Projektno učno delo podprto z IKT

Postavila sem se v vlogo učiteljice v osnovi šoli. S petošolci bomo ustvarjali motive iz narave, ki jih lahko vidimo skozi okno naše učilnice. Ker se petošolci (ki spadajo v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje) po kurikulumu začenjajo oddaljevati od povsem prostega domišljijskega ustvarjanja in se začenjajo izražati na podlagi vizualnih izkušenj, ki so jih pridobili, se bomo z učenci posvetili temu, da bodo na čim bolj realističen način prenesli nek motiv iz narave na digitalno sliko. Tako se bomo spoznali z novimi in različnimi mediji in orodji, naučili pa se bodo tudi nekaj o digitalnem slikanju, ki je mnogim izmed učencev neznano in tuje. Tako delo učencem tudi omogoča veliko različnih orodij med katerimi lahko prosto izbirajo, kar jim pri ustvarjanju omogoči veliko svobode in jih spodbudi k ustvarjalnosti. S to nalogo bodo učenci dodatno razširili svoje znanje skozi ustvarjanje in odkrili nekatere nove načine in pristope za slikanje.

Naslov njihove naloge bo Narava skozi okno. Osredotočili se bodo na en detajl iz narave – npr. drevo, travnik, hribe v ozadju, liste na drevesu, cvetlice… in ga narisali čim bolj realistično. Delali bodo posamično, da se bo lahko vsak izmed njih osredotočil na svoje delo in delal s svojim tempom, saj so nekateri učenci verjetno nekoliko bolje podkovani v delu za računalnikom. Aktivnost bo trajala dva tedna (4 šolske ure).

Cilj naloge: Učenci se bodo seznanili z novim načinom ustvarjanja in se preizkusili v novih slikarskih tehnikah in orodjih na področju tehnologije. Naučili se bodo skicirati po opazovanju.

V prvi šolski uri bom učencem ustno predstavila nalogo in njene cilje. Pojasnila jim bom, naj si izberejo en motiv iz narave, ki ga lahko vidijo skozi okno, ki ga bodo kasneje digitalno naslikali. S pomočjo Power Point predstavitve jim bom s slikovnim gradivom pokazala nekaj primerov izdelkov, da bodo dobili nekoliko boljšo predstavo o tem kaj naloga od njih zahteva. Ko si bo vsak učenec izbral svojega, se bomo za preostanek ure premaknili ven, da si bodo učenci lahko svoje motive ogledali bolj od blizu, s seboj pa bomo vzeli tudi papir in pisala, da bodo kar na kraju samem ustvarili skice za svoj projekt. V drugi uri se bomo posvetili temu, da učenci spoznajo aplikacije s katerimi bomo delali. Premaknili se bomo  v računalniško učilnico kjer je dovolj opreme za nemoteno delo vseh učencev. Predstavila jim bom delo v aplikacijah, ki nam bodo na voljo in učenci bodo do konca ure lahko programe raziskovali in se spoznali z njimi. Lahko bodo že začeli z izvedbo naloge, ki jo bodo delali na podlagi svojih skic. Učencem bom v tem času vedno na voljo, za vprašanja, spodbujala pa jih bom tudi k medsebojni pomoči. Posnela bom tudi nekaj videoposnetkov v katerih bom razložila osnove dela v aplikacijah, da si jih bodo učenci med delom lahko ogledali če bodo želeli še enkrat videti celoten postopek dela. Za lažjo organizacijo dela jih bom objavila na Arnes splet, kjer bodo dostopni vsem učencem.

Za ustvarjanje učencev sem si s pomočjo pedagoškega kolesa iz predela za ustvarjanje izbrala 2 aplikaciji – Drawing Pad in Do Ink Animation & Drawing. Obe aplikaciji se mi zdita primerni za ta projekt zaradi njune pestrosti orodij in hkrati uporabniške izkušnje, ki je primerna za otroke, saj bi jih preveč kompleksna aplikacija odvrnila od ustvarjanja. V aplikaciji Drawing Pad imajo na voljo zelo veliko število različnih čopičev, flomastrov, štampiljk, ozadij ki imitirajo papir… Aplikacija Do Ink Animation & Drawing je nekoliko bolj grafično dovršena in bi lahko bila zelo zanimiva učencem, ki jih zanima ustvarjanje animacije, saj ponuja tudi to možnost, hkrati pa je dovolj enostavna in lahko razumljiva, da bi bila zelo primerna za začetnike na tem področju.

Izdelkov učencev ne bi ocenjevala zgolj na podlagi njihovih končnih produktov, ampak tudi glede na njihov trud in ustvarjalnost pri delu. Potrebno bi bilo upoštevati predznanje pri delu s tehnologijo posameznikov. Od učencev pričakujem, da jih bo naloga zanimala zaradi uporabe novega medija. Pričakujem, da se bodo upodobitve motiva iz narave lotili čimbolj natančno in zavzeto. Ker imajo za dejansko delo na voljo nekoliko več kot dve šolski uri, pričakujem da bodo svoje izdelke dokončali. Ker pa likovnih del ne morem oceniti zgolj po tem kako izgledajo, si bom med tem ko bodo učenci delala beležila njihov pristop k projektu. Učenci ki bodo pokazali zavzetost in motivacijo za delo in ki se bodo potrudili, bodo dobili dobre ocene, manj delavni pa temu primerno, slabše. Upoštevala bom tudi to koliko orodij so uporabili v posameznih aplikacijah, kdo si je pri delu upal eksperimentirati, preizkusiti nekaj novega… Pri oceni bo imelo vlogo tudi sledenje navodilom, ki so jih učenci prejeli na začetku.

Če bodo učenci v veliki meri dobili dobre ocene, bomo vedeli, da je bilo učnim ciljem in kurikulumu zadoščeno.

Kriterij:

(odl) 5 – učenec je porabil 10 ali več različnih orodij, samostojno si je izbral zanimiv motiv in namenil veliko pozornosti detajlom na njem, estetsko in likovno prepričljiv izdelek

(pdb) 4 – učenec je uporabil 7 – 10 različnih orodij, vložen trud, a nekoliko manj prepričljiva izbira motiva in manjša pozornost namenjena detajlom, estetsko in likovno dokaj prepričljiv izdelek

(db) 3 – učenec je uporabil 5 – 7 različnih orodij, nekaj truda, precej prepričljiv, estetsko in likovno še kar prepričljiv izdelek

(zd) 2 – učenec je uporabil 3 – 4 različnih orodij, minimalen trud, zelo poenostavljen motiv z zelo malo detajli, estetsko in likovno zadosten izdelek

(nzd) 1 – učenec je uporabil 1 – 3 različnih orodji, nič truda, povsem poenostavljen motiv brez detajlov, estetsko in likovno neprepričljiv izdelek

Pri izpeljavi te naloge, bodo učenci poleg razvijanja svojega likovnega ustvarjanja razvijali tudi svoje digitalne kompetence. Delo pri tem projektu se nanaša predvsem na področje izdelovanja digitalnih vsebin, saj se bodo učenci naučili izražati se preko enostavnih digitalnih sredstev. V sedanji digitalni dobi je to zelo koristna in pomembna kompetenca, ki smo jo pri izvedbi tega projekta pridobili na zabaven in ustvarjalen način, zaradi česar si jo bodo učenci verjetno bolje zapomnili.

Ker živimo v dobi stalnega napredka, novosti in spreminjanja – še posebej ne področju tehnologije, ki je velik del našega vsakdanjega življenja – se mi zdi pomembno, da se učenci na čim več področjih seznanijo s tehnologijo. Čeprav se uporaba spleta 2.0  na prvi pogled zdi zahtevna, nekaterim pa celo nepotrebna, mislim da je vključitev le-te v pok zelo pomembna za današnje otroke. Učiteljem je na spletu na voljo veliko virov, ki so jim lahko v veliko pomoč pri vključevanju teh tematik v pouk, ne glede na to kateri predmet učijo. Eden takih je recimo pedagoško kolo. Z uporabo različnih sredstev za učenje bomo ustvarili razgibano okolje v katerem se bodo učenci lažje in bolje učili. Naša odgovornost je, da otroke opremimo s potrebnim znanjem, ki ga bodo potrebovali v prihodnosti – in znanje s področja digitalnih kompetenc je zagotovo eno izmed najpomembnejših.

Viri:

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost