURIKULUM ZA OSNOVNE ŠOLE

(glede na uradno spletno stran ministrstva za izobraževanja)

UČNI NAČRT ZA UČENCE 7. 8. IN 9. RAZREDA

 • razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem negujejo individualni likovni izraz
 • spoznavajo pojme povezane z različnimi načini izražanja na ploskvi, oblikovnih delih, likovnih izdelkih učencev, ter ob zgledih iz narave in okolja
 • spoznavajo likovne pojme povezane z oblikovanjem na ploskvi
 • ob upoštevanju likovnih zakonitostih izdelajo modno skico
 • razvijajo občutek za gradnjo iluzije prostora
 • pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo tradicionalna orodja, materiale in digitalne tehnologije, izdelajo fotomontažo oz. animirani film
 • posnamejo kratek video, razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del,
 • spoznajo likovna dela nacionalne in mednarodne likovne kulturne dediščine
 • razlikujejo med industrijsko in umetniško grafiko
 • spoznajo in izvedejo različne grafične tehnike
 • naredijo grafiko v kombinirani tehniki
 • uporabljajo osnovne postopke digitalnih tehnologij
 • izdelajo fotografijo in so pozorni na kadriranje

ZNANJE, KATERO UČENCI UČIJO V 7. RAZREDU OŠ

 • kompozicija
 • odnos delov do celote v kompoziciji
 • razmerje
 • vrste kompozicij
 • kader
 • zaporedje
 • nasičena barva
 • nenasičena barva
 • kakovostni barvni kontrast
 • barvne dimenzije (svetlost, barvnost in nasičenost)
 • barvna skladnost,
 • industrijska grafika
 • umetniška grafika
 • visoki tisk
 1. AKTIVNOST – BARVNE DIMENZIJE

(svetlost, barvnost in nasičenost)

Postavila sem se na pozicijo učiteljice likovne vzgoje in si glede na kurikulum za likovno vzgojo osnovnih šol v Sloveniji, izbrala poglavje barvne dimenzije. Ta tema se v osnovnih šolah predeluje v prvem delu tretje triade, torej v sedmem razredu. Pri obravnavi treh pojmov barvnih dimenzij, bi uporabljali vodene barvice, s katerimi bodo učenci ustvarili barvno lestvico treh poljubnih barv. , ki jih bodo redčili z vodo. Z dodajanjem vode bodo dosegli učinek svetlenja in tako bom lahko bolj nazorno razložila kaj pomenijo svetlost barvnost in nasičenost.

2. AKTIVNOST – OPIS PROJEKTNEGA DELA V UČILNICI

Učencem bi razdelila trši bel papir, vodene barve, kozarčke za vodo in čopiče. Vodene barvice se mi zdijo za to nalogo popolno saj se jih da dobro redčiti. Z dodajanjem vode bodo učenci z lahkoto dosegli učinek svetlenja in nasičenosti.

Pred izpeljavo same naloge pa bi razložila kaj barvne dimenzije sploh so, saj je ta likovni pojem učencem še nepoznan. In sicer so to tri lastnosti, katere ima čisto vsaka barva. To so svetlost barvnost in nasičenost. Po barvnosti med seboj ločimo različne barve. Pove nam kakšne barve je neka barva, oziroma kakšno je njeno ime (barvnost zelene barve je zelena, barvnost rdeče barve je rdeča in tako naprej). Svetlost barve nam pove svetlostno stopnjo določene barve ali koliko črne ali bele barve je vmešane vanjo. Vsako barvo lahko svetlimo z belo barvo in jo temnimo s črno barvo. Barvni nasičenosti pa še drugače pravimo barvna moč in barvna čistost in kot že samo ime pove, je to značilnost, ki določa moč, pestrost in živost barve. Če je barva nasičena, je polna sama sebe, deluje polno, kot da žari. Če pa je barva nenasičena pa deluje bolj bledo od njene nasičene verzije.

Ko bi končala z razlago bi učencem predala natančna navodila za izvršitev naloge. Lahko si bodo zbrali tri poljubne barve, za katere bodo morali s pomočjo vodenih barv ponazoriti barvne dimenzije. Za vsako določeno barvo bodo morali zraven napisati kakšna je njena barvnosti, ter nato naslikati dve lestvici. Prva bo barva lestvica svetlosti. Najlažje bo če barvno lestvico sestavijo iz kvadratkov, katere si lahko najprej skicirajo s svinčnikom in pri lestvici svetlosti bo najbolj nasičen kvadratek barve tisti na sredini. Kvadratke na levi strani bodo svetlili s pomočjo dodajanja bele barve, kvadratke na levi pa bodo temnili s pomočjo dodajanja črne barve. Lestvico barvne nasičenosti pa bodo začeli z najbolj nasičenim kvadratkom, nato pa bodo z dodajanjem vode prihodne kvadratke svetlili in dosegli učinek zmanjševanja nasičenosti izbranih barv. Učence bi tudi opozorila naj pazijo pri uporabi vode in barv saj so bolj razredčene barve nagnjene k prelivanju. Ko bi učenci končali izdelek, bi od njih zahtevala, da ga fotografirajo s svojim telefonom in na podlagi fotografije ustvarili še digitalno lestvico barvnih dimenzij ene izmed barv, ki so jo že uporabili v končanem izdelku. Aplikacija v kateri bi učenci ustvarili zahtevan izdelek, bi bila Krita.  Krita je profesionalen program, v katerem je ogromno pripomočkov za digitalno risanje. Program je možno na računalnik naložiti zastonj in deluje na napravah Windows, macOs, Linux, Android in Chrome OS, torej je dostopna vsakomur, ki ima računalnik, čeprav bi si jaz za naše ustvarjanje izbrala šolsko računalnico, kjer lahko v drugem delu naloge bolje pomagam pri uporabu programa Krita. Fotografijo izdelka in končan digitalni izdelek bi učenec na koncu naložil v spletno učilnico, kjer bi izdelke ocenila.

Okoli razreda bi se sprehodila na vsake 10 minut, da bi opazovala napredovanje učencev, priskočila na pomoč, če bi jo kdo od njih potreboval dodatno razlago ali napotke za bolj spretno ustvarjanje.

Naloga bi torej potekala štiri šolske ure. Prvi dve uri bi potrebovali za prvotno razlago in končanje prvega izdelka, drugi dve uri pa za učenje uporabe programa Krita, končanje drugega izdelka in oddajo nalog v spletno učilnico.

 • AKTIVNOST – APLIKACIJE IN DRUGI PRIPOMOČKI S KATERIMI BOM BOLJ UČINKOVITO PODPRLA UČNO DELO

Ob svoji razlagi bi imela ob sebi PowerPoint, ki bi vizualno ponazoril moje besede. Microsoft PowerPoint je program s pomočjo katerega izdelujemo predstavitve. V programu lahko imaš poljubno število drsnic ali diapozitivov, na katere lahko pišeš, rišeš, lepiš slike in podobno. S pomočjo tega Microsoftovega programa je izdelava nazornih predstavitev zelo enostavna. Na predstavitvi bi imela navedene bistvene stavke in nekaj fotografij primerov izdelkov, ki jih od učencev pričakujem. To bi bili izdelki učencev iz prejšnjih letnikov ali pa bi izdelke naredila sama. Poleg sebi bi imela tudi Ittnov barvni krog, da bi učenci lažje videli kako se barve razlikujejo po barvnosti. Ob razlagi pa bi učenci imeli odprte učbenike za likovno umetnost v 7. razredu osnovne šole z naslovom LIKOVNO IZRAŽANJE 7, da bi razlagi pojmov barvnih dimenzij lahko še lažje sledili.

Pripomočki, ki bi jih uporabljali v prvem delu izvedbe same naloge pa bi bili: list formata A3 (a katerega bi učenci izdelek naredili), svinčnik in ravnilo (s katerima bi si skicirali kvadratke oziroma pravokotnike barvnih lestvic), vodene barve (z njimi bodo ustvarili izdelek), čopiči (za nanašanje vodenih barv), kozarček za vodo, ki ga bodo napolnili z vodo iz pipe in zaščita za mizo, bodisi časopisni papir ali pa plastična folija. Ko bi učenci izdelek naslikali do konca, bodo potrebovali telefon, s katerim bi posneli fotografijo in jo na koncu naložili v spletno učilnico.

V drugem delu pa bi šli z učenci skupaj v šolsko računalnico, tam bi jim pokazala kako se uporablja program Krita. Program je podoben risanju na papir, le da je papir digitalen, namesto risarskega in slikarskega orodja pa se uporablja miško. Program je dovolj enostaven, da ga lahko uporabljajo tudi učenci brez predznanja oz. izkušenj digitalnega risanja.

Po končanih obeh nalogah bi se učenci na šolskih računalnikih naložili v spletno učilnico in oddali oba izdelka.

 • AKTIVNOST – KRITERIJI OCENJEVANJA PREDMETA LIKOVNA VZGOJA

(kako bom izdelke učencev ocenjevala, kakšni so kriteriji, kakšne rezultate pričakujem, kaj so učni cilji predmeta, ali so bili doseženi)

PODROČJE PREVERJANJANEGATIVNOZADOSTNODOBROPRAV DOBROODLIČNO
Likovni motiv (kako izviren je bil učenec, uporaba domišljije)Motiv izdelka je neoriginalen, prekopiran iz spletaMotiv izdelka ni izvirenMotiv izdelka je izvirenMotiv izdelka je izviren, zaznamo domišljijoMotiv izdelka je izviren, veliko domišljije
Likovna tehnika (natančnost, oziroma doslednost pri delu)Delo ni čisto, je razmazano, popacano, nenatančnoDelo je sicer popacano, a se vidi, da se je učenec trudilDelo je skoraj natančno z opaznimi napakamiDelo je natančnoDelo je natančno, dosledno, vse je dokončano
Likovni pojmi (ali je naloga izdelana po navodilih učitelja)Učenec ne upošteva navodil, se jih ne drži in dela po svojeUčenec navodila upošteva le delno, dela po svojeUčenec navodil ne upošteva, se zgleduje po sošolcihUčenec upošteva navodilaUčenec upošteva navodila in jih nadgradi z nasveti učitelja
Odzivnost učencev   (ali so se držali roka oddaje, kako so upoštevali navodila)Učenec naloge ne odda, ne upošteva nasvetov učiteljaUčenec nalogo odda z zamudo, ne upošteva nasvetov učiteljaUčenec nalogo odda pravočasno. Ne upošteva nasvetov učiteljaUčenec nalogo odda pravočasno, nasvete učitelja delno upoštevaUčenec nalogo odda pravočasno, nasvete učitelja popolnoma upošteva
 • AKTIVNOST – UPORABA DIG.COMP PRI NALOGI

(katere digitalne kompetence (DIGCOMP 2.1 vsebuje 21 kompetenc, 5 področij) razvijajo učenci skozi aktivnost, oz. na katera digitalna kompetenčna področja se nanaša aktivnost)

Učenci pri tej nalogi razvijejo kompetenco sporazumevanja z uporabo digitalnih tehnologi, saj se bi soočili z novim slikarskim programom Krita. Z risanjem v Kriti bi se naučili uporabe novega programa in to znanje bi še nadgrajevali v prihodnjih nalogah. Razvili bi tudi kompetenco deljenja z uporabo digitalnih tehnologij, saj bodo svoje izdelke v spletni čilnici delili z menoj, oz. jih naložili v spletno učilnico.

 • OSEBNO MNENJE

(podajte svoje lastno mnenje o uporabi spleta in aplikacij v razredu)

Uporaba tehnologije pri učenju v šoli se mi zdi zelo pomemba, saj lahko učne ure popestri in tako bolj pritegne učence k poslušanju in sodelovanju, hkrati pa je enostavna za uporabo, če je seveda učitelj dovolj vešč v njeni uporabi. Učitelj lahko snov, ki jo poučuje, s pomočjo tehnologije bolj nazorno predstavi in digitalne zapiske lažje deli z učenci. Elektronski pripomočki kot je na primer interaktivna tabla, lahko učencem dajo občutek, da so vključeni v skupnost, poleg tega pa se z njo učijo skozi igro. Res je velika škoda, da je le redko katera šola v Republiki Sloveniji tako napredna, da bi imela res dobro tehnološko opremo za pomoč pri pouku. Sama sem hodila na Osnovno Šolo Griže, kjer je bila šola zgrajena na novo in imela res moderno opremo, a le redki učitelji so jo znali dobro uporabljati, zato so bili tehnični pripomočki v pouk vključeni zelo redko.

VIRI:

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost